PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 2 | 39-46
Article title

New Trends In Rehabilitation Of Patients With Multiple Sclerosis

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Od około 40 lat, dokonano szeregu zmian w zakresie rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym (SR). Było to możliwe dzięki wynikom licznych badań polegających na weryfikacji skuteczności poszczególnych programów leczniczych czy też pojedynczych metod. W ostatnich latach przeprowadzono szereg badań klinicznych, których wyniki wykazały skuteczność i istotny wpływ systematycznie prowadzonej rehabilitacji na jakość życia oraz przedłużenie okresu aktywności życiowej i zawodowej osób z SR, pomimo braku poprawy funkcjonalnej. Wykazano, że rehabilitacja w połączeniu z farmakoterapią wpływa na poprawę sprawności fizycznej, pozytywnie oddziałuje na samopoczucie chorych, a także zmniejsza nasilenie objawów choroby. Rehabilitacja daje pacjentowi możliwość wytworzenia pozytywnego obrazu siebie, wzmacnia poczucie własnej wartości i przydatności, a przez to powoduje zmianę w postrzeganiu jakości życia. Celem pracy jest omówienie nowych rozwiązań obecnie stosowanych w rehabilitacji osób z SR.
EN
Since about 40 years has been made a number of changes in the field of rehabilitation patients with multiple sclerosis (MS). That was possible due to the results of numerous studies involving the verification of the effectiveness of various treatment programs or individual methods. In recent years, a number of clinical trials have shown the effectiveness and the significant impact of systematic rehabilitation on quality of life and extend the period of active life in a social and a professional aspect. It has been shown that the rehabilitation combined with pharmacological treatment helps to improve the physical, improve the patient’s well being, as well as to reduce the severity of symptoms. Rehabilitation gives the patient the possibility of a positive self-image production, enhances self-esteem and fitness, and thus causes a change in the perception of quality of life. The aim of the paper is to discuss the solutions currently used in the treatment of patients with MS.
Publisher

Year
Volume
27
Issue
2
Pages
39-46
Physical description
Dates
published
1 - 6 - 2013
online
12 - 4 - 2014
Contributors
 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, kwoleka@o2.pl
 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
References
 • 1. Kwolek A, Podgórska J, Rykała J. Doświadczenia własne w rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków 2010;2: 213-220.
 • 2. Burks J, Kim Bigley G, Haydon Hill H. Rehabilitation challenges in multiple sclerosis. Ann Indian Acad Neurol 2009;12:296-306.[Crossref][PubMed][WoS]
 • 3. Kelleher KJ, Spence W, Solomonidis S, Apatsidis D. Ambulatory rehabilitation in multiple sclerosis. Disabil Rehabil 2009;31(20):1625-1632.[Crossref][PubMed]
 • 4. Mowry E. Naturalny przebieg stwardnienia rozsianego: wczesne czynniki prognostyczne. Neurologia po dyplomie 2012;7(3):17-25.
 • 5. Cohen BA. Identification, causation, alleviation, and prevention of complications (ICAP): An approach to symptom management in multiple sclerosis. Neurology 2008;71:S14-20.[WoS][PubMed][Crossref]
 • 6. Patti F, Ciancio MR, Reggio E, Lopes R, Palermo F, Cacopardo M, Reggio A. The impact of outpatient rehabilitation on quality of life in multiple sclerosis. J Neurol 2002;249: 1027-1033.[PubMed][Crossref]
 • 7. Slade A, Tennant A, Chamberlain MA. A randomised controlled trial to determine the effect of intensity of therapy upon length of stay in a neurological rehabilitation setting. J Rehabil Med 2002;34:260-266.[Crossref]
 • 8. Higginson IH, Hart S, Burman R, Silber E, Saleem T, Edmonds P. Randomised controlled trail of a new palliative care service: Compliance, recruitment and completeness of follow-up. BMC Palliat Care 2008;7:7.
 • 9. Hadjimichael O. Use of rehabilitation services reported by NARCOMS registrants. Mult Scler Q Rep 2004;23:21-3.
 • 10. Romberg A, Ruutiainen J, Puukka P, Poikkeus L. Fatigue in multiple sclerosis patients during inpatient rehabilitation. Disabil Rehabil 2008;30(19): 1480-1485.[PubMed][WoS][Crossref]
 • 11. Kwolek A, Wieliczko E. Doświadczenia własne w rehabilitacji pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Farmakoter Psychiatr Neurol 2005;3:289-292.
 • 12. Opara J. Klinimetria w stwardnieniu rozsianym. Farmakoter Psychiatr Neurol 2005; 3:219-226.
 • 13. Pokorná K. Use of stabilometric platform and visual feedback in rehabilitation of patients after the brain injury. Prague Med Rep 2006; 107,4: 433-442.
 • 14. Benedetti MG, Gasparroni V, Stecchi S, Zilioli R, Straudi S, Piperno R. Treadmill exercise in early multiple sclerosis: a case series study. Eur J Phys Rehabil Med 2009;45(1):53-9.[PubMed]
 • 15. Prosperini L, Leonardi L, De Carli P, Mannocchi ML, Pozzilli C. Visuo-proprioceptive training reduces risk of falls in patients with multiple sclerosis. Mult Scler 2010;16(4) 491-499.[Crossref][PubMed]
 • 16. Tefertiller C, Pharo B, Evans N, Winchester P. Efficacy of rehabilitation robotics for walking training in neurological disorders: A review. J Rehabil Res 2011;48(4):387-416.[WoS][Crossref]
 • 17. Vergaro E, Squeri V, Brichetto G, Casadio M, Morassom P, Solaro C, Sanguineti V. Adaptive robot training for the treatment of incoordination in Multiple Sclerosis. J Neuroeng Rehabil 2010;7:37.[PubMed][Crossref][WoS]
 • 18. Dalgas U. Rehabilitation and multiple sclerosis: hot topics in the preservation of physical functioning. J Neurol Sci 2011;311(S1):43-47.[WoS]
 • 19. Mostert S, Kesselring J. Effects of a short-term exercise training program on aerobic fitness, fatigue, health perception and activity level of subjects with multiple sclerosis. Mult Scler 2002;8:161 - 168.[Crossref]
 • 20. Eisenberg D, Davis R, Ettner S, et al. Trends in alternative medicine use in the United States, 1990-1997. Journal of the American Medical Association 1998; 280:1569-75.
 • 21. Apel A, Greim B, Zettl UK. How frequently do patients with multiple sclerosis use complementary and alternative medicine? Complement Ther Med 2005;13: 258-263.[PubMed][Crossref]
 • 22. Bowling AC. Alternative Medicine and Multiple Sclerosis. New York: Demos Medical Publishing, 2001:98-99.
 • 23. Claerbout M, Gebara B, Ilsbroukx S, Verschueren S, Peers K, Van Asch P, Feys P. Effects of 3 weeks’ whole body vibration training on muscle strength and functional mobility in hospitalized persons with multiple sclerosis. Mult Scler 2012; 18(4): 498- 505.[PubMed][WoS][Crossref]
 • 24. Miller E. Skuteczność rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym. Pol Merk Lek 2009;26:153, 205.
 • 25. Piatkowski J, Kern S, Ziemssen T. Effect of BEMER magnetic field therapy on the level of fatigue in patients with multiple sclerosis: A randomized, double -blind controlled trial. J Altern Complement Med 2009;15:507- 511.[Crossref][PubMed]
 • 26. Brola W, Węgrzyn W, Czernicki J. Wpływ zmiennego pola magnetycznego na niewydolność ruchową i jakość życia chorych ze stwardnieniem rozsianym. Wiad Lek 2002;55(3-4):136-143.
 • 27. Długosz M, Stasiak-Pietrzak A, Krekora K, Czernicki J. Pola magnetyczne w diagnostyce, terapii i rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane. Baln Pol 2009;3(17):182-188.
 • 28. Fibiger W, Starowicz A, Wilk M: Wpływ magnetostymulacji na jakość życia chorych z SM. Fizjoter Pol 2010; 3(4); 10:202-210.
 • 29. Corti M, Patten C, Triggs W. Repetitive transcranial magnetic stimulation of motor cortex after stroke: a focused review. Am J Phys Med Rehabil 2012;91(3):254-270.[WoS][Crossref][PubMed]
 • 30. Loo C, McFarquhar T, Walter G. Transcranial magnetic stimulation in adolescent depression. Australas Psychiatry 2006;14(1):81-85. [PubMed][Crossref]
 • 31. Centonze D, Petta F, Versace V, Rossi S, Torelli F, Prosperetti C, et al. Effects of motor cortex rTMS on lower urinary tract dysfunction in multiple sclerosis. Mult Scler 2007;13(2):269-271.[Crossref][PubMed]
 • 32. Finlayson M, Guglielmello L, Liefer K. Describing and predicting the posession of assistive devices among persons with multiple sclerosis. Am J Occup Ther 2001;55:545-551.[Crossref]
 • 33. Cattaneo D, Marazzini F, Crippa A, Cardini R. Do static or dynamic AFOs improve balance? Clin Rehabil 2002;16:894-899.[PubMed][Crossref]
 • 34. Wywiad z prof. dr. hab. n. med. Krzysztofem Selmajem. Twarde reguły leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce, Medical Tribiune, 2012; 16: 26-27.
 • 35. Kwolek A. Stwardnienie rozsiane. In: Kwolek A, editor. Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii. Warszawa: Wydawnictwo PZWL 2012.p.288-290.
 • 36. Woszczak M. Postępowanie rehabilitacyne w stwar dnieniu rozsianym. Pol Prz Neurol 2005; 1(3):130-133.
 • 37. Kowalik J. Niesprawność ruchowa, a jakość życia chorych na stwardnienie rozsiane poddanych rehabilitacji. Probl Hig Epidemiol 2012;93(2): 334-340.
 • 38. Schiffer RB, Wineman NM. Antidepressant pharmacotherapy of depression associated with multiple sclerosis. Am J Psychiatry 1990;147:1493-1497. [PubMed]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0013
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.