Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 28 | 2 | 41-48

Article title

Ocena Sprawności Fizycznej Wszechstronnej, Cech Somatycznych Kobiet i Mężczyzn po 65 Roku życia Oraz Określenie Różnic w Ich Motoryczności

Content

Title variants

EN
The differences in psychomotor parameters among men and women above 65 years of age

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Wstęp: Starzenie się człowieka jest ściśle powiązane z licznymi procesami metabolicz-nymi i fizjologicznymi. Zachodzą procesy zmiany składu ciała, ulega obniżeniu trwałość kości i elastyczności mięśni, ścięgien. Proces ten zwiększa skłonność do powstania prze-wlekłych schorzeń włączając chorobę wieńcową, osteoporozę czy cukrzycę. Uwzględnia-jąc powyższe czynniki, które są zależne od wieku dochodzi do obniżenia siły mięśniowej, zmian w układzie oddechowym oraz wpływu na samodzielne funkcjonowanie w życiu co-dziennym. Celem pracy była ocena sprawności fizycznej i cech somatycznych kobiet i męż-czyzn po 65 roku życia oraz określenie różnic w ich motoryczności.Materiał i metody: Badaniom poddano 60 osób, w tym po 30 kobiet i mężczyzn. Badano wysokość, masę ciała oraz obliczono wskaźnik BMI. Pomiar sprawności fizycznej wszech-stronnej wykonano testem „Eurofit”.Wyniki: Wyniki badań wykazały, że mężczyźni uzyskali w 7 próbach testu, z wyjątkiem gibkości i szybkości biegowej lepsze wyniki niż kobiety. Należy jednak dodać, iż zakres zmienności masy ciała a w szczególności wskaźnik BMI wskazywał, że zdecydowana więk-szość kobiet i mężczyzn miała nadwagę lub otyłość.Wnioski: Większość badanych kobiet i mężczyzn po 65 roku życia miała nadwagę i otyłość I stopnia przy podobnym rozkładzie wskaźnika BMI. Większe wartości wskaźnika BMI (> 25 kg/m2) stanowiły czynnik obniżający poziom sprawności fizycznej wszechstronnej badanych osób, głównie koordynacji psychomotorycznej, gibkości i siły eksplozywnej. Mężczyźni charakteryzowali się większym poczuciem równowagi ogólnej oraz szybkością ruchów ręki i koordynacji psychomotorycznej niż kobiety. Mężczyźni wykazali się większą siłą i wytrzymałością mięśni, natomiast kobiety większą gibkością. Natomiast nie stwier-dzono różnic w próbie szybkościowej.

Publisher

Year

Volume

28

Issue

2

Pages

41-48

Physical description

Dates

online
28 - 10 - 2014

Contributors

 • Katedra Dydaktyki Sportu, Wydział Nauk o Sporcie, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Katedra Sportu Osób Niepełnosprawnych, Wydział Nauk o Sporcie, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Katedra Sportu Osób Niepełnosprawnych, Wydział Nauk o Sporcie, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
author
 • Katedra Sportu Osób Niepełnosprawnych, Wydział Nauk o Sporcie, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Katedra Sportu Osób Niepełnosprawnych, Wydział Nauk o Sporcie, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

References

 • 1. Kasperczyk T. Poziom sprawności i aktywności fizycznej a zdrowie. Nowa Medycyna, 108, 12 p. 88-90.
 • 2. Kozdroń E, Leś A. Aktywność ruchowa w procesie po-myślnego starzenia się. Post Rehab 2010; 1:49-57.
 • 3. MacAuley D, Macauley D. Potential benefits of physical activity undertaken by older people. Med Sport 2001; 5(4):229 – 236.
 • 4. Drabik J. Aktywność fizyczna w kształtowaniu zdrowia człowieka-korzyści i zagrożenia. Phys Educ Sport 1999; 4:121-3.
 • 5. Fleg JL et al. Accelerated Longitudinal Decline of Aerobic Capacity in Healthy Older Adults. Circulation 2005; 112:674-682.[Crossref][PubMed]
 • 6. Osiński W. Aktywność fizyczna podejmowana przez osoby w starszym wieku. Antropomotoryka 2002; 24:3-24.
 • 7. Warburton DE, Nicol CW, Bredin SS. Health benefits of physical activity: the evidence. CMAJ 2006;174(6):801–9.
 • 8. Intiso D et al. Rehabilitation strategy in the elderly. J Nephrol. 2012, 25(19):90-95.[Crossref]
 • 9. Marom-Klibansky R, Drory Y. Physical activity for the elderly. Harefuah 2002, 141(7):646-50.
 • 10. Vigorito C, Incalzi RA, Acanfora D, Marchionni N, Fat-tirolli F. Recommendations for cardiovascular rehabilitation in the very elderly. Monaldi Arch Chest Dis 2003; 60(1):25-39.
 • 11. Frese T, Deutsch T, Keyser M, Sandholzer H. In-home preventive comprehensive geriatric assessment (CGA) reduces mortality–a randomized controlled trial. Arch Gerontol Geriatr 2012, 55(3):639-644.[Crossref][WoS][PubMed]
 • 12. Grabowski H, Szopa J. Eurofit: europejski test sprawności fizycznej. Kraków: AWF; 1991.
 • 13. Tsigilis N, Douda H, Tokmakitis S. Test-retest reliability of the Eurofit test battery administered to university students. Perceptual and Motor Skills 2002; 95:1295-1300.[PubMed][Crossref]
 • 14. Ferguson GA, Takane Y. Analiza statystyczna w psycholo-gii i pedagogice. Warszawa: PWN; 1997.
 • 15. Duda B. Aktywność i sprawność fizyczna osób w wieku 60-69 lat. Med Sport 2008, 6:379-384.
 • 16. Rutkowska I et al. Ocena sprawności funkcjonalnej słucha-czek Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Wychowa-nia Fizycznego w Warszawie. Post Rehab 2011, 25(4):27–33.
 • 17. Pietruszka B, Kołłajtis – Dołowy A. Aktywność fizyczna w czasie wolnym od pracy zawodowej osób dorosłych jako element stylu życia. Ann UMCS 2003, 58 (Suppl. 13): 482–486.
 • 18. Nowak M, Wojtas-Ślubowska D. Sprawność motoryczna kobiet uprawiających rekreacyjnie gimnastykę [w świetle wyników testu Eurofit]. Kultura Fizyczna 1998, 52:(3– 4):16–18.
 • 19. Borowiak E, Kostka T. Influence of chronic cardiovascular disease and hospitalisation due to this disease on quality of life of community-dwelling elderly. Qual Life Res. 2006, 15:1281–1289.[PubMed][Crossref]
 • 20. Duda B. Charakterystyka aktywności fizycznej osób doro-słych. Med Sport 2006; 6(22):329-332.
 • 21. Sallis JF et al. Determinants of physical activity and interventions in youth. Med Sci Sports Exerc. 1992, 24(6):248-257.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0037
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.