Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 28 | 1 | 23-29

Article title

Physiotherapy in the treatment of idiopathic scoliosis - current recommendations based on the recommendations of SOSORT 2011 (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment)

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
SOSORT to międzynarodowe towarzystwo naukowe zajmujące się deformacjami kręgosłupa, w tym skoliozą idiopatyczną (SI). Jednym z podstawowych zadań towarzystwa jest dostarczanie wszystkim profesjonalistom zaangażowanym w zachowawcze leczenie chorych z SI rekomendacji diagnostyczno-terapeutycznych. W ramach leczenia skolioz wyróżnia się leczenie zachowawcze oraz leczenie operacyjne. Podstawowym celem leczenia zachowawczego jest zatrzymanie progresji skrzywienia. Celem terapii są również poprawa jakości życia, estetyki oraz wydolności fizycznej. Istotnym elementem leczenia zachowawczego jest fizjoterapia, która może być stosowana jako samodzielny środek leczniczy, a także jako wspomaganie leczenia gorsetowego i operacyjnego. SOSORT rekomenduje stosowanie fizjoterapii w postaci specyficznej fizjoterapii ambulatoryjnej (PSE) oraz stacjonarnej intensywnej rehabilitacji (SIR). PSE stosowana u chorych z SI musi mieć potwierdzoną zgodnie z wymogami Medycyny Opartej na Dowodach Naukowych skuteczność. Ponadto terapia powinna być dobierana indywidualnie i obejmować: (1) trójpłaszczyznową autokorekcję deformacji, (2) trening w czynnościach dnia codziennego, (3) stabilizację skorygowanej postawy ciała oraz (4) edukację chorego i jego rodziców. SIR polegająca na 3-4 tygodniowych pobytach dziecka w warunkach szpitalnych lub sanatoryjnych rekomendowana jest przede wszystkim w początkowym okresie leczenia. Fizjoterapeuta podejmujący się pracy z dziećmi z SI powinien: (1) posiadać kwalifikacje w posługiwaniu się PSE, (2) mieć odpowiednie doświadczenie w fizjoterapii w ortopedii dziecięcej, (3) posiadać umiejętność analizy zmienności postawy ciała w ontogenezie, (4) posiadać umiejętność doboru ćwiczeń w zależności od etapów kształtowania się cech motorycznych oraz (5) pracować w zespole terapeutycznym, któremu przewodzi lekarz nadzorujący proces leczenia.

Publisher

Year

Volume

28

Issue

1

Pages

23-29

Physical description

Dates

published
1 - 3 - 2014
online
6 - 6 - 2014

Contributors

 • Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
 • Pracownia Chorób Kręgosłupa, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Katedra i Klinika Rehabilitacji, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
 • Pracownia Chorób Kręgosłupa, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

References

 • 1. Negrini S, Aulisa AG, Aulisa L, et al. 2011 SOSORT guidelines: Orthopaedic and Rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis 2012;7:3.
 • 2. Kotwicki T, Durmala J, Czaprowski D, et al. Conservative management of idiopathic scoliosis - guidelines based on SOSORT 2006 Consensus. Ortop Traumatol Rehabil 2009;11(5):379-95.[PubMed]
 • 3. Grivas TB, Burwell GR, Vasiliadis ES, Webb JK. A segmental radiological study of the spine and rib-cage in children with progressive Infantile Idiopathic Scoliosis. Scoliosis 2006;1:17.
 • 4. Dubousset J. Importance of the three-dimensional concept in the treatment of scoliotic deformities. In: Dansereau J, editor. International Symposium on 3D Scoliotic deformities joined with the VIIth International Symposium on Spinal Deformity and Surface Topography. Germany: Gustav Fisher Verlag 1992. P. 302-11.
 • 5. Czaprowski D, Kotwicki T, Kowalski IM. Wydolność fizyczna i adaptacja wysiłkowa dziewcząt z bocznymi idiopatycznymi skrzywieniami kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji 2009;1:29-33.
 • 6. Czaprowski D, Kotwicki T, Biernat R, Urniaż J , Ronikier A. Physical capacity of girls with mild and moderate idiopathic scoliosis: influence of the size, length and number of curvatures. Eur Spine J 2012;6(21):1099-105.[WoS][Crossref]
 • 7. Leszczewska J, Czaprowski D, Pawłowska P, Kolwicz A, Kotwicki T. Evaluation of the stress level of children with idiopathic scoliosis in relation to the method of treatment and parameters of the deformity. The Scientific World Journal 2012, ID 538409.
 • 8. Lonstein JE. Scoliosis: surgical versus nonsurgical treatment. Clin Orthop Relat Res 2006;443:248-59.
 • 9. Negrini S, Grivas TB, Kotwicki T, et al. Why do we treat adolescent idiopathic scoliosis? What we want to obtain and to avoid for our patients. SOSORT 2005 Consensus paper. Scoliosis 2006;1:4.
 • 10. Czaprowski D. Should the improvement of morphological parameters be the only aim of treatment of children with idiopathic scoliosis? J Nov Physiother 2012;2:e126.
 • 11. Grivas TB, Vasiliadis E, Mouzakis V, Mihas C, Koufopoulos G. Association between adolescent idiopathic scoliosis prevalence and age at menarche in different geographic latitudes. Scoliosis 2006;1:9.
 • 12. Parent S, Newton PO, Wenger DR. Adolescent idiopathic scoliosis: etiology, anatomy, natural history, and bracing. Instr Course Lect 2005;54:529-36.
 • 13. Weiss H, Negrini S, Hawes M, et al. Physical Exercises in the Treatment of Idiopathic Scoliosis at Risk of brace treatment- SOSORT Consensus paper 2005. Scoliosis 2005.
 • 14. Stone B, Beekman C, Hall V, Guess V, Brooks HL. The effect of an exercise program on change in curve in adolescents with minimal idiopathic scoliosis. A preliminary study. Phys Ther 1979;59(6):759-63.[PubMed]
 • 15. Hawes MC. The use of exercises in the treatment of scoliosis: an evidence-based critical review of the literature. Pediatr Rehabil 2003;6(3-4):171-82.[PubMed]
 • 16. Naylor CD. Grey zones of clinical practice: some limits to evidence-based medicine. Lancet 1995;345:840-42.
 • 17. Czaprowski D. Rola i miejsce fizjoterapii w procesie leczenia dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną cz. I. Medical Tribune 2013;2:28-29.
 • 18. Kotwicki T, Chowanska J, Kinel E, et al. Optimal management of idiopathic scoliosis in adolescence. Adolescent Health, Medicine and Therapeutics 2013;4:59-73
 • 19. Czaprowski D, Kotwicki T, Stoliński Ł, Leszczewska J. Fizjoterapia Oparta Na Dowodach Naukowych - wyzwanie dla współczesnej fizjoterapii. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2012;31:58-63.
 • 20. Negrini S, Grivas TB, Kotwicki T, Rigo M, Zaina F. Guidelines on “Standards of management of idiopathic scoliosis with corrective braces in everyday clinics and in clinical research”: SOSORT Consensus 2008. Scoliosis 2009;4(1):2.
 • 21. Negrini S, Negrini A, Romano M, et al. A controlled prospective study on the efficacy of SEAS.02 exercises in preventing progression and bracing in mild idiopathic scoliosis. Research into Spinal Deformities 2006;123:523-6.
 • 22. Zaina F, Negrini S, Atanasio S, et al. Specific exercises performed in the period of brace weaning can avoid loss of correction in Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS) patients: Winner of SOSORT`s 2008 Award for Best Clinical Paper. Scoliosis 2009;4:8.
 • 23. Negrini S, Negrini A, Romano M, et al. A controlled prospective study of SEAS.02 exercises in preparation to bracing for idiopathic scoliosis. Research into Spinal Deformities, 2006;123:519-22.
 • 24. Negrini S, Zaina F, Romano M, Negrini A, Parzini S. Specific exercises reduce brace prescription in adolescent idiopathic scoliosis: A prospective controlled cohort study with worst-case analysis. J Rehabil Med 2008;40:451-5.[WoS]
 • 25. Negrini S, Atanasio S, Romano M, et al. Exercises reduce the progression rate of adolescent idiopathic scoliosis: results of a comprehensive systematic review of the literature. Disabil Rehabil 2008;30(10):772-85.[PubMed][Crossref][WoS]
 • 26. Czaprowski D, Kotwicki T, Pawłowska P, Stoliński Ł. Joint hypermobility syndrome in children with idiopathic scoliosis: SOSORT award 2011 winner. Scoliosis 201;6:22.
 • 27. Warren MP, Brooks-Gunn J, Hamilton LH, Warren LF, Hamilton WG. Scoliosis and fractures in young ballet dancers. Relation to delayed menarche and secondary amenorrhea. N Engl J Med 1986;314(21):1348-53.
 • 28. Becker TJ. Scoliosis in swimmers. Clin Sports Med 1986;5(1):149-58.[PubMed]
 • 29. Tanchev PI, Dzherov AD, Parushev AD, Dikov DM, Todorov MB. Scoliosis in rhythmic gymnasts. Spine 2000;25(11):1367-72 [PubMed][Crossref]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0030
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.