Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 2 | 1-8

Article title

The Plurimetric Assessment Of Spinal Curvature Changes In The Sagittal Plane In Children And Youths, Measured During 10 Years’ Observation

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: The study is 10 years’ observation of anterior-posterior spinal curvatures in the same group of children and youths.The first objective is to show rules and regularities in changes of posture in boys and girls in the period of their lives under the observation. The other objective is to put forward a suggested procedure for posture assessment based on the presented measurement method of the angle of lumbar lordosis and thoracic kyphosis using a simple protractor, where the obtained angle values were to be used as qualification of faulty posture. Material and methods: A group of 100 children and youths aged 4-16 years, including 58 girls and 42 boys, examined initially in 1997 and then re-examined after 10 years, that is in 2007 (at the age of 14-26), made up the test material. Results: In Examination II, the incidence of a round back in girls in all age groups decreased while in boys it increased. The changes were statistically significant. Conclusions: Over the 10 years’ period in the children and youths that constituted the test material different changes in postures were found in the male group and in the female group. In girls after the puberty period, transitions in posture towards decreasing thoracic kyphosis and increasing lumbar lordosis were found, while in boys, posture changes in the opposite direction, i.e. increasing thoracic kyphosis and decreasing lumbar lordosis, were observed. Child’s body posture assessment carried out with the use of simple measurement instruments following the examination method suggested in this paper i.e. measuring thoracic kyphosis and lumbar lordosis angle values appears to be a reliable method of body posture qualification in screening tests and monitoring results of faulty posture treatment

Publisher

Year

Volume

27

Issue

2

Pages

1-8

Physical description

Dates

published
1 - 6 - 2013
online
12 - 4 - 2014

Contributors

 • Oddział Rehabilitacji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie
author
 • Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 5 w Łodzi
 • Katedra Podstaw Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

References

 • 1. Domagalska M. Neurofizjologiczne aspekty diagnostyki i terapii wad postawy. W: Nowotny J. Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży. Bielsko Biała: WSzA 2009; 32-33.
 • 2. Berger W. Normal and impaired development of gait. Adv Neurol 2001;4: 965-70.
 • 3. Browne JEO, Hare NJ. Przegląd metod badania zdolności utrzymywania równowagi w pozycji stojącej. Physiotherapy 2001;87(9): 489-495. opublikowane w - Rehabil Med 2002; 6(1): 72-76.[Crossref]
 • 4. Kluszczyński M. Częstość występowania wad postawy i asymetrii grzbietu w populacji dzieci wiejskich. Fizjoter Pol 2007; 7(1): 71-79.
 • 5. Nowotny J. (red): Podstawy fizjoterapii. Kraków: Wyd. Kasper;2004-2005.
 • 6. Nowotny J, Nowotny-Czupryna O, Czupryna K. Reedukacja posturalna w systemie stacyjnym. Bielsko -Biała: Wyd. WSA; 2008.
 • 7. Wilczyński J. Postawa ciała a czas reakcji prostej na bodziec wzrokowy dziewcząt w wieku 14-16 lat. Fizjoterapia 2006; 14(1): 34-42.
 • 8. Hagner W, Kaźmierczak U. Częstość występowania wad postawy i sposób spędzania czasu wolnego przez uczniów Zespołu Szkół nr 8 w Bydgoszczy. Fizjoterapia 2003; 11(4): 12-15.
 • 9. Kratenova J. Prevalence and risk factor of poor posture in school children in the Czech Republic. J Sch Health 2007; 77 (3): 131-137.
 • 10. Prętkiewicz-Abajcew E, Zeyland-Malawka E, Wróblewska E. Nieprawidłowości postawy ciała u dzieci i młodzieży szkół gdańskich. Pediatr Pol 1997; 72 (12): 1121-1126.
 • 11. Mastalerz-Migas A, Krupa T, Muszyńska A. Epidemiologia wad postawy u dzieci i młodzieży na terenie województwa opolskiego. Family Medicine& Primary Care Review 2006; 8 (3): 692-694.
 • 12. Hagner W, Bąk D, Lulińska-Kuklik E, Hagner-Derengowska M. Częstość występowania wad postawy u dzieci 10-13 letnich w regionie mławskim. Kwart Ortop 2011; (1): 24-30.
 • 13. Kaczmarek J, Raczkowski J, Krajewski T, Kilian Z. Ocena częstości występowania wad postawy u dzieci i młodzieży dzielnicy Łódź-Widzew w trzyletnim okresie obserwacji. Kwart Ortop 1998; 4: 390-394.
 • 14. Rudzińska A, Nowotny J, Dąbrowska J, Szymańska J. Sposób trzymania się siedmiolatków a budowa ciała. Fizjoterapia 2006; 1(4): 10.
 • 15. Nowotny J, Saulicz E. Niektóre zaburzenia statyki ciała i ich korekcja. Katowice: AWF; 1990.
 • 16. Śliwa W. Posturometr S jako urządzenie diagnozująco- pomiarowe. W: Śliwa W. Powstawanie wad postawy ciała, ich ocena i postępowanie korekcyjne. - Wrocław: POSMED; 1993.p.5-15.
 • 17. Zeyland-Malawka E. Wyniki pomiarów krzywizn kręgosłupa jako układ odniesienia w badaniu postawy. Fizjoterapia 2003; 11(3): 5-12.
 • 18. Nowotny J, Ptaszek K, Kramarz W. Modyfikacja punktowej oceny postawy ciała przydatna do badań przesiewowych. Fizjoter Pol 2001; 1(4): 409-413.
 • 19. Dobosiewicz K. Niespecyficzny ból kręgosłupa u dzieci i młodzieży - uwarunkowania biomechaniczne, neurofizjologiczne oraz psychospołeczne. Neurol Dziec 2006; 15(30): 51-57.
 • 20. Skolimowski T, Podhorski M, Bibrowicz K. Zastosowanie fotogrametrycznej metody oceny postawy ciała w badaniach skriningowych. W: Nowotny J. Dysfunkcje kręgosłupa, diagnostyka i terapia. Katowice: AWF; 1993.p. 157-168.
 • 21. Wojna D, Ankwajer J, Barczyk K. Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej dzieci w starszym wieku przedszkolnym. Fizjoterapia 2002; 14(4): 29-36.
 • 22. Zeyland-Malawka. Klasyfikacja i ocena postawy ciała w modyfikacjach metody Wolańskiego i Nowojorskiego Testu Klasyfikacyjnego. Fizjoterapia 1999; 7(4): 52-56.
 • 23. Tylman D. Patomechanika bocznych skrzywień kręgosłupa. Warszawa: Severus; 1995.p. 53-59.
 • 24. White AA, Panjabi NM. Clinical biomechanics of the spine. Philadelphia: Lippincott Co; 1978.
 • 25. Kasperczyk T. Wady postawy ciała. Diagnostyka i leczenie. Kraków: Kasper; 1994.p. 9-14.
 • 26. Barczyk K, Skolimowski T, Hawrylak A. Kształtowanie się asymetrii tułowia u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Fizjoter Pol 2004; 4 (3): 10-15.
 • 27. Aluisio FV, Christensen ChP, Urbaniak JR. Ortopedia. Wrocław: Urban&Partner; 2000.p. 211-216.
 • 28. Nitzschke E, Hildenbrand M. Epidemiology of kyfosis in school children. Zeitschrift fur Orthopedie und ihre Grenzgebiete 1990;128(5): 477-81.
 • 29. Kiwerski J. Schorzenia i urazy kręgosłupa. Warszawa: Wydaw. PZWL; 2001.p. 136-137.
 • 30. Szczygieł A, Ślusarczyk A. Ruchomość oraz ukształtowanie krzywizn kręgosłupa u dzieci z wadliwą postawą ciała. Fizjoter Pol 2003; 3(30): 261-271.
 • 31. Zeyland-Malawka E. Wyniki pomiarów krzywizn kręgosłupa jako układ odniesienia w badaniu postawy. Fizjoterapia 2003; 11( 3): 5-12.
 • 32. Ferguson RL. Plecy okrągłe. [In:] Pizzutillo PD. Ortopedia Dziecięca. Lublin: Czelej; 1999.p. 25-29.
 • 33. Roussouly P, Gollogly S, Berthonnaud E. Classification of the normal variation in the sagittal alignement of the human lumbar spine and pelvis in the standing position. Spine 2005; 30(3): 346-353.[Crossref]
 • 34. Dunk NM, Chung YY, Sullivan D, Callaghan JP. The reliability of quantifying upright standing postures as a baseline diagnostic clinical tool. J Manipulative Physiol Ther 2004; 27(2): 91-96.[PubMed]
 • 35. Dunk NM, Lalonde J, Callaghan JP. Implications for use of postural analysis as a clinical diagnostic tool. J Manipulative Physiol Ther 2005; 28(6): 386-392.[PubMed]
 • 36. Prętkiewicz -Abajcew E. Wybrane cechy postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej u chłopców i dziewcząt w okresie dojrzewania płciowego. [W] Nowotny J. Dysfunkcje kręgosłupa, diagnostyka i terapia. Katowice: AWF; 1993.p. 225-238.
 • 37. Poussa MS, Heliovaara MM, Seitsamo JT, Nissinen MJ. Development of spinal posture in a cohort of children from the age 11 to 22 years. Eur Spine J 2005; 14: 738-742.[Crossref]
 • 38. Nissinen M, Heliovaara M, Ylikoski M, Poussa M. Trunk asymmetry, posture, growth and risk scoliosis. A three-year follow-up study of Finnish prepubertal school children. Spine 1993; 18: 8-13.[Crossref][PubMed]
 • 39. Górecki A, Kiwerski J, Kowalski I. M, Marczyński W, Nowotny J, Jarosz U, Suwalska M, Szelachowska- Kluza W. Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania - rekomendacje ekspertów. Pol Ann Med 2009; 16(1): 168-177.
 • 40. Durmała J, Dobosiewicz K, Kotwicki T, Jendrzejek H. Wpływ asymetrycznej mobilizacji tułowia na wartość kąta Cobba i rotacji w przypadkach skolioz idiopatycznych u dzieci i młodzieży. Ortop Traumatol Rehab 2003; 5(1): 80-85.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.