Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 4 | 31-39

Article title

The influence of chosen clinical and demografic factors on progress in reeducation of balance and walk of people after stroke

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: The balance improvement and reconstruction of walking function is one of the main post-stroke rehabilitation aims. The aim of the thesis is to define to what extent factors such as stroke, hemiplegia side, age, sex and modifiable risk factors can influence the rehabilitation process. Material and methods: There were patients tested who registered at the rehabilitation unit with partial hemiplegia after the first stroke. The patients were qualified within one month since the stroke, without chronic illnesses apart from risk factors of stroke, participating in 4-week programme of facilitation. There were 50 patients qualified to the test (24 men and 26 women). The average age of the tested was 63 years. The balance and patients walk was evaluated with the use of Tinetti test. Results: The rehabilitation effects are much better in a group of people with the hemorrhagic stroke (p=0,0057) and with the right hemiplegia (p=0,0094). The change of walk evaluation is correlated mostly with the number of risk factors (R= -0,72), on average thenumber of risk factors influenced the change within the balance range (R= -0,56). Age, moderately influences the rehabilitation effects, within the walking function (R = -0,52). Conclusions: Young people achieve better results of rehabilitation, with the right hemiplegia and after hemorrhagic stroke. Sex does not influence the achieved results of facilitation. The bigger number of accompanied risk factors determines the worse effects of rehabilitation.

Publisher

Year

Volume

27

Issue

4

Pages

31-39

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2013
online
25 - 4 - 2014

Contributors

author
 • Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski
 • Oddział Rehabilitacji Szpitala im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej

References

 • 1. Grabowska-Fudala B, Jaracz K, Górna K. Zapadalność, śmiertelność i umieralność z powodu udarów mózgu - aktualne tendencje i prognozy na przyszłość. Przegląd Epidemiologiczny 2010;64:439-42.
 • 2. Ryglewicz D. Epidemiologia udaru mózgu. In: Szczudlik A, Członkowska A, Kwieciński H, Słowik A, editors. Udar mózgu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2007.p.85- 95.
 • 3. Dębiec-Bąk A, Mraz M, Skrzek A. Jakościowa i ilościowa ocena chodu osób po udarze mózgu. Acta Bio-Optica Inf Med Inż Biomed 2007; 13(2):97-100.
 • 4. Kwolek A, Zuber A. Charakterystyka chodu osób z niedowładem połowiczym po udarze mózgu. Neur Neurochir Pol 2002;36(2):337-47.
 • 5. Ploughman M. A review of brain neuroplasticity and implications for the physio-therapeutic management of stroke. Physiotherapy Canada 2002;54(3):164-76.
 • 6. Johansson BB. Brain plasticity and stroke brain plasticity and stroke rehabilitation: The Willis Lecture. Stroke 2000;31:223-30.[PubMed][Crossref]
 • 7. Zespół Ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD. Deklaracja Helsingborgska 2006 Europejskich Strategii Udarowych. Neurol Neurochir Pol 2008;42,4(supl.3):277-88.
 • 8. Drużbicki M, Kwolek A, Przysada G, Pop T, Depa A. Ocena funkcji chodu chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgu w okresie przewlekłym. Prz Med Uniw Rzesz 2010;2:145-51.
 • 9. Miller E. Ocena skuteczności wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu - obserwacja półroczna. Prz Med Uniw Rzesz 2007; 3:205- 10.
 • 10. Kelly PJ i wsp. Functional recovery following rehabilitation after hemorrhagic and ischaemic stroke. Arch Phys Med Rehabilitation 2003;84(7):968- 72.[Crossref]
 • 11. Kwolek A, Przysada G. Rodzaj udaru mózgu jako czynnik determinujący wyniki rehabilitacji szpitalnej chorych po udarze mózgu. Prz Med Uniw Rzesz 2003;4:384- 91.
 • 12. Kwolek A, Przysada G, Mazur A. Wpływ wybranych czynników na efekty rehabilitacji u chorych po udarze mózgu. Rehabilitacja Medyczna 2007; 11(3):29- 37.
 • 13. Pohjasvaara T, Erkinjuntti T, Vataja R, Kaste M. Comparison of stroke features and disability in daily life In patients with ischaemic stroke aged 55 to 70 and 70 to 85 years. Stroke 1997; 4:729- 35.
 • 14. Kwolek A, Myjkowska E, Domka E. Ocena częstości występowania powikłań u pacjentów rehabilitowanych z powodu udaru mózgu. Neur Neurochir Pol 2005;39(4):300-9.
 • 15. Musicco M, Emberti L, Nappi G, Caltagirone C. Early and Long-Term Outcome of Rehabilitation in Stroke Patients: The Role of Patient Characteristics, Time of Initiation, and Duration of Interventions. Arch Phys Med Rehabil 2003;84:551- 8.[PubMed][Crossref]
 • 16. Samsa GP. How strong is the relationship between functional status and quality of life among persons with stroke. JRRD 2004; 41(3A):279- 82.[PubMed]
 • 17. Kugler C, Altenhoner T, Lochner P, Ferbert A. Hessian Stroke Data Bank Study Group ASH: Does age influence early recovery from ischemic stroke? Neurol 2003;6:676-81.
 • 18. Glader EL. i wsp. Risk- Stroke Collaboration: Sex differences in management and outcome after stroke: a Swedish national perspective. Stroke 2003;8:1970-5.[Crossref]
 • 19. Roquer J, Rodriguez Campello A. Gomis M. Sex differences in first - ever acute stroke. Stroke 2003;34:1581.[Crossref][PubMed]
 • 20. Appelros P, Stegmayr B , Terent A. A review on sex differences in stroke treatment and outcome. Acta Neurol Scand 2010;121:359-69.[WoS][PubMed]
 • 21. Kwolek A, Rykała J. Wpływ wybranych czynników na jakość życia oraz stan funkcjonalny pacjentów po udarze mózgu. Prz Med Uniw Rzesz 2009;4:384- 91.
 • 22. Rynkiewicz M, Rogulska U, Czernicki J. Ocena zmian sprawności funkcjonalnej osób we wczesnym okresie po udarze mózgu. Prz Med Uniw Rzesz 2011;2:325- 39.
 • 23. Laufer Y, Sivan D, Schwarzmann R, Sprecher E. Standing balance and functional recovery of patients with right and left hemiparesis in the early stages of rehabilitation Neurorehabilitation and Neural Repair 2003;17(4):207- 13.[Crossref]
 • 24. Yavuzer G, Kucukdeveci A, Arasil T, Elan A. Rehabilitation of stroke patients- clinical profil and functional outcome. Am J Phys Med Rehabil 2001;80(4):250- 5.[Crossref]
 • 25. Szafraniec L. Asymetria funkcji psychicznych w przebiegu organicznego uszkodzenia mózgu. Lekarz Wojskowy 1995;6:105-108.
 • 26. Czernicki J, Woldańska - Okońska M. Wpływ strony niedowładu połowiczego na wyniki rehabilitacji chorych po udarach mózgu. Post Rehabil 1999;13(1):63-7.
 • 27. Stróżyńska E, Fiszer U, Tomankiewicz Z. Analiza objawów klinicznych, czynników ryzyka oraz lokalizacji ogniska u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu w zależności od płci. Aktualności Neurologiczne 2005;2(5):117- 22.
 • 28. Czarnecka D, Kloch- Budałek M. Nadciśnienie tętnicze, a udar mózgu- aktualne dane. Choroby Serca i Naczyń 2007;4(4):153-61.
 • 29. Bejer A i wsp. Czynniki ryzyka niedokrwiennego udaru mózgu w populacji niemieckiej i polskiej. Prz Med. Uniw Rzesz 2009;3:231-8.
 • 30. Naess H i wsp. Etiology of and risk factors for cerebral infarction in young adults in western Norway: a population -based case-control study. European Journal of Neurology 2004;11(1):25-30. [Crossref]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0024
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.