Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 4 | 4 | 467-475

Article title

Cognitive functions and clinical features among diabetic patients in Polish population

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Diabetes is a chronic metabolic disease which can lead to numerous complications. One of these disturbances is cognitive function impairment. A group of 62 patients with type 1 and type 2 diabetes. There is a correlation between certain clinical features among diabetic patients and cognitive functions. Negative influence on cognitive functions have a higher level of total cholesterol, a higher level of LDL cholesterol, a lower level of HDL cholesterol concentration in the blood, a higher level of glucose after meals, a higher level of basic insulin dose and insulin dose taken just before the examination, longer duration of the diabetes and a lot of hypoglycemic episodes. There is no influence on cognitive functions from glucose levels before meals, the type of the insulin therapy, or the number of hyperglycemic episodes and value rate of hemoglobin HbA1C.

Publisher

Journal

Year

Volume

4

Issue

4

Pages

467-475

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2009
online
3 - 10 - 2009

Contributors

 • Department of Adults Psychiatry, Medical University of Łódź, 91-229, Łódź, Poland
 • Department of Adults Psychiatry, Medical University of Łódź, 91-229, Łódź, Poland
 • Department of Adults Psychiatry, Medical University of Łódź, 91-229, Łódź, Poland
 • Department of Adults Psychiatry, Medical University of Łódź, 91-229, Łódź, Poland

References

 • [1] Kurcz I., Pamięć, In: Tomaszewski T. (Ed.), Psychologia ogólna. Temperament. Inteligencja, PWN, Warszawa, 1992, 7–97
 • [2] Falkowski A., Spostrzeganie jako mechanizm tworzenia doświadczenia za pomocą zmysłów, In: Strelau J. (Ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki, GWP, Gdańsk, 2000, 25–55
 • [3] Lewicka M., Myslenie i rozumowanie, In: Strelau J. (Ed.), Psychologia. Podreęcznik akademicki, GWP, Gdańsk, 2000, 275–316
 • [4] Maruszewski T., Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia, In: Strelau J. (Ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki, GWP, Gdańsk, 2000, 137–163
 • [5] Nęcka E., Procesy uwagi. In: Strelau J. (Ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki, GWP, Gdańsk, 2000, 77–96
 • [6] Górczyńska-Kosiorz S., Grzeszczak W., Mazur B., Klasyfikacja cukrzycy z uwzględnieniem podłoża genetycznego a badania laboratoryjne przydatne do rozpoznawania zaburzeń przemiany węglowodanów, Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna, 2005, 5, 260–272
 • [7] Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Rozdział V: Zaburzenia psychiczne i zachowania, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków, 1994
 • [8] Bilikiewicz A., Diagnostyka zespołów otępiennych, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 1,2, 13-19
 • [9] Anderson S.W., Damasio H., Jones R.D., Wisconsin Card Sorting Test performance as a measure of frontal lobe damage, J Clin Exp Neuropsychol, 1991, 13, 6, 909–22 [Crossref][PubMed]
 • [10] Jaworska A., Test Sortowania Kart z Wisconsin. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa, 2002
 • [11] Reitan R., The relation of the trail making test to organic brain damage, J Cons Psychol, 1958, 19, 393–394 http://dx.doi.org/10.1037/h0044509[Crossref]
 • [12] Golden C., Freshwater S., The Stroop Color and Word Test, Stoelting, Wood Dale, 2002
 • [13] Galińska B., Szulc A., Czernikiewicz A., Czas nieleczonej psychozy a objawy kliniczne i funkcje poznawcze w grupie pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii, Psychiatr Pol 2005, 39, 5, 859–868
 • [14] Wolfram H., Neumann J., Wieczorek V., Psychologische leistungstests in der neurologie und psychiatrie, Leipzig, VEB Georg Thieme, 1986
 • [15] Raven J., Raven J., Court J., Podręcznik do testu Matryc Raven’a oraz Skal Słownikowych Raven’a, PWN, Warszawa, 1993
 • [16] Brzeziński J., Hornowska E., Skala Inteligencji Wechslera WAIS-R, PWN, Warszawa, 1993
 • [17] Kinalska I., Poplawska-Kita A., Kinalski M., Zonenberg A., Telejko B., Wpływ otyłości na powikłania sercowo-naczyniowe w cukrzycy, Medycyna Metaboliczna 2007, XI, 2, 63–71
 • [18] Otto-Buczkowska E., Szot D., Wiedermann G., Malanowicz B., Wskaźnik masy ciala (BMI) i kontrola metaboliczna u dziewcząt chorych na cukrzycę, Medycyna Metaboliczna, 2006, 2, 123–130
 • [19] Elias M., Elias P., Sullivan L., Wolf P., D’Agostino R., Lower cognitive function in the presence of obesity and hypertension: the Framingham heart study, International Journal of Obesity, 2003, 27, 260–268 http://dx.doi.org/10.1038/sj.ijo.802225[Crossref]
 • [20] Kwiatkowska W., Szczepańska J., Woźniewski M., Infuence of metabolic risk factors of cardiovascular diseases on cognitive impairment in elderly patients, Acta Angiol, 2005, 11, 37–49
 • [21] Atzmon G., Gabriely I., Greiner W., Davidson D., Plasma HDL Levels Highly Correlate With Cognitive Function in Exceptional Longevity. The Journals of Gerontology: Series A: Biological sciences and medical sciences, 2002, 57 A, 712–720
 • [22] Awad N., Gagnon M., Messier C., The relationship between impaired glucose tolerance, type 2 diabetes, and cognitive functions. J Clin Exp Neuropsychol, 2004, 26, 8, 1044–1080 [Crossref][PubMed]
 • [23] Exel E., De Craen B., Gussekloo J., Association between high-density lipoprotein and cognitive impairment in the oldest old. Ann Neurol, 2002, 51, 716–721 http://dx.doi.org/10.1002/ana.10220[Crossref]
 • [24] Kumari M., Brunner E., Fuhrer R., Minireview: Mechanisms by which the metabolic syndrome and diabetes impair memory, J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2000, 55, 228–233 [Crossref]
 • [25] Kurzawa J., Zozulińska D., Wierusz-Wysocka B., Ocena występowania zaburzeń funkcji poznawczych u chorych na cukrzycę, Diabetologia Praktyczna, 2004, 5, 255–260
 • [26] Pasquier F., Diabetes mellitus and dementia. Diabetes Metab, 2006, 32, 5, 403–414 http://dx.doi.org/10.1016/S1262-3636(07)70298-7[Crossref]
 • [27] Raz N., Hypertension and the brain: vulnerability of the prefrontal regions and executive functions, Behav Neurosci, 2003, 117, 1169–1180 http://dx.doi.org/10.1037/0735-7044.117.6.1169[Crossref]
 • [28] Ciok J., Dolna A., Węglowodany a sprawność umysłowa - znaczenie indeksu glikemicznego, Pol. Merk. Lek., 2006, XX, 367–370
 • [29] Donohoe R., Benton D., Cognitive functioning is susceptible to the level of blood glucose. Psychopharmacology, 1999, 145, 378–385 http://dx.doi.org/10.1007/s002130051071[Crossref]
 • [30] Messier C., Gagnon M., Glucose regulation and cognitive functions: relation to Alzheimer’s disease and diabetes, Behav Brain Res, 1996, 75, 1–11 http://dx.doi.org/10.1016/0166-4328(95)00153-0[Crossref]
 • [31] Welschen L., Bloemendal E., Nijpels G., Self-monitoring of blood glucose in patients with type 2 diabetes who are not using insulin, Diabetes Care, 2005, 28, 1510–1517 http://dx.doi.org/10.2337/diacare.28.6.1510
 • [32] Parsons M., Gold P., Glucose enhancement of memory in elderly humans: an inverted-U dose-response curve, Neurobiol. Aging, 1992, 13, 401–404 http://dx.doi.org/10.1016/0197-4580(92)90114-D[Crossref]
 • [33] Sieradzki J., Kryteria wyrównania cukrzycy w prewencji chorób naczyniowych. Terapia, 2006, 5, 7–11
 • [34] Polskie Towarzystwo Diabetologiczne: Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, Diabetologia Praktyczna, 2006, 7, A, 1–44
 • [35] Pańkowska E., Szypowska A., Zduńczyk B., Cukrzyca - hipoglikemia - padaczka. Nowa Pediatria, 2002, 29, 81–84
 • [36] Suwalska A., Łojko D., Zaburzenia psychiczne w chorobach endokrynnych i ich leczenie, Terapia, 2004, 12, 25–29
 • [37] Van Harten B., Cognitive impairment and MRI correlates in the elderly patients with type 2 diabetes mellitus, Age Ageing, 2007, 36, 164–170 http://dx.doi.org/10.1093/ageing/afl180
 • [38] Okereke O., Hankinson S., Hu F., Grodstein F., Plasma C Peptide Level and Cognitive Function Among Older Women Without Diabetes Mellitus. Archives of Internal Medicine, 2005, 165, 1651–1657 http://dx.doi.org/10.1001/archinte.165.14.1651[Crossref]
 • [39] Watson G., Craft S., The role of insulin resistance in the pathogenesis of Alzheimer’s disease. Implications for treatment, CNS Drugs, 2003, 17, 1, 27–45 http://dx.doi.org/10.2165/00023210-200317010-00003[Crossref]
 • [40] Ott A., Stolk R., van Harskamp F., Pols H., Hofman A., Breteler M., Diabetes mellitus and the risk of dementia, The Rotterdam study, 1999, Neurology 53, 19–37
 • [41] Grey M., Boland E., Yu C., Sullivan-Bolai S., Tamborlane W., Personal and family factors associated with quality of life in adolescents with diabetes, Diabetes Care, 1998, 21, 909–914 http://dx.doi.org/10.2337/diacare.21.6.909[Crossref]
 • [42] Bruce D., Davis W., Casey G., Starstein S., Predictors of cognitive impairment and dementia in older people with diabetes, Diabetologia, 2008, 51, 2, 241–249 http://dx.doi.org/10.1007/s00125-007-0894-7[Crossref]
 • [43] Cosway R., Strachan M., Dougall A., Cognitive function and information processing in type 2 diabetes, Diabet Med, 2001, 18, 803–810 http://dx.doi.org/10.1046/j.1464-5491.2001.00577.x
 • [44] Ryan C.M., Geckie M., Why is learning and memory dysfunction in type 2 diabetes limited to older adults? Diabetes Metab Res Rev, 2000, 16, 308–315 http://dx.doi.org/10.1002/1520-7560(2000)9999:9999<::AID-DMRR141>3.0.CO;2-X
 • [45] Fontbonne A., Berr C., Ducimetiere P., Changes in cognitive abilities over a 4-year period are unfavorably affected in elderly diabetic subjects: results of the epidemiology of vascular aging study, Diabetes Care, 2001, 24, 366–370 http://dx.doi.org/10.2337/diacare.24.2.366
 • [46] Hsu-Ko Kuo, Jones R., Milberg W., Effect of blood pressure and diabetic mellitus and cognitive and physical functions in older adults: a longitudinal analysis of the advanced cognitive training for independent and vital elderly cohort, J Am Geriatr Soc, 2005, 53, 1154–1161 http://dx.doi.org/10.1111/j.1532-5415.2005.53368.x[Crossref]
 • [47] Ryan C.M., Geckie M., Why is learning and memory dysfunction in type 2 diabetes limited to older adults? Diabetes Metab Res Rev, 2000, 16, 308–315 http://dx.doi.org/10.1002/1520-7560(2000)9999:9999<::AID-DMRR141>3.0.CO;2-X
 • [48] Vera-Cuesta H., Prevalence and risk factors of age-related memory disorder in a health district. Rev Neurol, 2006, 1–15, 43, 137–42
 • [49] Derkacz M., Sawicka A., Marczewski K., Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych u chorych na cukrzycę - obserwacje ośrodka terenowego. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna, 2005, 5, 273–278
 • [50] Rolandsson O., Backeström A., Eriksson S., Hallmans G., Nilson L.G., Increased glucose levels are associated with episodic memory in nondiabetic women, Diabetes, 2008, 57, 440–444 http://dx.doi.org/10.2337/db07-1215[Crossref]
 • [51] Sommerfield A., Deary I., Frier B., Acute hyperglycemia alters mood state and impairs cognitive performance in people with type 2 diabetes, Diabetes Care, 2004, 27, 2335–2340 http://dx.doi.org/10.2337/diacare.27.10.2335
 • [52] Wessels A., Rombouts S., Simsek S., Microvascular disease in type 1 diabetes alters brain activation: a functional magnetic resonance imaging study, Diabetes, 2006, 55, 334–340 http://dx.doi.org/10.2337/diabetes.55.02.06.db05-0680[Crossref]
 • [53] Davis R., Morrissey M., Peters J., Wittrup-Jensen K., Impact of hypoglycaemia on quality of life and productivity in type 1 and type 2 diabetes, Current Medical Research and Opinion, 2005, 21, 1477–1484 http://dx.doi.org/10.1185/030079905X61929[Crossref]
 • [54] Fanelli C., Paramore D., Hershey T., Impact on nocturnal hypoglycemia on hypoglycemic cognitive dysfunction in type 1 diabetes, Diabetes, 1998, 47, 1920–1928 http://dx.doi.org/10.2337/diabetes.47.12.1920
 • [55] McNay E., Williamson A., McCrimmon R., Sherwin R., Cognitive and neural hippocampal effects of long-term moderate recurrent hypoglycemia, Diabetes, 2006, 55, 1088–1096 http://dx.doi.org/10.2337/diabetes.55.04.06.db05-1314[Crossref]
 • [56] Salem M., Matta L., Tantawy A., Single photon emission tomography (SPECT) study of regional cerebral blood flow in normoalbuminuric children and adolescents with type 1 diabetes, Ped Diabetes, 2002, 3, 155–162 http://dx.doi.org/10.1034/j.1399-5448.2002.30306.x
 • [57] McAulay V., Deary I., Ferguson S., Acute hypoglycemia in humans causes attentional dysfunction while nonverbal intelligence is preserved, Diabetes Care, 2001, 24, 1745–1751 http://dx.doi.org/10.2337/diacare.24.10.1745[Crossref]
 • [58] Lobnig B., Krömeke O., Optenhostert-Porstt C., Hippocampal volume and cognitive performance in long-standing type 1 diabetic patients without macrovascular complications, Diabet Med, 2005, 23, 32–39 http://dx.doi.org/10.1111/j.1464-5491.2005.01716.x
 • [59] Strachan M., Deary I., Ewing F., Frier B., Recovery of cognitive function and mood after severe hypoglycemia in adults whit insulin-treated diabetes, Diabetes Care, 2000, 23, 305–312 http://dx.doi.org/10.2337/diacare.23.3.305[Crossref]
 • [60] Wysocki T., Harris M., Mauras N., Taylor A., Jackson S., White N., Absence of adverse effects of severe hypoglycemia on cognitive function in school-aged children with diabetes over 18 months, Diabetes Care, 2003, 26, 1100–1105 http://dx.doi.org/10.2337/diacare.26.4.1100[Crossref]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_s11536-009-0086-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.