Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 3 | 23-28

Article title

Influence of scapulas asymmetry on children’s postural stability

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction Morphological asymmetry is understood as a disruption of symmetry of external body shapes on both sides of the median plane. Slight deviations in body posture do not influence significantly on the proper body functioning, and a significant deviations may pose a threat to the proper functioning of the body. Aim of this study was to determine whether the asymmetry of scapulas affects the values of selected parameters of movement of the feet pressure center. Material and methods: 180 children (between the age of 7 and 10 years) participated in the study. The study group has been chosen based on photogrammetric study, which consisted of children with asymmetric scapulas sizes 10-20 mm (group I: 30 children). In the comparison group (group II) there was 30 randomly selected children qualified, without asymmetric scapula. Standing balance was assessed in the trial with eyes open, by using stabilometric platform. Six different motion parameters of center of pressure (COP) have been evaluated. Results: The analysis of the results of the study showed no statistically significant correlation between asymmetry of scapula and balance worsening. Conclusions: Among children with a small asymmetry of scapula, the behavior of the movement of center of pressure do not differ significantly from the analogous parameters among children showing no asymmetry. Gender of children doesn’t affect the behavior of the movement of center of pressure.

Publisher

Year

Volume

27

Issue

3

Pages

23-28

Physical description

Dates

published
1 - 9 - 2013
online
12 - 4 - 2014

Contributors

 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

References

 • 1. Barczyk K, Skolimowski T, Anwajler J, Chamela- Bilińska D. Kształtowanie się cech somatycznych i parametrów krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa w poszczególnych typach postawy ciała dzieci w wieku 7 lat. Ortop Traumatol Rehabil 2005;7(5):555-62.
 • 2. Bolach B, Bolach E, Józefowski P. Ocena aktywności ruchowej i postawy ciała u młodzieży niedowidzącej. Post Rehab 2009;4:45-51.
 • 3. Sipko T, Giemza Cz, Anwajler J. Przemieszczenie rzutu ogólnego środka ciężkości ciała w płaszczyźnie czołowej a wielkość asymetrii morfologicznej. Fizjoterapia 1995,3(1):30- 2.
 • 4. Rusek W, Pop T, Glista J, Skrzypiec J. Ocena postawy ciała u studentów w badaniu systemem ZEBRIS. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków 2010;3:277-88.
 • 5. Saad KR, Colombo AS, Ribeiro AP, João SM. Reliability of photogrammetry in the evaluation of the postural aspects of individuals with structural scoliosis. J Bodyw Mov Ther 2012;16(2):210-6.[PubMed]
 • 6. Hiengkaew V, Jitaree K, Chaiyawat P. Minimal detectable changes of the berg balance scale, fugl-meyer assessment scale, timed “up & go” test, gait speeds, and 2-minute walk test in individuals with chronic stroke with different degrees of ankle plantarflexor tone. Arch Phys Med Rehabil 2012;93(7):1201-8.[WoS][Crossref]
 • 7. Borowicz A, Wieczorowska-Tobis K. Ocena ryzyka upadku u osób starszych przebywających na oddziale rehabilitacyjnym. Geriatria 2011;5:13-8.
 • 8. Kostiukow A, Rostkowska E, Samborski W. Badanie zdolności zachowania równowagi ciała. Ann Acad Med Siles 2009;55(3):102-9.
 • 9. Błaszczyk W, Czerwosz L. Stabilność posturalna w procesie starzenia. Gerontol Pol 2005;13(1):25-36.
 • 10. Sobera M. Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała u dzieci w wieku 2-7 lat. Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2010,97:1-116.
 • 11. Cieśla W, Cieśla T, Nowotny J. Sprawność mechanizmów regulujących postawę ciała u dzieci i młodzieży ze skoliozami niskostopniowymi. Fizjoter Pol 2011;4(4):317-26.
 • 12. Rutkowska I, Bednarczyk G, Skowroński W. Porównanie równowagi ciała w pozycji stojącej chłopców niewidomych i pełnosprawnych w wieku 6-16 lat. Post Rehabil 2010;2:29-35.
 • 13. Drzał-Grabiec J, Snela S. The influence of rural environment on body posture. Ann Agric Environ Med 2012;19(4):846-50.
 • 14. Fugiel J, Krynicka I. Wykorzystanie zjawiska mory do oceny kształtu kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej. Fizjoterapia 2010;18(1):26-31.
 • 15. Zeyland-Malawka E, Pretkiewicz-Abacjew E. Objawy asymetrii w postawie ciała dzieci i młodzieży - potencjalne zagrożenie pełnosprawności układu ruchu i zdrowia. Now Lek 2006;75(4):394-8.
 • 16. Missaoui B, Portero P, Bendaya S, Hanktie O, Thoumie P. Posture and equilibrium in orthopedic and rheumatologic diseases. Neurophysiol Clin 2008;38(6):447-57.[WoS][Crossref][PubMed]
 • 17. Kubis W. Kompensacja liniowa i pozaliniowa w bocznych skrzywieniach kręgosłupa. W: Korektywa i kompensacja w rozwoju młodzieży szkolnej. Sport i Turystyka, Warszawa 1977:112-8.
 • 18. Byl NN, Gray JM. Complex balance reactions in different sensory conditions: adolescents with and without idiopathic scoliosis. J Orthop Res 1993;11:215-27.[PubMed][Crossref]
 • 19. Wilczyński J. Typy postawy a średni punkt obciążenia -X i średni punkt obciążenia - Y u dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat. Post Rehabil 2010;1:21-7.
 • 20. Chamela-Bilinska D, Zawadzka D, Sobera M, Mraz M. Stabilność ciała w pozycji stojącej dzieci z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa. Annales UMCS 2005;60(16):218-21.
 • 21. Nault ML, Allard P, Hinse S, Le Blanc R, Caron O, Labelle H, Sadeghi H. Relations between standing stability and body posture parameters in adolescent idiopathic scoliosis. Spine 2002;27:1911-7.[Crossref][PubMed]
 • 22. Silferi V, Rougier P, Labelle H, Allard P. Postural control in idiopathic scoliosis: comparison between healthy and scoliotic subjects. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 2004;90(3):215-25.[PubMed][Crossref]
 • 23. Haumont T, Gauchard GC, Lascombes P, Perrin PP. Postural instability in early-stage idiopathic scoliosis in adolescent girls. Spine 2011;36(13):E847-54.[Crossref]
 • 24. Alexandrov AV, Frolov AA, Massion J: Movement strategies during forward upper trunk bending in terms of eigenvectors of human body biomechanics. Gait & Posture 1999; 9(1):7.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0018
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.