Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 13 | 4 | 183-238

Article title

Historia Zakładu Fizyki Instytutu Onkologii w Warszawie w okresie kierownictwa prof. Cezarego Pawłowskiego

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

PL

Keywords

Publisher

Year

Volume

13

Issue

4

Pages

183-238

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2007
online
30 - 12 - 2008

Contributors

 • Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zakład Fizyki Medycznej, 02-793 Warszawa, ul. Roentgena 5, Poland
 • Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zakład Fizyki Medycznej, 02-793 Warszawa, ul. Roentgena 5, Poland
 • Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zakład Fizyki Medycznej, 02-793 Warszawa, ul. Roentgena 5, Poland
 • Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zakład Fizyki Medycznej, 02-793 Warszawa, ul. Roentgena 5, Poland

References

 • Gwiazdowska B, Tołwinski J, Bulski W. Kamieniem węgielnym był rad. Nowotwory 2000; 50(4): 410-416.
 • Łukaszczyk F. Rad w leczeniu nowotworów złośliwych. W: Wkład Marii Skłodowskiej-Curie do nauki. Red. Hurwic J. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1954; 253-262.
 • Skłodowska-Curie M. Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie 1881-1934. Red. Kabzińska K, Malewicz MH, Piskurewicz J, Różewicz J. Instytut Historii Nauki PAN, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Warszawa, 1994.
 • Skłodowska-Curie M. Organizacja i działalność Instytutu Radowgo w Paryżu. W: Wkład Marii Skłodowskiej-Curie do nauki. Red. Hurwic J. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1954; 29-48.
 • Skłodowska-Curie M. Jak powstał i jak się rozwija Instytut Radowy w Paryżu. Komitet Daru Narodowego dla Marji Skłodowskiej-Curie. Warszawa, 1925.
 • Skłodowska-Curie M. Główne tory współczesnych badań nad promieniotwórczością. W: Wkład Marii Skłodowskiej-Curie do nauki. Red. Hurwic J. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1954; 7-28.
 • Skłodowska-Curie M. Stan obecny chemii polonu. W: Wkład Marii Skłodowskiej-Curie do nauki. Red. Hurwic J. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1954; 4-58.
 • Skłodowska-Curie M. List do prof. Stefana Pieńkowskiego z dnia 7.10.1936. W: Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie 1881-1934. Red. Kabzińska K, Malewicz MH, Piskurewicz J, Różewicz J. Instytut Historii Nauki PAN, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Warszawa, 1994.
 • Pawłowski C. Maria Skłodowska-Curie (7.11.1867-4.7.1934). Postępy Fizyki 1967; 18(4): 337-362.
 • Skłodowska-Curie M. Przemówienie (z okazji poświęcenia Instytutu Radowego). Gazeta Polska nr 148 z dnia 30.5.1932.
 • Pawłowski C. List do Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 9.02.34. W: Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie 1881-1934. Red. Kabzińska K, Malewicz MH, Piskurewicz J, Różewicz J. Instytut Historii Nauki PAN, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Warszawa, 1994.
 • Pawłowski C. Listy: do dyrektora Instytutu Onkologü - F.Łukaszczyka z dn. 7.2.1953.; do dyrektora Instytutu Onkologii - W. Jasińskíego z dn. 19.11.1962. Materiały archiwalne Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie.
 • Tołwiński J, Gwiazdowska B, Bulski W. Dawkomierze radioterapeutyczne stosowane w Centrum Onkologii w Warszawie w latach 1932-2000. Część I - dawkomierze "Kuestner" i "Hammer". Rep Pract Oncol Radiother 2004; 9(5): 187-195.
 • Tołwiński J, Gwiazdowska B, Bulski w. Dawkomierze radioterapeutyczne stosowane w Centrum Onkologii w Warszawie w latach 1932-2000. Część II - dawkomierze "Victoreen" i "Mekapion". Rep Pract Oncol Radiother 2004; 9, (6): 269-277.
 • Tołwiński J, Gwiazdowska B, Bulski. W: Dawkomierzze radioterapeutyczne stosowane w Centrum Onkologii w Warszawie w latach 1932-2000. Część III - dawkomierze: 1. "Roentgen - Dosismesser", 2. "Gamma - Meter", 3. - "Universal - Dosismesser", 4. "Siemens - Dosimeter". Rep Pract Oncol Radiother 2004; 9, (7): 317-330.
 • Joliot-Curie F. Wywiad. Express Poranny z dnia 7.10.1936.
 • Pawłowski C. Zdobycze naukowe Marii Skłodowskiej-Curie i nadane przez nią kierunki prac badawczych w Paryskim Instytucie Radowym. W: Wkład Marii Skłodowskiej-Curie do nauki. Red. Hurwic J. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1954; 105-186.
 • Dziennik Urzędowy Ministerstwa Opieki Społecznej; rok V nr 14, z dnia 10.7.1939.
 • Tołwiński J. The history of radium in Poland. W: Maria Skłodowska-Curie. Red. Towpik E, Mould R. Memorial Issue of the Polish Oncological Journal Nowotwory, Warszawa 1998; 65-79.
 • Gwiazdowska B, Jokiel M, Rupińska A. Instytut Radowy w Warszawie. Dar Narodu Polskiego dla Marii Skłodowskiej-Curie. Wydawnictwo Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. Warszawa 2002.
 • Protokół z dnia 28 listopada 1945 r. Materiały archiwalne Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie.
 • Jasiński W. Wyjaśnienie sprawy bromku radu z roku 1958 złozone Dyrektorowi Instytutu Onkologii - prof. J. Laskowskiemu. Materiały archiwalne Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie.
 • Gwiazdowska B. Wspomnienie o Cezarym Pawłowskim. Postępy Fizyki 1983; 34: 177-183.
 • Historia Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej Politechniki Warszawskiej z 2004 roku. Materiały archiwalne Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie.
 • Wasilewski A. Fragment Wspomnień (1948-1949). Nowotwory 2002; 52(5): 438-439.
 • Campbell I, O'Conor D. Podstawy radioizotopowych metod badawczych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszwa 1956.
 • Gwiazdowski B. Fizyka medyczna w onkologii. Polski Tygodnik Lekarski 1969; 24(50): 1939-1941.
 • Pawłowski C. Ekwiwalentometr - przyrząd do wyznaczania równoważników pochłaniania promieniowania X. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej 1955; 7: 3-19.
 • Protokóły dozymetryczne za lata 1951-1961. Archiwum Zakładu Fizyki, Instytutu Onkologii w Warszawie.
 • Pawłowski C. Krajowy baryt (cięzki szpat) w zastosowaniu do rentgenowskich urządzeń ochronnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej 1955; 6: 97-140.
 • Peńsko J. Lampowy dawkomierz promieniowania X. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej 1954; 8(5): 107-114.
 • Gwiazdowski B. O własnościach samogasnących komór Geigera Muellera Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej 1955; 7(9): 87-97.
 • Szepke R. Zastosowanie filmów rentgenowskich produkcji krajowej do pomiarów dawek dozwolonych rozproszonego promieniowania X. Nowotwory 1954; 2: 137-143.
 • Protokóły ochrony radiologicznej za lata 1951-1961. Archiwum Zakładu Fizyki Instytutu Onkologii w Warszawie.
 • Pawłowski C. Przepisy o środkach ochronnych zabezpieczających lekarzy, pracowników pomocniczych i chorych w czasie stosowania promieni X do celów rozpoznawczych i leczniczych oraz warunki pracy lekarzy i personelu pomocniczego w zakładach rentgenologicznych. Lekarski Instytut Naukowo Wydawniczy, Warszawa 1947.
 • Szepke R. Badania radowych aplikatorów ginekologicznych metodą radiograficzną i jonizacyjną (mikrokomorami). Nowotwory 1955; 6(1): 26-31.
 • Gwiazdowska B. Fizyczne podstawy rentgenoterapii. Instytut Onkologii, Warszawa 1954; 1-61.
 • Pawłowski C. List do dyrektora Instytutu Onkologii - F.Łukaszczyka jako odpowiedź na oświadczenie Dyrektora na Kolegium Instytutu w dniu na 6.11.1953. Materiały archiwalne Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10013-007-0017-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.