Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 2 | 23-30

Article title

The Three Pillars Of Conservative Treatment Of Scoliosis – Case Report

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: Scoliosis, commonly known as lateral bending of the spine, in fact, is a distortion of space, whose causes are not precisely known. Careful diagnosis is essential to the proper diagnosis of scoliosis and appropriate rehabilitation proceedings. The aim of the study was to present the effects of conservative treatment of patients with scoliosis, based on the three pillars of therapy, including early diagnosis. Study case: Patients W.P., 12 years old male from 2008 was under medical supervision and regularly performed exercises, without a correction effect. In February 2009 patient after a previous diagnosis of x-ray was admitted to the conservative treatment. Exercises were based on individually prepared program of corrective exercises, which initially consisted of three exercises for thoracic spine and then after the addition of diagnostics, also series. The patient was also obliged to wear a Cheneau correction corset several hours a day. Results: Introduced exercises for thoracic spine caused a decrease in the angle of curvature of 25 degrees (February 2009) that in the end (October 2010) achieve a reduction in the angle of curvature to 14 degrees. In the lumbar spine, therapy was started after three months of treatment (no prior diagnosis of the lumbar spine) and scoliosis correction was achieved by 11 degrees from 23 degrees (May 2009.) to 12 degrees (October 2010). Conclusion: In the present case of study applied exercises and kind of treatment caused a decrease in spinal deformity. Incomplete initial diagnosis extended treatment time and ordered patient additional X-ray projections.

Publisher

Year

Volume

27

Issue

2

Pages

23-30

Physical description

Dates

published
1 - 6 - 2013
online
12 - 4 - 2014

Contributors

 • Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski/ Pracownia Fizjoterapii, Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
author
 • Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski
author
 • Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski
 • Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski/ Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

References

 • 1. Bunnell WP. The natural history of idiopathic scoliosis. Clin Orthop 1988; 229: 20-25.
 • 2. Dobosiewicz K. Boczne idiopatyczne skrzywienia kręgosłupa. Katowice: Śląska Akademia Medyczna; 1997.
 • 3. Adler S, Beckers D, Buck M. PNF in Practice: An Illustrated Guide. New York: Springer; 2008.
 • 4. Białek M. Możliwości zastosowania metody PNF w leczeniu skolioz. Medycyna Manualna 2001; 5 (1/2): 56-62.
 • 5. Białek M. PNF w leczeniu skolioz - doświadczenia własne. Medycyna Manualna 2001; 5 (3/4): 28-31.
 • 6. Mulligan BR. Terapia Manualna, techniki NAG, SNAG, MWM itp. Kraków: Zdrowie dla wszystkich; 2008.
 • 7. Mulligan BR. Samodzielne leczenie dolegliwości pleców, szyi i kończyn. Kraków: Zdrowie dla wszystkich; 2008.
 • 8. Cheneau J. Algo que en general, no se entiende con relacion al corse de escoliosis. Tec Ortop Int 1999; 12(2): 41-59.
 • 9. Cheneau J. Das Cheneau-Korsett Behandlung der Skoliose bei űblicher Indikation der Orthese. Dortmund: Verlag Orthopädie-Technik; 1997.
 • 10. Kasperczyk T. Wady postawy ciała diagnostyka i leczenie. Kraków: Kasper; 1994.
 • 11. Miłoszewska G, Hagner W. Rehabilitacja ruchowa w życiu dzieci i młodzieży ze skoliozą strukturalną leczonych zachowawczo. Kwartalnik Ortopedyczny 2005; 50: 6-7.
 • 12. Nowotny J. Podstawy fizjoterapii. Wybrane metody fizjoterapii. Kraków: Kasper; 2005; 3. p.237-278.
 • 13. Cobb JR. Outline for study of scoliosis Instruct. Led Am Acad Orthop Surg 1948; 5: 261 - 275.
 • 14. Krawczyński A, Kotwicki T, Szulc A, Samborski W. Kliniczny i radiologiczny pomiar rotacji kręgów u chorych ze skoliozą idiopatyczną. Ortopedia traumatologia rehabilitacja 2006; 6 (8): 602-607.
 • 15. Komor A, Górski R. Zastosowanie ortez kręgosłupa w leczeniu skolioz. Ortopedia traumatologia rehabilitacja 2005; 7(1): 55-59.
 • 16. Sastre Fernandez S, Śliwiński Z. Metoda leczenia skolioz, kifoz i lordoz, Ostrowiec Świętokrzyski: Markmed Rehabilitacja S.C.; 2008. p.19-34.
 • 17. Wilczyński J. Boczne skrzywienie kręgosłupa. Rozpoznanie i korekcja. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska; 2001. p. 35-40.
 • 18. Brooks L. Epidemiologia bocznych skrzywień kręgosłupa. Wczesne wykrywanie i zapobieganie progresji bocznych skrzywień kręgosłupa In: Dega W, editor. Materiały z Sesji Naukowej PAN. Poznań 10-11.11.1980. Warszawa: PZWL; 1983.
 • 19. Górniak K, Skład M. Postawa ciała dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji 2003; 17(4):21-29.
 • 20. Karski T. Nowe spojrzenie na diagnostykę i leczenie rehabilitacyjne dzieci z tzw. skoliozami idiopatycznymi. Medycyna Rodzinna 1999; 2(1):19-24.
 • 21. Przybylski J. Progress in the treatment of lateral spinal curvature. Medycyna Manualna 2006; 10 (2/3): 5-8.
 • 22. Zarzycka M, Rożek K, Zarzycki M. Alternatywne metody leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009;11:396-412.
 • 23. Sipko T, Skolimowski T, Mraz M, Demczuk-Włodarczyk E. Zastosowanie metody PNF w zaburzeniach zrównoważenia postawy osób ze skoliozą idiopatyczną. Fizjoterapia 2006; 14 (2):42-50.
 • 24. Karski T, Madej J, Luboš R, Kokavec M, Karski J, Latalski M, et al. Nowe leczenie rehabilitacyjne skolioz tzw. idiopatycznych - efekty terapii. Ortopedia traumatologia rehabilitacja 2005; 7(1):28-35.
 • 25. Wall A, Dragan S, Kulej M, Krawczyk A, Konik H, Skolimowski T. The use of thermographic examination to evaluate outcome in the conservative and surgical treatment of lateral scoliosis. Ortopedia traumatologia rehabilitacja 2005; 7(3): 277-284.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0011
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.