Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 9 | 2 | 68-72

Article title

Evaluation of the enzymatic activity of selected bacterial strains

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In these studies we attempted to evaluate the lipolytic, proteolytic and cellulolytic activity of bacterial strains isolated from water and the bottom sediments of Turawa Lake. The following bacterial genera prevailed among the isolated strains: Bacillus, Pseudomonas, Enterobacter, Cellulomonas and Cytophaga. The lipolytic activity was determined using a titrimetric method, the proteolytic activity - using a modified Anson method, and the cellulolytic activity - on the basis of mass decrement of a cellulose disk after 14 days of bacterial culture. The cultures were maintained at 28°C, pH 7.0 with the following substrates: olive oil, albumin and cellulose disk. Among the analysed microorganisms, Bacillus and Pseudomonas strains showed the highest lipolytic and proteolytic activity. In the cellulolytic assay Cytophaga bacteria showed about twofold higher activity than that of Celulomonas.

Publisher

Year

Volume

9

Issue

2

Pages

68-72

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2007
online
19 - 10 - 2007

Contributors

 • Biotechnology and Molecular Biology, Opole University, ul. Kominka 4, 45-032 Opole, Poland
author
 • Biotechnology and Molecular Biology, Opole University, ul. Kominka 4, 45-032 Opole, Poland

References

 • Leśniak W.: Biotechnologia żywności. Procesy fermentacji i biosyntezy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław, 2002.
 • Gajewski A.: Znaczenie ektoenzymów produko-wanych przez mikroorganizmy w procesach przekształceń i degradacji biopolimerów organicznych w ekosystemach wodnych, Postępy Mikrobiologii, 1994, 4, 513 - 542.
 • Latała A., Wierzba S., Latała B.: Biological utili-sation of fatty waste - initial laboratory examination, Biotechnologia, 2000, 1(48), 124 - 134.
 • Latała A., Wierzba S.: Ocena aktywności biodegradacyjnej wybranych szczepów bakterii lipolitycznych, Biotechnologia, 2004, 3(66), 193 - 201.
 • Burbianka M., Pliszka A., Murzyńska H.: Mikrobiologia żywności. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. Warszawa. 1983.
 • Latała A., Wierzba S., Farbiszewska T., Polaczek B., Boniewska E.: Biodegradacja odpadów gospodarczych przy użyciu szczepów bakterii lipolitycznych, proteolitycznych i celulolitycznych, Biotechnologia, 2004, 3(66), 202 - 213.
 • PN-75/C-04615, Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie ogólnej liczby bakterii metodą płytkową.
 • Holt J. G., Krieg N. R.: Bergey's manual of systematic bacteriology. Williams&Wilkins. Baltimore, 1984.
 • Ionita A., Moscovici M., Popa C., Vamanu A., Popa O., Dinu L.: Screening of yeast and fungal strains for lipolytic potential and determination of some biochemical properties of microbial lipases. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 1997, 3, 147 - 151.
 • Trzmiel T., Szczęsna M., Galas E., Regulacja bio-syntezy niektórych pozakomórkowych enzymów u Bacillus subtilis IBTC-3. Wpływ składu podło-ża hodowlanego. Biotechnologia, 1994, 1 (24), 148-156.
 • Trzmiel T.: Wpływ pH i temperatury hodowli na biosyntezę niektórych pozakomórkowych enzymów u Bacillus subtilis IBTC-3, Biotechnologia, 1994, 2 (25), 21 - 31.
 • Trojanowski J.: Przemiany substancji organicznych w glebie. PWRiL, Warszawa, 1973.
 • Bujak S., Targoński Z.: Mikrobiologiczna degra-dacja materiałów ligninocelulozowych, Postępy mikrobiologii, 1988, 27 (3), 211 - 241.
 • Antczak T., Graczyk J.: Lipazy: źródła, struktura i właściwości katalityczne. Biotechnologia, 2002, 2 (57), 130 - 145.
 • Adamczak M., Bednarski W.: Lipazy - narzędzie w biotechnologii tłuszczów i olejów. Biotechnologia, 1994, 4 (27), 140 - 153.
 • Makhzoum A., Owusu R. K., Knapp J. S.: The conformational stability of lipase from Pseudomonas fluorescens 2D. Food Chem., 1993, 46, 355 - 359.
 • Pilarek M., Szewczyk K. W., Wrona M.: Kierunki i perspektywy zastosowania lipaz. Biotechnologia, 2002, 2 (57), 146 - 164.
 • Lee D.-W., Koh Y.-S., Kim K.-J., Kim B.-C., Choi H.-J., Kim D.-S., Suhartono M. T., Pyun Y.-R.: Isolation and characterization of a thermophilic lipase from Bacillus thermoleovorans ID-1. FEMS Microbiology Letters, 1999, 179, 393 - 400.
 • Pabai F., Kermasha S., Morin A.: Lipase from Pseudomonas fragi CRDA 323: Patrial purification, charakterization and interesterification of butter fat. Appl. Microbiol. Biotechnol., 1995, 43, 42 - 51.
 • Dong H., Gao S., Han S.-P., Cao S.-G.: Purification and characterization of a Pseudomonas sp. lipase and its properties in nonaqueous media. Biotechnol. Appl. Biochem., 1999, 30, 251 - 256.
 • Szwed A., Gostkowska K.: Próba kompostowania odpadów tytoniowych. Cz. II. Ocena niektórych uzdolnień biochemicznych drobnoustrojów akty-wizujących proces kompostowania odpadów ty-toniowych. ZPPNR, 1996, 437, 329 - 335.
 • Janas P., Podgórska E., Mleko S., Pielecki J.: Biosynteza enzymów proteolitycznych i ich wpływ na aktywność celulaz Trichoderma reesei, Annales UMCS, Sec. E, 2004, 59 (1), 461 - 469.
 • Peterson A. C., Gunderson M. F.: Some characteristic of proteolytic enzymes from Pseudomonas fluorescens, Applied microbiology, 1990, 150 (4), 98 - 104.
 • Liebert C. A., Hood M. A., Deck F. H., Bishop K., Flaherty D. K.: Isolation and characterization of a new Cytophaga species implicated in a workrelated lung disease, Applied and Environmental Microbiology, 1984, 48 (5), 936 - 943.
 • Janas P., Targoński Z., Mleko S.: Wpływ wybranych monosacharydów na biosyntezę celulaz, ksylanaz i enzymów litycznych przez mutanta Trichoderma reesei M-7, Biotechnologia, 2002, 1 (56), 195 - 207.
 • Gołębiowska J.: Mikrobiologia rolnicza, PWRiL, Warszawa, 1992.
 • Beguin P., Aubert J. P.: The biological degradation of celulose, FEMS Microb. Rev., 1994, 13, 1, 25 - 58.
 • Górska E., Omar El-Haj K., Russel S.: Charakterystyka czterech celulolitycznych szczepów bakterii z rodzaju Bacillus wyizolowanych z gleby, Zezyty problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 1997, 439, 91 - 96.
 • Górska E., Russel S.: Charakterystyka wyizolo-wanego z gleby szczepu Bacillus polymyxa, Drobnoustroje w środowisku - występowanie, aktywność i znaczenie, Wydział Rolniczy AR. Kraków, 1997, 159 - 167.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10026-007-0030-y
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.