PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 3 | 9-16
Article title

Control of static balance among women after mastectomy. Vision impact on the quality of the equilibrium response

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wstęp: Stabilność strukturalna ocenia wpływ wybranego zmysłu na reakcje równoważne. Celem przeprowadzonych badań było określenie znaczenia kontroli wzrokowej w utrzymaniu równowagi statycznej kobiet po amputacji piersi. Materiał i metoda: W badaniu wzięło udział 150 kobiet, w grupie badanej znajdowało się 75 kobiet w wieku średnio 60 (±7,6), BMI 26 (±3,6) po zabiegu amputacji piersi oraz po leczeniu chemioterapeutycznym lub radioterapii. Żadna z kobiet w trakcie badania nie była w trakcie leczenia. Leczenie zakończono 2-5 lat (sd 3,6±0,5) przed wykonaniem testów. Do grupy kontrolnej zakwalifikowano 75 kobiet w wieku 59 (±6,5), BMI 26 (±7,9). Badanie przeprowadzono przy użyciu dwupłytowej platformy tensometrycznej. Kwantyfikacja składała się z dwóch 30 sekundowych prób, pierwsza próba z oczami otwartymi oraz druga po 5-10 sekundowej przerwie z oczami zamkniętymi. Wyniki: Różnice istotne statystycznie występowały w obrębie znacznej części parametrów mierzonych dla oczu zamkniętych oraz w przypadku wszystkich parametrów współczynnika Romberga. Były to: długości ścieżki COP (centre of pressure) (p=0,0411), długość ścieżki COP mierzonej w kierunku przednio-tylnym (p=0,0251), średniego wychylenia COP (p=0,0025), maksymalnego wychylenia w osi OX (odnoszącego się do zakresu stabilności bocznej) (p=0,0447). Ponadto istotne statystycznie różnice wystąpiły pomiędzy parametrami: średniej prędkości poruszającego się COP w 2D (p=0,0432) oraz w osi OY (p=0,0240). Wnioski: Równowaga po amputacji piersi było zależna od narządu wzroku w mniejszym stopniu niż w grupie kontrolnej. W programie usprawniania kobiet po mastektomii należy uwzględnić trening proprioceptywny z wyłączeniem narządu wzroku, dla poprawy jakości reakcji równoważnej i zwiększenia stabilności postawy.
EN
Introduction: Structural stability assess of the impact of the sense of the reactions equivalent. The aim of this study was to determine the importance of maintaining control patterns in static equilibrium of women after mastectomy. Materials and methods: The study included 150 women. In the first group there were 75 women after mastectomy, mean age 60 (±7,6), mean BMI 26 (±3,6). In the control group there were 75 age matched women (59 (±6,5), BMI 26 (±7,9) without a history of cancer diseases. The study was conducted using a tensometric platform. Quantification was composed of two 30-second test, the first test with eyes open and a second after 5-10 second pause with eyes closed. Results: It was found that there were significant statistical differences within a significant part of the measured parameters with eyes closed, and for all the Romberg parameters. There were: COP (centre of pressure) path length (p = 0.0411), the COP path length measured in the anterior-posterior direction (p = 0.0251), the average tilt COP (p = 0.0025), the maximum swing in the x-axis (relating to the range lateral stability) (p = 0.0447). In addition, there were statistically significant differences between the parameters: the average speed of a moving 2D COP (p = 0.0432) and the y-axis (p = 0.0240). Conclusion: Balance after mastectomy was less dependent on the vision than in the control group. Physiotherapy program after mastectomy should include proprioceptive training, with closed eyes to improve the equilibrium reaction quality and increase the postural stability.
Publisher

Year
Volume
27
Issue
3
Pages
9-16
Physical description
Dates
published
1 - 9 - 2013
online
12 - 4 - 2014
Contributors
 • Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski
 • Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski
 • Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, aleksandra.rapala@wp.pl
References
 • 1. Winter DA. Human balance and posture control during standing and walking. Gait Posture 1995;3(4):193-214.[Crossref]
 • 2. Janusz W. Błaszczyk. Stabilność posturalna w procesie starzenia. Ger Pol 2005;13(1):25-36.
 • 3. Hyodo M, Saito M, Ushiba J, et al. Anticipatory postural adjustments contribute to age-related changes in compensatory steps associated with unilateral perturbations. Gait Posture 2012;36(3):625-30.[Crossref][PubMed][WoS]
 • 4. Massion J. Postural Control Systems in Developmental Perspective. Neurosci Bio behav R 1998;22(4):465-72.
 • 5. Czerniak U, Demuth A, et al. Body fat and quality of life in women treated for breast cancer. Studies In Physical Culture& Tourism 2012;19(1).
 • 6. Nissen MJ, Shapiro A, Swenson KK. Changes in Weight and Body Composition in Women Receiving Chemotherapy for Breast Cancer. Clin Breast Cancer 2011;11(1):52-60.[WoS][PubMed][Crossref]
 • 7. Potthoff K, Schmidt ME, Wiskemann J, et al. Randomized controlled trial to evaluate the effects of progressive resistance training compared to progressive muscle relaxation in breast cancer patients undergoing adjuvant radiotherapy: the BEST study. BMC Cancer 2013;13(1):162.[Crossref][PubMed]
 • 8. Shamley D, Lascurain-Aguirrebeña I, Oskrochi R. Clinical anatomy of the shoulder after treatment for breast cancer. Clin. Anat. 2013:n/a. doi:10.1002/ca.22267.[Crossref]
 • 9. Smitten K SB von. The impact of adjuvant radiotherapy and cytotoxic chemotherapy on the outcome of immediate breast reconstruction by tissue expansion after mastectomy for breast cancer. Eur J Surg Oncol 1992;18(2):119-23.
 • 10. Hojan K, Manikowska F, Molinska-Glura M, et al. The Impact of an External Breast Prosthesis on the Gait Parameters of Women After Mastectomy. Cancer Nurs 2013:1.[WoS]
 • 11. Antoni MH, Lechner S, Diaz A, et al. Cognitive behavioral stress management effects on psychosocial and physiological adaptation in women undergoing treatment for breast cancer. Brain BehavImmun2009;23(5):580-91.
 • 12. Manganiello A, Hoga LAK, Reberte LM, et al. Sexuality and quality of life of breast cancer patients post mastectomy. Eur J Oncology Nurs 2011;15(2):167-72.[Crossref]
 • 13. Penman DT, Bloom JR, Fotopoulos S, et al. The Impact of Mastectomy on Self-Concept and Social Function. Women Health 1987;11(3-4):101-30.[Crossref]
 • 14. Fung KW, Lau Y, Fielding R, Or A, Yip AWC. The impact of mastectomy, breast-conserving treatment and immediate breast reconstructions on the quality of life of Chinese women. ANZ J Surg 2001;71:202-6.[Crossref][PubMed]
 • 15. Genton L, Kyle UG, Balmer Majno S, et al. Body composition changes in breast cancer patients during curative radiation therapy. e-SPEN, Eur EJ Clin Nutr Metab 2006;1(1):2-8.[Crossref]
 • 16. Lê T, Kapoula Z. Role of ocular convergence in the Romberg quotient. Gait Posture 2008;27(3):493-500.[WoS][PubMed][Crossref]
 • 17. Kuczyński M. Podstawy oceny równowagi ciała: czyli co, w jaki sposób i dlaczego powinniśmy mierzyć? Acta Bio -Optica et Informatica Medica 2012;4(18):243-9.
 • 18. Redfern MS, Yardley L, Bronstein AM. Visual influences on balance. The Interface of Balance Disorders and Anxiety. The Interface of Balance Disorders and Anxiety 2001;15(1-2):81-94.[Crossref]
 • 19. Pavlou M, Quinn C, Murray K, et al. The effect of repeated visual motion stimuli on visual dependence and postural control in normal subjects. Gait Posture 2011;33(1):113-8.[PubMed][Crossref][WoS]
 • 20. Simeonov P, Hsiao H, Hendricks S. Effectiveness of vertical visual reference for reducing postural instability on inclined and compliant surfaces at elevation. Appl Ergon 2009;40(3):353-61.[WoS][Crossref][PubMed]
 • 21. Poulain I, Giraudet G. Age-related changes of visual contribution in posture control. Gait Posture 2008;27(1):1-7.[PubMed][WoS][Crossref]
 • 22. Pavol MJ. Detecting and Understanding Differences in Postural Sway. Focus on “A New Interpretation of Spontaneous Sway Measures Based on a Simple Model of Human Postural Control”. JNeurophysiol2004;93(1):20-1.[Crossref]
 • 23. Błaszczyk JW, Michalski A. Ageing And Postural Stability. Studies in Physical Culture and Tourism 2006;13.
 • 24. Cornilleau-Pérès V, Shabana N, Droulez J, et al. Measurement of the visual contribution to postural steadiness from the COP movement: methodology and reliability. Gait Posture 2005;22(2):96-106.[Crossref]
 • 25. Lê T, Kapoula Z. Role of ocular convergence in the Romberg quotient. Gait Posture 2008;27(3):493-500.[WoS][PubMed][Crossref]
 • 26. Manganiello A, Hoga LAK, Reberte LM, et al. Sexuality and quality of life of breast cancer patients post mastectomy. E J Oncol Nurs 2011;15(2):167-72.[Crossref]
 • 27. Santos S, Augusto C de, et al. Correlation of physical aptitude; functional capacity, corporal balance and quality of life (QoL) among elderly women submitted to a post-menopausal physical activities program. Arch Gerontol Geriat 2011;53(3):344-49.[WoS][Crossref]
 • 28. Sullivan EV, Rose J, Rohlfing T, et al. Postural sway reduction in aging men and women: Relation to brain structure, cognitive status, and stabilizing factors. Neurobiol Aging 2009;30(5):793-807.[PubMed][WoS][Crossref]
 • 29. Maurer C. A New Interpretation of Spontaneous Sway Measures Based on a Simple Model of Human Postural Control. J Neurophysiol 2004;93(1):189-200.[PubMed][Crossref]
 • 30. Hijmans JM, Zijlstra W, Geertzen JH, et al. Foot and ankle compression improves joint position sense but not bipedal stance in older people. Gait Posture 2009;29(2):322-5.[Crossref][PubMed][WoS]
 • 31. Sturnieks LD, St George R, Lord RS. Balance disorders in the elderly. Clin Neurophysiol 2008;38(6):467-78.[Crossref]
 • 32. Rosengren KS, Rajendran K, Contakos J, et al. Changing control strategies during standard assessment using computerized dynamic posturography with older women. Gait Posture 2007;25(2):215-21.[PubMed][Crossref][WoS]
 • 33. Holim I, Osdahl, M. A., Friis, A., Risberg, M. A., Myklebust, G., Steen, H. Effect of Neuromuscular Training on Proprioception, Balance, Muscle Strength, and Lower Limb Function in Female Team Handball Players. Clin J Sport Med 2004;14(2):88-94.[Crossref]
 • 34. Gauchard GC, Jeandel C. Beneficial effect of proprioceptive physical activities on balance control in elderly human subjects. NeurosciLett1999;273(2):81-4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0016
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.