Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 4 | 21-29

Article title

The impact of kinesiotherapy on blood pressure in patients undergoing systemic cryotherapy treatment

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: It is proven that the influence it has when used locally is anti-inflammatory, analgesic, antiedematous, it reduces muscle tension and improves blood circulation. It has overall beneficial effect in systemic use. Cryotherapy causes strong reactions involving their vascular spasm, with the dynamic relaxation after that. Cryotherapy treatment is recommended e.g. in cases of musculoskeletal diseases, the diseases of the nervous system and depressive disorders. There are many medical contraindications to the use of cryotherapy treatment, especially to systemic cryotherapy treatment. One of them is unregulated high blood pressure (hypertension). The aim of this study was to analyze the impact of systemic cryotherapy treatment followed by kinesiotherapy on the behavior of blood pressure on the patients with normal blood pressure, and patients with high blood pressure. Material and methods: For this study it was examined 51 patients, including men and women. 45% of them were also diagnosed with hypertension. All patients were undergoing 10 systemic cryotherapy treatments following normal procedure. Immediately after cryotherapy treatment, each patient was directed to the kinesiotherapy treatment. During the study, blood pressure measurements were made. The results of blood pressure measurements were statistically analyzed for the entire study group, for the group of patients diagnosed without hypertension and for the group with hypertension. Results: Comparison of changes in the behavior of the blood pressure in each group of patients showed that after a series of 10 treatments, there was a decrease of blood pressure (both, systolic and diastolic). Among all patients and in the group of patients with hypertension, there was a clear tendency to increase of systolic blood pressure in each case immediately after cryotherapy. In all groups of patients, after kinesiotherapy there was a tendency to decrease the blood pressure.Conclusions: The results showed that a series of systemic cryotherapy treatments followed by kinesiotherapy causes reduction of systolic and diastolic blood pressure on patients without hypertension, and patients with diagnosed and well-controlled hypertension. Patients with high blood pressure during systemic cryotherapy treatment should undergo a special medical care.

Publisher

Year

Volume

27

Issue

4

Pages

21-29

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2013
online
25 - 4 - 2014

Contributors

author
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie/Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
author
 • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo- Rehabilitacyjnego w Ciechocinku/Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

References

 • 1. Skalska-Izdebska R, Dziadosz W, Goraj-Szczypiorowska B, Kurach A, Pałka T. Wpływ krioterapii na organizm ludzki. Young Sport Science of Ukraine 2012; 3:187-194.
 • 2. Gregorowicz H, Cieślik R. W sprawie krioterapii. Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego; 2001.
 • 3. Rymaszewska J, Biały D, Zagrobelny Z. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na psychikę człowieka. Psychiatria Polska 2000; 34(4):649-653.
 • 4. Sieroń A, Cieślar G. Zastosowanie zimna w medycynie - kriochirurgia i krioterapia. Alfa-medica Press; 2003.
 • 5. Zagrobelny Z. Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa. Wrocław: Urban & Partner; 2003.
 • 6. Stanek A, Cieślar G, Sieroń A. Terapeutyczne zastosowanie krioterapii w praktyce klinicznej. Balneologia Polska 2007;49(1):37-45.
 • 7. Bauer A, Wiecheć M. Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych. Poznań: Markmed Rehabilitacja S.C; 2008.p. 326.
 • 8. Krekora K, Sawicka A, Czernicki J. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na dolegliwości bólowe chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Balneologia Polska 2008;50(2):307-312.
 • 9. Sieroń A, Stanek A, Pasek J. Krioterapia - aktualny stan wiedzy. Rehabilitacja w praktyce 2011;2:38-40.
 • 10. Zalewski P, Klawe JJ, Trafił-Klawe M, Pawlak J, Lewandowski A, Panowicz I. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na układ sercowo-naczyniowy i procesy termoregulacji u osób zdrowych. Acta Balneologica 2011;53(2):84-95.
 • 11. Biały D, Zimmer K, Skrzek A, Zagrobelny Z. Komora kriogeniczna - możliwości krioterapii w rehabilitacji. Balneologia Polska 1998;40(3-4):44-47.
 • 12. Nowotny J. Podstawy fizjoterapii cz.2. Kraków: Kasper; 2007.p.116.
 • 13. Gabryś M, Popiela A. Krioterapia w medycynie. Wrocław: Urban & Partner; 2003.p. 37.
 • 14. Zarządzenie nr 60/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19.09.2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
 • 15. Bonomi FG, De Nardi M, Fappani A, Zani V, Banfi G. Impact of different treatment of whole-body cryotherapy on circulation parameters. Arch Immunol Ther Exp 2012;145-150.[WoS]
 • 16. Domański C, Pruska K. Nieklasyczne metody statystyczne. Warszawa: PWE; 2000.
 • 17. Bleakley C, McDonough S, MacAuley D. The use of ice in the treatment of acute soft-tissue injury: a systematic review of randomized controlled trials. Am J Sport Med 2004; 32:251-261.[Crossref]
 • 18. Fricke R. Local cryotherapy and whole-body cryotherapy at -110°C, CrioMed, lifeofmillennium.com/pdf/Cryo_ ACT_Studies_001.pdf
 • 19. Knight K, Cryotherapy Theory. Technique and Physiology. Chattanooga: TN, Chattanooga Corporation; 1985.
 • 20. Westerlund T, Smolander J, Uusitalo-Koskinen A, Mikkelsson M. The blood pressure responses to an acute and long-term whole-body cryotherapy (−110°C) in men and women. J Therm Biol 2004;29:285-290.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0023
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.