PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 2 | 16-22
Article title

Gait Pattern In Patients After Mandible Reconstruction Using Free Fibula Or Iliac Crest Flaps In The Treatment Of Head And Neck Tumors

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wstęp: Techniki chirurgii rekonstrukcyjnej z przeniesieniem wolnych płatów kostnych pozwalają na odtworzenie usuniętego wraz z nowotworem fragmentu kości twarzoczaszki i tkanek miękkich. Umożliwiają one prawidłowe funkcjonowanie i zachowanie walorów estetycznych pomimo rozległej resekcji. Wiążą się jednak z zaburzeniami funkcjonalnymi w okolicy, z której przeszczep został pobrany. Celem pracy jest analiza zmian stereotypu i parametrów chodu, w przypadku wykorzystania płata ze strzałki i płata z talerza biodrowego, do rekonstrukcji żuchwy po resekcji nowotworu u pacjentów, leczonych z powodu nowotworu głowy i szyi. Materiał i metody: Badania prowadzono u dwóch pacjentów, którzy przechodzili rekonstrukcję żuchwy z pobranego płata ze strzałki i płata z talerza biodrowego. W celu analizy parametrów chodu wykonano trzykrotne badanie chodu, przed-, miesiąc po i trzy miesiące po operacji. Po przebytym zabiegu operacyjnym pacjenci byli przez cały czas usprawniani ruchowo. Wyniki: Przeprowadzona analiza wykazała pogorszenie parametrów chodu, miesiąc po pobraniu elementów kostnych (kość strzałkowa, kość talerza biodrowego) do rekonstrukcji, w obrębie twarzoczaszki i ich powrót do poziomu sprzed zabiegu, po 3 miesiącach. Wnioski: Pobranie fragmentu kości strzałkowej i talerza biodrowego wpływa negatywnie na funkcję chodu. Systematyczna rehabilitacja podczas pobytu w szpitalu i w trybie ambulatoryjnym, umożliwiła u przedstawionych pacjentów powrót do poziomu sprzed operacji. Badania są kontynuowane wśród większej grupy pacjentów, aby uzyskać pełniejszy obraz patobiomechaniki narządu ruchu po pobraniu płatów kostnych. Ich wyniki umożliwią lepszy dobór metod rekonstrukcji oraz pozwolą na stworzenie standardu postępowania po obu zabiegach.
EN
Introduction: Surgical treatment of tumors of the head and neck region is associated with extensive tissue defects. The introduction of modern reconstructive surgery techniques allows replace the resected bone and soft tissue. The aim of reconstruction is to fill the defect and ensure proper appearance and functioning of affected area, but functional defects caused by harvesting the graft are also important for the patient. The aim of this paper is to describe changes in gait pattern and gait parameters after harvesting free fibular flap and the flap from the iliac crest for reconstruction of the mandible in patients treated for head and neck cancer. Material and methods: Two patients who underwent reconstruction with fibular and iliac crest flaps had gait tests performed three times: before, one month and three months after surgery. The patients had an intensive rehabilitation and physiotherapy started on 1st postoperative day and it was continued for 2 months. Results: The analysis of tests results showed deterioration in gait parameters one month after operation. 3 months after operation these parameters returned to the level before surgery. Conclusions: Harvesting fragment of fibula and of iliac crest affects the function of gait. Systematic physical therapy and rehabilitation on inpatient and outpatient basis allowed the patients to return to the same level of gait functioning as before the operation. Further research is needed to develop a more complete picture of patobiomechanic after bone resection. The results will help to create standard procedure after both treatments.
Publisher

Year
Volume
27
Issue
2
Pages
16-22
Physical description
Dates
published
1 - 6 - 2013
online
12 - 4 - 2014
Contributors
author
 • Zakład Rehabilitacji Centrum Onkologii –Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie w Warszawie, mkirwil@coi.waw.pl
 • Pracownia Diagnostyki Narządu Ruchu, Klinika Rehabilitacji Pediatrycznej, Instytut „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”
 • Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie w Warszawie
 • Zakład Rehabilitacji Centrum Onkologii –Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie w Warszawie
 • Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie w Warszawie
References
 • 1. Maciejewski A. Chirurgia rekonstrukcyjna u chorych na nowotwory głowy i szyi. In: Jeziorski A, Szawłowski A, Towpik E, editor. Chirurgia onkologiczna. Warszawa: PZWL; 2009.p.667-682.
 • 2. Bailey BJ, Johnson, JT, Newlands SD. Head and Neck Surgery. Fourth Edition. Otolaryngology 2006:2382-2383.
 • 3. Hidalgo DA. Fibula free flap: a new method of mandible reconstruction. Plast Reconstr Surg 1989; 84:71-79.[WoS][PubMed][Crossref]
 • 4. Lin JY, Djohan R, Dobryansky M, Chou SW, Hou WH, Chen MH, et al. Assessment of donor-site morbidity using balance and gait tests after bilateral fibula osteoseptocutaneous free flap transfer. Ann Plast Surg 2009; 62(3):246-51.[WoS]
 • 5. Lee JH, Chung CY, Myoung H, Kim MJ, Yun PY. Gait analysis of donor leg after free fibular flap transfer. Int J Oral Maxillofac Surg 2008; 37(7):625-9.[WoS]
 • 6. Hidalgo DA, Pusic AL. Free Flap Mandibular Reconstruction: A 10 year Follow Up Study. Plast Reconstr Surg 2002; 110(2):438-449.[Crossref]
 • 7. Ferri J, Piot B, Ruhin B, Mercier J. Advantages and Limitations of the Fibula Free Flap in Mandibular Reconstruction. Journal of Maxillofacial Surgery 1997; 55:440-44.[Crossref][WoS]
 • 8. Ramasastry SS, Granick MS, Futrell JW. Clinical anatomy of the internal oblique muscle. J Reconstr Microsurg 1986; 2(2):117-22.[PubMed][Crossref]
 • 9. Manchester WM. Some technical improvements in the reconstruction of the mandible and temporomandibular joint. Plast Reconstr Surg 1972; 50(3):249-56.[PubMed][Crossref]
 • 10. Bianchi B, Ferri A, Ferrari S, Copelli C, Boni P, Sesenna E. Iliac crest free flap for maxillary reconstruction. J Oral Maxillofac Surg 2010; 68(11):2706-13.[PubMed]
 • 11. Forrest C, Boyd B, Manktelow R, Zuker R, Bowen V. The free vascularised iliac crest tissue transfer: donor site complications associated with eighty-two cases. Br J Plast Surg 1992; 45(2):89-93.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0010
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.