PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 2 | 31-38
Article title

The Effects Of Post Stroke Rehabilitation-Constraint- Induced Movement Therapy In Relation To Neuroplasticity Recovery Processes

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Neuroplastyczność jest zjawiskiem powszechnym w działaniu układu nerwowego, a samoistne i spontaniczne zdrowienie jest normą we wczesnym okresie poudarowym. Zmiany plastyczne leżą u podstaw przywracania funkcji po uszkodzeniu mózgu. Reprezentacje czuciowe i ruchowe pól korowych mogą być modyfikowane przez dopływ bodźców ze środowiska. Odpowiednio dobrane strategie postępowania fizjoterapeutycznego mają wpływ na spontaniczną neuroplastyczność. Przedstawiono podstawowe założenia działań terapeutycznych mających korzystny wpływ, na omawiane zjawisko reorganizacji układu nerwowego oraz uczenia się kontekstualnego, szczególnie w odniesieniu do zagadnienia Terapii Ruchem Wymuszonym Koniecznością. Opisano protokół Tauba dotyczący tej terapii oraz stanowiący jej podwalinę zespół wyuczonego nieużywania. Przybliżono zagadnienie shapingu i praktyki zadaniowej (ćwiczeń zadaniowych). Głównym celem opisywanej terapii jest przywrócenie spontanicznego i automatycznego wykorzystania kończyny niedowładnej w czynnościach dnia codziennego. Na zjawisko plastyczności istotny wpływ mają: wzbogacone środowisko, odległość czasu od zachorowania, liczba powtórzeń zadań ruchowych oraz znajomość wykonywanych czynności co potwierdzają dowody naukowe. Prawidłowo prowadzona terapia pozwala przenieść osiągnięte umiejętności poza ściany kliniki i przyczynia się do funkcjonalnej niezależności pacjentów.
EN
Neuroplasticity is a widespread phenomenon in the operation ofthe nervous system, and spontaneousrecovery is the norm in the early post stroke period. Plastic changes (cortical reorganization) are common and necessary for post brain injury recovery. Representations of sensory and motor cortical areasmay be modified by the inflow of environmentalstimuli duringlearning and memory processes (developmental plasticity), and post stroke compensatory plasticity, post injury. Physiotherapy strategies used during recovery process affect the spontaneous neuroplasticity.Basic assumptions were made regarding the therapeutic effectsand positive impact on the phenomenon of the nervous systemreorganization, especially in relation to Constraint-Induced Movement therapy and contextual learning. Scientific evidence suggeststhe impact of the enriched environment, according to the time of onset, number of repetitions, and knowledge of their operations, on the phenomenon of plasticity. Taub describes treatment protocol andconstitutes the cornerstone of the learned non-use syndrome, bringing closer the issue of shaping and task practice. The main objective of the described treatment is to restore spontaneousand automaticuse of the paretic limb in daily activities.The phenomenon of plasticity is largely affected by: enrichedenvironment, the distance of time from theonset, the number of repetitions, motor tasks and knowledge of their operationsas evidenced by scientific evidence. A properly carried out treatment achieves skills by allowing rehabilitation to move beyond the walls of the clinic and this contributes to the functional independence of patients
Publisher

Year
Volume
27
Issue
2
Pages
31-38
Physical description
Dates
published
1 - 6 - 2013
online
12 - 4 - 2014
Contributors
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Rehabilitacji, Katedra Fizjoterapii, martasidaway@gmail.com
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 1 Warszawa
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 1 Warszawa
 • Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Rehabilitacji, Katedra Fizjoterapii
References
 • 1. Szczudlik A, Członkowska A, Kwieciński H, Słowik A. Udar mózgu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego; 2007.
 • 2. Członkowska A, Ryglewicz D, Weissbein T, Barańska- Gieruszczak M, Hier DB. A prospective Community- Based Study of Stroke in Warsaw, Poland. Stroke 1994; 25:547-51.[Crossref][PubMed]
 • 3. Postepowanie po udarze mózgu. Wytyczne ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Neurol Neuroch Pol 2012; 46 Suppl 1.
 • 4. Anderson CS, Linto J, Stewart-Wynne EG. A population- based assessment of the impact and burden of caregiving for long-term stroke survivors. Stroke 1995;26: 843-9.[PubMed][Crossref]
 • 5. Kalra L, Langhorne P. Facilitating recovery: evidence for organized stroke care. J Rehabil Med 2007;39:97-102.[PubMed][Crossref][WoS]
 • 6. Kossut M. Plastyczność mózgu po udarze - mechanizmy neuronalne. Neurol Neuroch Pol 2008; 42 Suppl 4: 290.
 • 7. Mark VW, Taub E, Morris DM. Neuroplasticity and Constraint-Induced Movement therapy. Eura Medicophys 2006;42:269-84.[PubMed]
 • 8. Drozdowski W. Neuroplastyczność- znaczenie w terapii chorób układu nerwowego. Terapia Numer specjalny kwiecień 2010:17-22.
 • 9. Chollet F, Weiller C. Imaging recovery of function following brain injury. Curr Opin Neurobiol 1994;4:226-30.[Crossref][PubMed]
 • 10. Morris DM, Grago J, DeLuca S, Pidikiti R, Taub E. Constraint-induced movement therapy for motor recovery after stroke. Neuro Rehabilititation 1997;9:29-43.
 • 11. Merzenich MM. Topographic reorganization of somatosensory cortical areas 3b and 1 in adult monkeys following restricted deaferentation. Neuroscience 1983;8:33-55.[Crossref]
 • 12. Kopp B, Kunkel A, Muhlnickel W, Villringer K, Taub E, Flor H. Plasticity in the motor system related to therapy-induced improvement of movement after stroke. Neuroreport 1999;10:807-10.[Crossref][PubMed]
 • 13. Kleim JA, Jones TA. Principles of experience-dependent neural plasticity: Implications for rehabilitation after brain damage. Supplement. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 2008;51:225-39.[WoS][Crossref]
 • 14. Partridge C, Mackenzie M, Edwards S, Reid A, Jayawardena S, Guck N, et al. Is dosage of physiotherapy a critical factor in deciding patterns of recovery from stroke: a pragmatic randomized controlled trial. Physiother Res Int 2000;5(4):230-40.[PubMed][Crossref]
 • 15. Lincoln NB, Parry RH, Vass CD. Randomized, controlled trial to evaluate increased intensity of physiotherapy treatment of arm function after stroke. Stroke 1999;30:573-9.[Crossref][PubMed]
 • 16. Sunderland A, Tinson DJ, Bradley EL, Fletcher D, Langton Hewer R, Wade DT. Enhanced physical the- rapy improves recovery of arm function after stroke. A randomised controlled trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1992;55(7):530-5.[Crossref]
 • 17. Kwakkel G, Wagenaar NC, Twisk JWR, Lankhorst GJ, Koetsier RC. Intensity of leg and arm training after primary middle-cerebral-artery stroke: a randomised trial. Lancet 1999;354:191-6.[PubMed][Crossref]
 • 18. Feys HM, De Weerdt WJ, Selz BE, Cox SG, Spichiger R, Vereeck LE, et al. Effect of a therapeutic intervention f or t he h emiplegic u pper l imb i n t he acute phase after stroke: a single-blind, randomized, controlled multicenter trial. Stroke 1998;29:785-92.[Crossref]
 • 19. Kossut M. Synapsy i plastyczność mózgu. In: Polskie i światowe osiągnięcia nauki. Nauki biologiczne. Oprac. zbiorowe. Gliwice : Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce; 2010.p. 285-305.
 • 20. Taub E, Uswatte G, Pidikiti R. Constraint-induced movement therapy: A new family of techniques with broad application to physical rehabilitation-a clinical review. J Rehabil Res Dev Washington 1999:237-51.
 • 21. Jones TA, Chu C, Grande LA, Gregory A. Motor Skills Training Enhances Lesion-Introduced Structural Plasticity in the Motor Cortex of Adults Rats. J Neurosci 1999;15:10153-163.
 • 22. Liepert J, Bauder H, Miltner W, Taub E, Weiller C. Treatment-Induced Cortical Reoganization After Stroke in Humans. Stroke 2000;31:1210-16.[Crossref]
 • 23. Nudo RJ, Milliken GW, Jenkins WM, Merzenich MM. Use- dependent alterations of movement representations in primary motor cortex of adult squirrel monkrys. J. Neurosci 1996;16:785-807.[PubMed]
 • 24. Sterr A. Saundeers. CI therapy distribution: theory, evidence and practice. NeuroRehabilitation 2006;21:97-105.[PubMed]
 • 25. Utley J, Woll S. Materiały z kursu: “Force use in adult hemiplegia” Zurzach, Switzerland 2003, 25.05-30.05.2003.
 • 26. Uswatte G, Taub E, Morris D, Barman J, Crago J. Contribution of the shaping and restraint components of Constraint-Induced Movement therapy to Treatment Outcome. NeuroRehabilitation 2006;21:147-56.[PubMed]
 • 27. Liepert J, Miltner W, Bauder H, Sommer M, Dettmers C, Taub E. et al. Motor cortex plasticity during constraint-induced movement therapy in stroke patients. Neurosic Lett 1998;250:5-8.[Crossref]
 • 28. Classen J, Liepert J, Wise SP, Hallett M, Cohen LG. Rapid plasticity of human cortical movement representation induced by practice, J Neurophysiol 1998;79(2):1117-23.[PubMed]
 • 29. Karni A, Meyer G, Rey-Hipolito C, Jezzard P, Adams MM, et al. The acquisition of skilled motor performance: fast and slow experience-driven changes in primary motor cortex. Proc Natl Acad Sci USA 1998;95(3):861-8.[Crossref]
 • 30. Wittenberg GF, Chen R, Ishii K, Bushara OK, Eckloff S, et al. Constraint-induced therapy in stroke: magnetic- stimulation motor maps and cerebral activation. Neurorehabil Neural Repair 2003;17(1):48-57.[PubMed]
 • 31. Chollet F, Di Piero V, Vise RJ, Brooks DJ, Dolan RJ, Frackowiak RS. The functional anatomy of motor recovery after stroke in humans: a study with positron emission thomography. Ann Neurol 1999;29:63-71.
 • 32. Weiller C, Chollet F, Friston KJ, Wise RJ, Frackowiak RS. Functional reorganization of the brain in recovery from striatocapsular infarction in man. Ann Neurol 1992;31:463-72.[Crossref][PubMed]
 • 33. Wailler C, Ramsay SC, Wise RJ, Friston KJ, Frackowiak RS. Individual patterns of functional reorganization in human cerebral cortex after capsular infarction in man. Ann Neurol 1993;33(2):181-9.[Crossref]
 • 34. Detmers U, Teske F, Hamzei G, Uswatte G, Taub E, et al. Distributed from Constraint-Induced Movement therapy improves functional outcome and quality of life after stroke. Arch Phys Med Rehab 2005;86:204-9.[Crossref]
 • 35. Ward NS, Brown MM, Thompson AJ, Frackowiak RS. Neural correlates of outcome after stroke: a cross-sectional FMRI study. Brain 2003;126:2476-96.[Crossref]
 • 36. Wolf SL, Lecraw DE, Barton LA, Jann BB. Forced use of hemiplegic upper extremities to reverse the effect of learned nonuse among chronic stroke and head-injured patients. Exp Neurol 1989:104:125-32.
 • 37. Taub E, Miller NE, Novack TA, Cook EW, Fleming WC, Nepomuceno CS, et al. Technique to improve chronic motor deficit after stroke. Arch Phys Med Rehab 1993;74:347-54.
 • 38. Morris DM, Taub E, Mark VW, Constraint-induced movement therapy: characterizing the intervention protocol Eura Mediocophys 2006;42:257-68[PubMed]
 • 39. Ward Nick S, Leonardo G Cohen. Mechanisms Underlying Recovery of Motor Function After Stroke. Arch Neural 2004;61:1844-8.
 • 40. Kolb B, Gibb R. Environmental enrichment and cortical injury: behavioral and anatomical frontal cortex lesions. Cerebral Cortex 1991;1:189-98.[Crossref]
 • 41. Rose FD, Al-Khamees K, Davey MJ, Attree E. Environmental enrichment following brain damage: an aid to recovery or compensation? Behav Brain Res 1993;50:93-100.[Crossref]
 • 42. Thomson DM, Tulving E. Associative encoding and retrieval: Weak and strong cues. J Exp Psychol 1970;6:255-62.[Crossref]
 • 43. Winstein CJ, Rose DK, Tan SM, Lewthwaite R, Chui HC, Azen SP. A randomized controlled comparison of upper extremity rehabilitation strategies in acute stroke: a pilot study of immediate and long-term outcomes. Arch Phys Med Rehab 2004;85:620-28. [Crossref]
 • 44. Woldag H, Hummelsheim H. Evidence-based physiotherapeutic concepts for improving arm and hand function in therapeutic concepts for improving arm and hand in stroke patients: a review. J Neurol 2002;249(5):518-28. [PubMed][Crossref]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0012
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.