PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 3 | 17-22
Article title

The influence of outpatient cardiac rehabilitation on physical efficiency of patients subjected to myocardial infarction

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wstęp: Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa jest najczęściej stosowanym testem weryfikującym chorobę wieńcową. Głównym celem rehabilitacji jest poprawa tolerancji wysiłku. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 60 pacjentów w wieku 34-76 lat (średnia 60±8,87) zakwalifikowanych do II etapu rehabilitacji. Przed rozpoczęciem rehabilitacji oraz po jej zakończeniu przeprowadzono elektrokardiograficzny test wysiłkowy na bieżni ruchomej według zmodyfikowanego protokołu Bruce’a. Podczas testu oceniano: tętno spoczynkowe oraz maksymalne, ciśnienie spoczynkowe oraz maksymalne, czas testu, koszt energetyczny wysiłku (METs), przyczynę przerwania testu, subiektywną ocenę stopnia odczuwanego zmęczenia, liczbę oddechów na minutę oraz maksymalny pobór tlenu VO- 2max. Do modelu A zakwalifikowało się 14 osób, B-31, C-15. Trening na cykloergometrze dla osób zakwalifikowanych do modelu A był treningiem wytrzymałościowy o typie ciągłym, natomiast dla pacjentów zakwalifikowanych do modelu B i C o typie interwałowym. Wyniki i wnioski: Największą pracę wykonano podczas ostatniego- 21 treningu. Na podstawie uzyskanych wyników testów wysiłkowych wykazano istotny wzrost tolerancji wysiłkowej.
EN
Introduction: The effort test is the most popular type of a test used for the verification of a heart disease. The main target of rehabilitation is to achieve the improvement of exercise tolerance. Material and methods: The examination group included 60 patients aged 34-76 (average 60±8,87) qualified for II period of rehabilitation. The effort test on a movable track has been carried out before and after the rehabilitation, according to the modified Bruce’s protocol. The following parameters were tested: a heart rate rest and maximum, blood pressure rest and maximum, test duration, costs of energy effort (METs), a reason for test interruption, subjective sense of tiredness, a number of breaths per minute and a maximum intake of oxygen (VO2max). For the A model, 14 patients have been qualified, B-31, C-15, D-0. In that case, the training on a cycloergometer was of a continuous type, while for the patients qualified for the B and C models, was of an interval type. Results and conclusions: The biggest part of work was done during the final 21st training. The increase in exercise tolerance was proven, due to the obtained results.
Publisher

Year
Volume
27
Issue
3
Pages
17-22
Physical description
Dates
published
1 - 9 - 2013
online
12 - 4 - 2014
Contributors
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7, Katowice, paddi@poczta.fm
References
 • 1. Mandecki T. Kardiologia. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner; 1998.
 • 2. Giec L. Choroba niedokrwienna serca. Warszawa: PZWL; 1996.
 • 3. Kośmicki MA. Badania ergometryczne w diagnostyce choroby wieńcowej. KOF 2010;3: 229-49.
 • 4. Rehabilitation after cardiovacular disease, with special emphasis on developing countries. Geneva: World Health Organization, 1993; WHO Technical Report Series 831.
 • 5. Smarż K. Rehabilitacja kardiologiczna w różnych sytuacjach klinicznych- etapy, wskazania, przeciwwskazania, bezpieczeństwo. Post Nauk Med 2008;10: 643-52.
 • 6. Nowak Z. Prospektywna ocena przydatności kwestionariuszy aktywności fizycznej u chorych poddanych interwencjom wieńcowym. Katowice: Wydawnictwo AWF;2006.
 • 7. Piotrowicz R, Dylewicz P, Jegier A, Rudnicki A, Tylka J, Mazurek K, et al Kompleksowa Rehabilitacja Kardiologiczna. Stanowisko Komisji ds. Opracowania Standardów Rehabilitacji Kardiologicznej PTK. Folia Kardiol 2004; 11 (Supl. A): A1-A48
 • 8. Szmit S, Filipiak KJ. Czy u pacjenta z chorobą serca ważna jest aktywność fizyczna? Prz Lek 2007;7: 32-8.
 • 9. Piotrowicz R. Rehabilitacja kardiologiczna. Osiem zasad głównych. Kardiol Pol 2006;64: 924-6.
 • 10. Furyk J, Wranicz JK, Chudzik M, Krajewski P, Jegier A, Goch JH. Czy metoda leczenia pacjentów w świeżym zawale serca wpływa na wynik wczesnej rehabilitacji kardiologicznej? Pol Arch Med Wewn 2005;113, 5 (5): 444-53.
 • 11. Bacior B, Klecha A, Kubinyi A, Kawecka- Jaszcz K. Trenig fizyczny u chorych z przewlekłą niewydolnością serca w podeszłym wieku- bezpieczeństwo i wpływ na wybrane parametry. Kardiol Pol 2005; 63 (3) (suppl. 1): 193-4.
 • 12. Vanhees L, Kornaat M, Defoor J, Aufdemkampe G, Schepers D, Stevens A et al. Effect of exercise training in patients with an implantable cardioverter defibrillator. Eur Heart J 2004;25: 1120-6.[Crossref][PubMed]
 • 13. Gałaszek M, Eysmontt Z, Choromańska- Matera B, Błaszczak E. Wyniki stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego leczonym angioplastyką pierwotną. Pol Arch Med Wewn 2006;116, 1 (7): 627-39
 • 14. Kielnar R, Janas M, Domka- Jopek E. Wpływ usprawniania ambulatoryjnego na wydolność fizyczną pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Prz Med Uniw Rzeszow 2008;6(3): 220-5.
 • 15. Wilk M, Przywarska I, Borowicz- Bieńkowska S, Dylewicz P, Rychlewski T, Pilaczyńska- Szczęśniak Ł. Ocena wpływu różnych form treningu wytrzymałościowego połączonego z farmakoterapią na tolerancję wysiłku u chorych rehabilitowanych po zawale serca. Post Rehabil 2002;16(2): 5-16.
 • 16. Wolaszkiewicz J, Rydzewska E, Rudnicki S. Wpływ kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych na wybrane czynniki ryzyka choroby wieńcowej. Post Rehabil 2002;16(2): 65-70.
 • 17. Bromboszcz J, Dylewicz P. Rehabilitacja kardiologiczna. Stosowanie ćwiczeń fizycznych. Kraków: JAIM; 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0017
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.