PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 3 | 29-35
Article title

Evaluation of static and dynamic postural stability in young, elderly and with vision loss women

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wstęp: Zaburzenia równowagi ciała są jednym z wielu czynników negatywnie wpływającym na codzienną aktywność, co skutkuje pogorszeniem jakości życia człowieka. Celem pracy była cena różnic wyników stabilometrycznych w dynamice i statyce u kobiet młodszych, starszych i z dysfunkcją narządu wzroku. Materiał i metody: Materiał badany obejmował 67 kobiet podzielonych na 3 grupy: 26 kobiet młodszych (20,2 ± 1,75) i 26 starszych (68,7 ± 7,55) oraz 15 osób z dysfunkcją narządu wzroku (19,2±1,78). Wykonano badania stabilometryczne na dwóch platformach; Accusway i Balans System SD. Wyniki: Wyniki różniące się istotnie statystycznie odnotowano pomiędzy grupą osób młodszych a starszych w wynikach parametrów z platformy Accusway badanych z kontrolą wzrokową tylko w polu powierzchni stabilogramu oraz w maksymalnych wychyleniach na boki. W powyższych grupach na platformie BBS obserwuje się znamienne różnice we wszystkich ocenianych próbach. Największe różnice obserwuje się na poziomie p<0,0001 w protokołach z niestabilnym podłożem. Najlepsze wyniki długości COP w warunkach oczu zamkniętych w statyce osiągnęły osoby z dysfunkcją narządu wzroku (37,01±6,73), najsłabsze kobiety po 60 r. ż. (49,59±21,04). Natomiast badania na niestabilnym podłożu bez kontroli wzrokowej osoby starsze nie wykonały, a kobiety z dysfunkcją narządu wzroku osiągnęły istotnie gorsze rezultaty od grupy osób normalnie widzących. Wnioski: Większe zaangażowanie systemu kontroli równowagi obserwuje się w badaniach dynamicznych, które wydają się być bardziej odpowiednie i mogą wcześniej wykrywać zaburzenia niż badania w statyce. Szczególnie przydatne wydają się protokoły badań ze zmiennym ustawieniem niestabilności platformy lub dodatkowo bez kontroli wzrokowej, które najbardziej różnicują badanych.
EN
Introduction: Balance difficulties are one of the factors that have a negative impact on the daily activity of elderly people, which in turn lowers their quality of life. Aim: evaluation of the differences in static and dynamic postural stability in young, elderly and with vision loss women. Material and methods: Eighty-three female volunteers were divided into three groups: 26 young women (20,2 ± 1,75), 26 elderly (68,7 ± 7,55) and 15 pupils with vision loss (19,2±1,78). The following parameters were analysed from Accusway and BBS platforms.Results: A comparison of results with visual inspection between a group of young and elderly women showed statistically significant differences in terms of stabilogram ellipse area and maximal postural s way in ML direction. These two groups differ significantly in all parameters from BBS platform. The greatest differences are observed on a dynamic ground (p<0,001). Women with visual loss achieved the best results of path COP with eyes closed (37,01±6,73), the worst results were observed in a group of elderly women (49,59±21,04). They also did not perform any tasks on a dynamic ground without visual inspection. Women with visual loss achieved significantly worse results than young group. Conclusions: Greater balance control system involvement is observed in dynamic tests, which seem to be more appropriate and can detect disturbances earlier than static tests. Tests with changeable stability of the platform and without visual inspection that differentiate the groups seem to be particularly useful.
Publisher

Year
Volume
27
Issue
3
Pages
29-35
Physical description
Dates
published
1 - 9 - 2013
online
12 - 4 - 2014
Contributors
 • Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, idwi@wp.pl
 • Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
author
 • Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
References
 • 1. Horak FB. Postural orientation and equilibrium: what do we need to know about neural control of balance to prevent falls? Age Ageing 2006; 35, Suppl 2.[PubMed][Crossref]
 • 2. Błaszczyk JW, Cieślinska-Świder J, Plewa M, Zahorska -Markiewicz B, Markiewicz A Effects of excessive body weight on postural control. Journal of Biomechanics 2009; 42(9):1295-300.[PubMed][Crossref][WoS]
 • 3. Błaszczyk JW, Michalski A. Ageing and postural stability. Studies in Physical Culture and Tourism 2006;13:11-4.
 • 4. Błaszczyk JW, Czerwosz L. Stabilność posturalna w procesie starzenia. Gerontologia Polska 2005;13(1):25-36.
 • 5. Nitz J, Low Choy N, Isles R. Medial-lateral postural stability in community-dwelling women over 40 years of age. Clinical Rehabilitation 2003;17(7):765.[Crossref]
 • 6. Sipko T, Skolimowski T. Wpływ chwilowej i trwałej utraty kontroli wzrokowej położenia ciała w przestrzeni na proces regulacji równowagi ciała w pozycji stojącej. Fizjoterapia 1997;5(2): 40-3.
 • 7. Gawlik K, Zwierzchowska A. Wychowanie fizyczne niewidomych i słabowidzących (Physical education for the blind and visually impaired), University of Physical Education in Katowice 2004.
 • 8. Gayle GW, Pohlman RL. Comparative study of the dynamic, static, and rotary balance of deaf and hearing children. Perceptual And Motor Skills 1990;70(3):883-8.[PubMed][Crossref]
 • 9. Held-Ziółkowska M. Równowaga statyczna i dynamiczna. Magazyn Otolaryngologiczny 2006; 52(18): 39-46.
 • 10. Mraz, M, Curzytek M, Skrzek A, Zubińska B. Postural stability in patients with nervous system impairment. Acta Bio-Opt Inform Med 2008; 14(2): 111-4.
 • 11. Błaszczyk JW. Sway ratio - a new measure for quantifying postural stability. Acta Neuroobiol Exp 2008; 68:51-7.
 • 12. WHO expert consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. The Lancet 2002; 157-63.
 • 13. Wychowański M. Wybrane metody oceny dynamiki układu ruchu człowieka. AWF Warszawa 2008.
 • 14. Nagy E, Feher-Kiss A, Barnai M, Domjan-Preszner A, Angyan L, Horvath G. Postural control in elderly subjects participating in balance training. Eur J Appl Physiol 2007;100(1):97-104.[PubMed][Crossref][WoS]
 • 15. Weirich G, Bemben D, Bemben M. Predictors of balance in young, middle-aged, and late middle-aged women. Journal Of Geriatric Physical Therapy 2010;33(3):110-7.[WoS]
 • 16. Choy NL, Brauer S, Nitz J. Changes in postural stability in women aged 20 to 80 years. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2003;58:525-30.[Crossref]
 • 17. Thomas D. Loss of skeletal muscle mass in aging: examining the relationship of starvation, sarcopenia and cachexia. Clinical Nutrition (Edinburgh, Scotland) 2007; 26(4): 389-99.[Crossref][WoS]
 • 18. Horak FB. Postural orientation and equilibrium: what do we need to know about neural control of balance to prevent falls? Age Ageing 2006; 35, Suppl 2: ii7-ii11.[Crossref]
 • 19. Kim B, Robinson C. Postural control and detection of slip/fall initiation in the elderly population. Ergonomics 2005;48(9):1065-85.[Crossref][PubMed]
 • 20. Sherrington C, Lord SR, Finch C. Physical activity interventions to prevent falls among older people: update of the evidence. Journal Of Science And Medicine In Sport / Sports Medicine Australia 2004;7(1):43-51.[Crossref]
 • 21. Melzer I, Benjuya N, Kapłański J. Effect of physical training on postural control of elderly. Harefuah 2005; 144(12):839-44.[PubMed]
 • 22. Kaeding TS. Sarcopenia and whole body vibration training. Gerontol Geriatr 2009; 42 (2): 88-92.[Crossref]
 • 23. Turbanski S, Schmidtbleicher D. [Postural control depends on testing situation]. Sportverletzung Sportschaden: Organ Der Gesellschaft Für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin 2010;24(3):123-8.[Crossref]
 • 24. Davlin-Pater C. The Effects of Visual Information and Perceptual Style on Static and Dynamic Balance. Motor Control 2010;14(3):362-70.
 • 25. Błaszczyk JW, Lowe DL, Hansens PD. Postural sway and perception of the upright stance stability borders. Perception 1993; 22:1333-41.[PubMed][Crossref]
 • 26. Nashner LM. Computerized dynamic posturography. W: Jacobson G.P., Newman C.W., Kartush J.M. (red.) Handbook of balance function testing. Mosby Year Book 1993;280-305.
 • 27. Aydog S, Aydog E, Çakci A, Doral M. Reproducibility of postural stability scores in blind athletes. Isokinetics & Exercise Science 2004;12(4): 229-32.
 • 28. Melzer I, Damry E, Landau A, Yagev R. The influence of an auditory-memory attention-demanding task on postural control in blind persons. Clinical Biomechanics 2011; 26(4):358-62.[WoS][Crossref]
 • 29. Giagazoglou P, Amiridis IG, Zafeiridis A, Thimara M, Kouvelioti V, Kellis E. Static balance control and lower limb strength in blind and sighted women. European Journal Of Applied Physiology 2009;107(5):571-9.[PubMed][Crossref][WoS]
 • 30. Blomqvist S, Rehn B. Validity and reliability of the Dynamic One Leg Stance (DOLS) in people with vision loss. Advances In Physiotherapy 2007;9(3):129-35.[Crossref]
 • 31. Aydog EE, Aydog ST, Cakci AA, Doral MN. Dynamic Postural Stability in Blind Athletes Using The Biodex Stability System. International Journal Of Sports Medicine 2006; 27 (5):415-8.[Crossref][PubMed]
 • 32. Marini M, Sarchielli E, Portas M, Ranieri V, Meli A, Piazza M, Monaci M. Can baseball improve balance in blind subjects? The Journal Of Sports Medicine And Physical Fitness 2011;51(2):227-32.[PubMed]
 • 33. Sieri T, Beretta G. Fall risk assessment in very old males and females living in nursing homes. Disability and rehabilitation 2004; 26(12):718-23.[Crossref][PubMed]
 • 34. Lord R, Menz B, Tiedemann A. Profil fizjologiczny w ocenie ryzyka i profilaktyce upadków. Rehabilitacja medyczna 2003;7(3):35-46.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0019
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.