Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 4 | 41-46

Article title

The influence of applied research methods on the frequency of the appearance of abnormal spinal curvatures

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: The frequency of the appearance of abnormal spinal curvatures is different, depending on the adopted method, the researcher and the adopted norms. The aim of the study is to compare the frequency of the appearance of abnormal spinal curvatures of the body, detected with the mechanical inclinometer and the Moire method, irrespectively of the adopted norms and their influence on the received diagnosis. Material and methods: 96 subjects were involved in the examinations (48 boys and 48 girls at the age of 9). Each tested child had the anterior-posterior spine curvatures examined, with the use of the photogrammetric method and the mechanical inclinometer. Results: Results of measurements of the α , β, γ angles differ significantly in the examined groups (p=0,017). The diagnosis from the photogrametric examination and the inclinometer is characterised by a low unanimity (25,0-37,2%). Similarly in case of comparing the diagnosis from the photogrametric examination, applying two various criteria, the agreement amounts to 9,5-42,3 %, in case of the flat back (93,5%). Conclusions: 1. The frequency of the detection of abnormal spinal curvatures will depend on the applied research method 2. The kind of the detected defect is based on the accepted norms even within one research method.

Publisher

Year

Volume

27

Issue

4

Pages

41-46

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2013
online
25 - 4 - 2014

Contributors

 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji

References

 • 1. Górecki A, Kiwerski J, Kowalski IM, Marczyński W, Nowotny J, Rybicka M, et al. Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania - rekomendacje ekspertów. Pol Ann Med 2009;16(1):168-177.
 • 2. Kendall FP, McCreary EK, Provance PG, Rodgers MM, Romani WA. Muscles Testing and Function With Posture and Pain.5th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 • 3. Czaprowski D, Pawłowska P, Gębicka A, Sitarski D, Kotwicki T. Powtarzalność, zgodność i rzetelność pomiaru krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa z wykorzystaniem inklinometru cyfrowego Saundersa Ortop Traumatol Rehab 2012; 14(2):145-154.
 • 4. Kluszczyński M, Czernicki J, Kubacki J. Ocena plurimetryczna zmian skrzywień kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej w 10 letniej obserwacji u dzieci i młodzieży. Post Rehab 2013;27(2):5-12.
 • 5. Bolach E, Barczyk K, Bolach B, Sipko T, Skolimowski J. Ocena wpływu tańca towarzyskiego na postawę ciała niewidomych dziewcząt. Fizjoter Pol 2007;7(1):80-86.
 • 6. Drzał-Grabiec J, Szczepanowska-Wołowiec B. Weightheight ratios and parameters of body posture in 7-9-yearolds with particular posture types. Ortop Traumatol Rehab 2011;13(6):591-600.
 • 7. Barczyk K, Skolimowski T, Hawrylak A. Kształtowanie się asymetrii tułowia u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Fizjoter Pol 2004;4(3):203-208.
 • 8. Grabara M. Dysfunkcje narządu słuchu a asymetria postawy ciała. Fizjoter Pol 2006;6 (2):121-125.
 • 9. Zeyland-Malawka E. Wyniki pomiarów krzywizn kręgosłupa jako układu odniesienia w badaniu postawy ciała. Fizjoter 2003;11(3):5-12.
 • 10. Mrozkowiak M. Komputerowe badanie postawy ciała. Wychow Fiz Zdr 2003;6-7:15-20.
 • 11. Borek R, Sereda M, Stec W, Walicka-Cupryś K, Wilk G. Ocena wpływu niepewności danych pomiarowych na rezultat wnioskowania statystycznego o rozkładzie mierzonych cech antropometrycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika. 2006;29:81-88.
 • 12. Kużdzał A, Szczygieł A, Ćwirlej A. Porównanie parametrów krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej mierzonych metodą antropostereometryczną i inklinometryczną. Post Rehab 2004;18(4):11-14.
 • 13. Scott ND, Dangerfield PH, Dorgan JC. The relationship between surface and radiological deformity in adolescent idiopathic scoliosis: effect of change in body position. Eur Spine J 1996;5:85-90.[Crossref]
 • 14. Pruijs JE, Keessen W, Van der Meer R. School screening for scoliosis: the value of quantitative measurement. Eur Spine J 1995;4(4):226-230.[Crossref]
 • 15. Saad KR, Colombo AS, Amado João, S.M. Reliability and Validity of the Photogrammetry for Scoliosis Evaluation: a Cross-Sectional Prospective Study. JMPT 2009;32(6):423-430.
 • 16. Saad KR, Colombo AS, Ribeiro AP, João SMA. Reliability of photogrammetry in the evaluation of the postural aspects of individuals with structural scoliosis. J Body Mov Ther 2012;16(2):210-216.[PubMed]
 • 17. Leroux MA, Zabjek K. A noninvasive antropometric technique for measuring kyphosis and lordosis. Spine 2000;25(13):1689-1694.[Crossref]
 • 18. Iunes D, Castro F, Salgado H, Moura I, Oliveira A, Bevilaqua- Grossi D. Intra and inter-examiner reliability and method repeatability of postural evaluation via photogrammetry. Rev Bras Fisioter 2005;9:327-334.
 • 19. Van Maanen CJ, Zonnenberg AJ, Elvers JW, Oostendorp RA. Intra/interrater reliability of measurements on body posture photographs. Cranio 1996;14:326-331.[PubMed]
 • 20. Braun BL, Amundson LR. Quantitative assessment of head and shoulder posture. Arch Phys Med Rehabil 1989;70:322-329.[PubMed]
 • 21. Drzał-Grabiec J, Mrozkowiak M, Walicka-Cupryś K. Ocena postawy ciała z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej. Wychow Fiz zdr 2009;9:16-18.
 • 22. Kowalski I, Kotwicki T, Siwik P. Analysis of diagnostic methods in trunk deformities in the developmental age. Pol Ann Med 2013;20(1):43-50.[Crossref]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0025
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.