PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 4 | 5-11
Article title

Evaluation of patients expectations connected with physical activity after hip arthroplasty

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wstęp: Rozwój metod operacyjnych, dobre wyniki leczenia po alloplastyce stawu biodrowego oraz powiększająca się grupa coraz młodszych pacjentów sprawiły, że oczekiwania względem zabiegu są większe. Chorzy decydując się na operację chcą nie tylko ustąpienia dolegliwości bólowych i poprawy funkcjonowania, ale także możliwości uczestnictwa w różnego rodzaju aktywności fizycznej. Celem pracy była ocena oczekiwań pacjentów, związanych z aktywnością fizyczną po operacji wszczepienia sztucznego stawu biodrowego oraz ocena poziomu ich wiedzy na ten tematMateriał i metody: Badaniem objęto grupę 32 pacjentów Kliniki Ortopedii i Traumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, poddanych pierwotnej operacji wszczepienia protezy stawu biodrowego. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz wywiadu. W celu opracowania wyników badań wykorzystano program PASW Statistic 18, a podczas przedstawiania wyników oparto się na analizie procentowej uzyskanych danych. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że oczekiwania pacjentów dotyczące aktywności fizycznej po operacji są niewielkie. Wnioski: Na taki stan rzeczy może wpływać przede wszystkim niski poziom aktywności fizycznej przed zabiegiem a także brak wiedzy na temat możliwości i ograniczeń związanych z aktywnością fizyczną pacjentów z protezą stawu biodrowego
EN
Introduction: Development of surgery methods, generally known success of the treatment which is hip arthroplasty as well as increasing number of younger and younger patients caused bigger and bigger expectations against the treatment. People, who decide to have a hip prostheses, want not only the improvement in joint function and pain relief but also possibility to take part in different physical activities. The aim of this study was evaluation of patients expectations connected with physical activity after hip arthroplasty and their level of knowledge towards physical activity after surgery. Material and methods: The participants were 32 patients, who were subjected primary hip arthroplasty at the Department of Traumatology and Orthopaedics of the Ministry of Defence’s Military Institute of the Health Services, Central Clinical Hospital in 2010. The average age of these patients was 62,9 (range 40-81). Interrogative tool was the questionnaire. PASW Statistic 18 Program was used to work up investigation results. Results: The results of this study indicate that patients expectations connected with physical activity after total hip arthroplasty are minor. Conclusion: That is probably because the patients level of physical activity before a surgery is very low and their knowledge about possibilities in physical activity with hip prostheses can be limited.
Publisher

Year
Volume
27
Issue
4
Pages
5-11
Physical description
Dates
published
1 - 12 - 2013
online
25 - 4 - 2014
Contributors
 • Klinika Traumatologii i Ortopedii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny, leeloo2@wp.pl
 • Klinika Traumatologii i Ortopedii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny, leeloo2@wp.pl
References
 • 1. Charzewska J i wsp. Aktywność fizyczna w Polsce w różnych grupach według wieku i płci. In: Jarosz M, editor. Otyłość, żywienie, aktywność fizyczna, zdrowie Polaków. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia; 2006.p.311-340.
 • 2. Cypryńska B, Woldańska-Okońska M, Zubrzycki J, Czernicki J. Rehabilitacja po całkowitych- cementowych i bezcementowych- endoprotezo plastykach stawów biodrowych w aspekcie balneologicznym. Fizjoterapia 1999;7(3):25-31.
 • 3. Dudkiewicz I, Salai M, Israeli A, Amit Y, Chechick A. Total hip arthroplasty in patients Young than 30 years of age. IMAJ 2003;5:709-712.
 • 4. Fortina M, Carta S, Gambera D, Crainz E, Ferrata P, Maniscalo P. Recovery of physical function and patient’s satisfaction after Total Hip Replacement (THR) surgery supported by a tailored guide-book. Acta Biomed 2005;76:152-156.
 • 5. Franke H, Berg A, Halle M, Mayer F, Nowacki P, Predel G. Bewegung und Sport mit Endoprothese Deutsche Zeitschrift Für Sportmedizin. Jahrgang 2006;57(7/8):7-8.
 • 6. Hahn F, Dora C. Hüftendoprothese Und Sport Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie 2006;54(1):13-17.
 • 7. Healy WL, Sharma S, Schwartz B, Ioro R. Athletic activity after total joint arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 2008; 90:2245-2252.[WoS][PubMed][Crossref]
 • 8. Huch K, Müller KAC, Stürmer T, Brenner H, Puhl W, Grünther K-P. Sport activities 5 years after total knee or hip arthroplasty: the Ulm Osteoarthritis Study. Ann Rheum Dis 2005;64:1715-1720.
 • 9. Sheldon T, Eastwood A, Sowden A, Sharp F. Total hip replacement. Effective Wealth Care 1996;2(7):1-12.
 • 10. Mayer F, Dickhuth H-H. Physical activity after total joint replacement. International Sport Med Journal 2008;9(1): 39-43.
 • 11. Sinici E, Tunay S, Tunay V, Kilic E. Evaluation of patient quality of life after total hip arthroplasty. Acta Orthop Traumatol Turc 2008;42(1):22-25.[PubMed]
 • 12. Stevens M, Wagenmakers R, Groothoff JW, Bulstra SJ, Akker-Scheck I, Zijlstra W. Physical activity behavior after total hip arthroplasty (THA): A prediction based onpatients characteristics. Patient Education and Counseling 2007;69:196-199.[Crossref][PubMed][WoS]
 • 13. Jachimowicz-Wołoszynek D, Rość D, Michalska A. Wpływ wszczepienia sztucznego stawu biodrowego na jakość życia chorych z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2003;5(4):518-526.
 • 14. Szopińska K, Hagner W. Wczesne wyniki usprawniania leczniczego po alloplastyce cementowej stawu biodrowego. Kwart Ortop 2003;4:247-252.
 • 15. Liem D, Van Fabeck K, Poetzl W, Winkelmann W, Gosheger G. Golf after total hip arthroplasty: a retrospective revive of 46 patients. J Sport Rehabil 2006;15:206-215.
 • 16. Jacobs CA, Christensen SP, Berend ME. Sport activity after total hip arthroplasty: Changes in surgical technique, implant design and rehabilitation. Journal of Sport Rehabilitation 2009;18:47-59.[PubMed]
 • 17. Rosa W, Hagner W, Kitschke E, Kazimierczak U, Srokowski G, Radzimińska A. Postępowanie rehabilitacyjne po wszczepieniu endoprotezy bezcementowej stawu biodrowego. Fizjoterapia Polska 2003;2:159-163.
 • 18. Yun AG. Sports after total hip replacement. Clinics In Sports Medicine 2006;25:359-364.[Crossref][PubMed]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0021
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.