Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 17 | 4 | 163-171

Article title

Estimation of internal radiation exposure using a whole body counter

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Estimation of internal radiation exposure using a whole body counter
PL
Proces oceny narażenia wewnętrznego na skażenia substancjami promieniotwórczymi jest skomplikowany i towarzyszy mu wiele czynników, które są źródłem niepewności szacowania obciążającej dawki efektywnej. W niniejszym artykule przedstawiono sposób właściwego postępowania podczas szacowania obciążającej dawki efektywnej za pomocą Licznika Promieniowania Ciała Człowieka.

Publisher

Year

Volume

17

Issue

4

Pages

163-171

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2011
online
26 - 4 - 2012

Contributors

 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych, A. Sołtana 7, 05-400 Otwock, Polska
author
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych, A. Sołtana 7, 05-400 Otwock, Polska
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych, A. Sołtana 7, 05-400 Otwock, Polska
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych, A. Sołtana 7, 05-400 Otwock, Polska
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych, A. Sołtana 7, 05-400 Otwock, Polska
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych, A. Sołtana 7, 05-400 Otwock, Polska

References

 • ICRP Publication 78, Individual Monitoring for Internal Exposure of Workers, Ann. ICRP 27(3-4), 1997.
 • ICRP Publication 54, Individual Monitoring for Intakes of Radionuclides by Workers: Design and Interpretation, Ann. ICRP 19(1-3), 1989.
 • ISO 27048:2011 Radiation protection - Dose assessment for the monitoring of workers for internal radiation exposure, 2011.
 • Ośko J., Golnik N., Pliszczyński T. Spectrometric measurements of iodine and technetium activity in thyroid, NUCL INSTRUM METH A, 580 (578-581), 2007.
 • Ośko J., Golnik N., Pliszczyński T. Uncertainties in determination of 131I activity in thyroid gland, Radiation Protection Dosimetry (2007), Radiat. Prot. Dosim. 125 (516-519), 2007.[WoS]
 • Ośko J., Pliszczyński T., Umaniec H., Sosnowiec R. Przygotowanie do kalibracji licznika promieniowania całego ciała z nowym detektorem - modelowanie sylwetek człowieka za pomocą fantomu butelkowego, IEA Raport B - 73/2010.
 • PN-EN 61582:2009 Urządzenia ochrony przed promieniowaniem - Liczniki in vivo - Klasyfikacja, wymagania ogólne i procedury badań urządzeń przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych, 2009.
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 42., poz. 276 z późn.zm.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10013-011-0017-0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.