PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 9 | 3 | 12-14
Article title

Utilization of poultry droppings in mineral-organic fertilizers

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The results of physicochemical analyses of raw and composted turkey droppings and those of germination tests carried out using the droppings are presented. On the basis of the results formulas for microelement mineral-organic fertilizers have been developed and fertilizer rates have been determined for winter wheat.
Publisher
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
12-14
Physical description
Dates
published
1 - 1 - 2007
online
6 - 11 - 2007
Contributors
 • Faculty of Chemistry, Institute of Inorganic Technology and Mineral Fertilizers, Wrocław University of Technology, ul. Smoluchowskiego 25, 50-371 Wrocław, Poland
 • Faculty of Chemistry, Institute of Inorganic Technology and Mineral Fertilizers, Wrocław University of Technology, ul. Smoluchowskiego 25, 50-371 Wrocław, Poland
 • Faculty of Chemistry, Institute of Inorganic Technology and Mineral Fertilizers, Wrocław University of Technology, ul. Smoluchowskiego 25, 50-371 Wrocław, Poland
 • Faculty of Chemistry, Institute of Inorganic Technology and Mineral Fertilizers, Wrocław University of Technology, ul. Smoluchowskiego 25, 50-371 Wrocław, Poland
References
 • Fotyma M., Pańczyszyn T., Pietruch C.: A decision suport system for sustainable nutrient management on farm level, Nawozy i nawożenie, 2001, 2, 7 - 26.
 • Barker J. C., Hodges S. C., Walls F. R.: Livestock manure production rates and nutrient content, North Caroliana Agricultural Chemicals Manual, 2002.
 • Smolińska T.: Surowce odpadowe przemysłu drobiarskiego oraz ich zagospodarowanie, Odpady specjalne, Wyd. AR Wrocław, 1997.
 • PN-Z-15011-2:2001 - Metoda oznaczania pH w kompostach.
 • PN-88/R-04013 - Oznaczanie powietrznie suchej i suchej masy.
 • PN -Z-15011-2:2001 - Oznaczanie zawartości węgla organicznego w kompostach metodą Tiurina.
 • PN-91/C-87030/18 - Oznaczanie całkowitej zawartości potasu metodą miareczkową z czterofenyloboranem sodu.
 • PN-Z-15011-3:2001 - Oznaczanie zawartości fosforu metoda kolorymetryczną.
 • PN-92/C-87030/19 - Oznaczanie wapnia i magnezu w nawozach.
 • PN-93/C-87085 - Oznaczanie zawartości azotu całkowitego metodą destylacyjną.
 • PN-ISO 7408 Oznaczanie zawartości azotu amonowego w obecności innych substancji uwalniających amoniak po dodaniu wodorotlenku sodowego.
 • PN-78/C-87013/04 - Nawozy sztuczne. Badania zawartości związków azotu. Oznaczanie azotu azotanowego.
 • PN-R-65950:1994 - Materiał siewny. Metody badania nasion.
 • Koter M.: Chemia rolna, PWN, Warszawa, 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10026-007-0044-5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.