Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 4 | 47-54

Article title

Correlation between body posture and postural stability of school children

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: Low level of physical activity, frequent and long lasting sitting position and higher educational requirements make the postural defects more common. The main purpose of this thesis was to define the connection between body balance and postural defects in the body trunk. Material and methods: The examined group consisted of 104 Elementary School pupils: 46 boys and 56 girls in classes I-III. Zebris System with software WinSpine 2.3 was used to examine the body posture; to assess the balance Zebris PDM platform was used. Results: The correlation between the increase of right-sided scoliosis and the increase in the average deviation measure of the foot pressure in the frontal plane was observed. Conclusions: The lack of or low correlations between body posture and balance parameters in examined group were stated.

Publisher

Year

Volume

27

Issue

4

Pages

47-54

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2013
online
25 - 4 - 2014

Contributors

 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

References

 • 1. Nougier V, Bard C, Fleury M, Teasdale N. Contribution of central and Peripheral-vision to the regulation of stance -developmentl aspects. Journal of experimental child psychology 1998; 68(3): 202-215.
 • 2. Roncesvalles N, Schmitz C, Zedka M, Assaiante C and Woollacott M. From egocentric to exocentric spatial orientation: development of posture control in bimanual and trunk inclination tasks. Journal of Motor Behavior 2005; 37: 404-416.
 • 3. Rachwał M, Drzał-Grabiec J, Walicka-Cupryś K, Truszczyńska A. Kontrola równowagi statycznej kobiet po mastektomii. Wpływ narządu wzroku na jakość odpowiedzi układu równowagi. Postep Rehab 2013;3:13-20.
 • 4. Nowotny J. Ćwiczenia korekcyjne w systemie stacyjnym. AWF, Katowice 2001:24-28.
 • 5. Olejarz P, Olchowik G. Rola dynamicznej posturografii komputerowej w diagnostyce zaburzeń równowagi. Otorynolaryngologia 2011; 10(3): 103-110.
 • 6. Mraz M, Curzytek M, Mraz MA, Gawron W, et al. Body balance in patients with systemic vertigo after rehabilitation exercise. Journal of Physiology and Pharmacology 2007; 58 SUPPL 5:427-436.
 • 7. Peterson M, Christiu E, Rosengren K. Children achieve adult-like sensory integration during stance at 12 years old. Gait & Posture 2006; 23: 455-463.
 • 8. Steindl R, Kunz K, Schrott-Fischer A, Scholtz A. Effect of age and sex on maturation of sensory systems and balance control. Development Medicine & Child Neurology 2006; 48: 477-482.[Crossref]
 • 9. Walicka-Cupryś K, Kużdżał A. Kryteria zobiektywizowanej oceny postawy ciała z wykorzystaniem ultradźwiękowego systemu Zebris Medycyna Manualna 2013; XVII (1):19-23
 • 10. Zebris Medical GmbH: WinSpine 2.3 Instrukcja obsługi. Badania postawy, kształtu kręgosłupa i jego ruchomości za pomocą wskaźnika z podwójnym czujnikiem 2010.
 • 11. Walicka-Cupryś K, Puszczałowska-Lizis E, Maziarz K. Kształtowanie się przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa u uczniów z klas gimnazjalnych i licealnych. Rehabilitacja Medyczna 2008; 12, 4:28-36.
 • 12. Cappozzo A, Catani F, Leardini A, Benedetti M, Della Croce U. Position and orientation of bones during movement: experimental artefacts. Clin Biomech 1996; 11: 90-100.[Crossref]
 • 13. Ruhe A, Fejer R, Walker B. The test-retest reliability of centre of pressure measures in bipedal static task conditions - a systematic review of the literature Gait and Posture 2010; 32:436-445.[PubMed]
 • 14. Scoppa F, Capra R, Gallamini M, Shiffer R. Clinical stabilometry standardization: Basic definitions - Acquisition interval - Sampling frequency. Gait & Posture 2013; 37:290-292.[Crossref][WoS]
 • 15. Di Nardi A. Il protocollo di attività motoria preventiva ed adattata per il miglioramento dell’equilibrio in una classe di soggetti di varia disabilità stabilizzata, LA GINNASTICA MEDICA Medicina Fisica - Scienze Motorie e Riabilitative, 2010; LVIII: 27-35.
 • 16. Derlich M, Kręcisz K, Kuczyński M. Attention demand and postural control in children with hearing deficit Research in Developmental Disabilities 2011; 32 :1808-1813.[PubMed]
 • 17. Nowotny J. Czucie ułożenia a postawa ciała dzieci i młodzieży. AWF, Katowice 1986:34-54.
 • 18. Lewandowski J. Kształtowanie się krzywizn fizjologicznych i zakresów ruchomości odcinkowej kręgosłupa człowieka w wieku 3-25 lat w obrazie elektrogoniometrycznym. Wydawnictwo AWF, Poznań 2006:12-28.
 • 19. Dudek J. Wpływ elektrostymulacji mięśni grzbietu na umiejętność utrzymania równowagi u osób z uszkodzeniem słuchu. Wydawnictwo AWF, Kraków 2001:45-78.
 • 20. Wilczyński J. Postawa ciała a wady postawy wzroku u dzieci w wieku 11-12 lat. AWF, Kraków 1997:12-34.
 • 21. Wilczyński J. Postawa ciała a reakcje równoważne dziewcząt i chłopców w okresie dorastania. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007: 8-32.
 • 22. Wilczyński J. Typy postawy a średni punkt obciążenia -X i średni punkt obciążenia -Y u dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat. Postep Rehab 2010;1:21-27.
 • 23. Sipko T, Giemza Cz, Anwajler J. Przemieszczenie rzutu środka ciężkości ciała w płaszczyźnie czołowej a wielkość asymetrii morfologicznej, Fizjoterapia 1995; 3:1.
 • 24. Byl N, Gray M. Complex balance reactions in different sensory conditions: Adolescents with and without idiopathic scoliosis. Journal of Orthopaedic Research 1993; 11(2): 215-227.[Crossref]
 • 25. Relations between standing stability and body posture parameters in adolescent idiopathic scoliosis.Nault ML, Allard P, Hinse S, Le Blanc R, Caron O, Labelle H, Sadeghi H.Spine (Phila Pa 1976). 2002; 1;27(17):1911-7.
 • 26. Silferi V, Rougier P, Labelle H, Allard P. Postural control in idiopathic scoliosis: comparison between healthy and scoliotic subjects Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 2004;90(3):215-25.[Crossref]
 • 27. Haumont T, Gauchard GC, Lascombes P, Perrin PP. Postural instability in early-stage idiopathic scoliosis in adolescent girls. Spine (Phila Pa 1976). 2011;36(13):847-54.
 • 28. Wilczyński J. Boczne skrzywieni kręgosłupa a długość ścieżki posturogramu dziewcząt i chłopców w wieku 12-15 lat. Kwart Ortop 2012; 1:132.
 • 29. Sahlstrand T, Ortengren R, Nachemson A. Postural equilibrium in adolescent idiopathic scoliosis. Acta Orthop Scand 1978;49(4):354-65. [PubMed][Crossref]
 • 30. Lidström J, Friberg S, Lindström L, Sahlstrand T. Postural control in siblings to scoliosis patients and scoliosis patients. Spine (Phila Pa 1976) 1988;13(9):1070-4.
 • 31. Błaszczyk J. Biomechanika kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny i fizjoterapii. PZWL, Warszawa 2004: 192-232.
 • 32. Morawiec-Bajda A. Obiektywna ocena sprawności narządów przedsionkowych uzyskana na podstawie biogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych. AM, Łódź 1998; 11-20.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0026
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.