PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 1 | 55-60
Article title

Paracanoeing – A New Sport at Paralympic Games

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Na Igrzyskach Paraolimpijskich w 2016 r. parakajakarstwo zostanie dołączone do dyscyplin paraolimpijskich. Jako, że jest to nowo powstała dyscyplina sportu wyczynowego wśród osób niepełnosprawnych, w niniejszej pracy spróbowano przedstawić podstawowe przepisy obowiązujące w tej dyscyplinie. Scharakteryzowano również podział na kategorie startowe: ze względu na płeć, na rodzaj łodzi K-1 (kajak), K-2 (kajak 2-osobowy), V-1 (kanadyjka), V-2(kanadyjka 2-osobowa) oraz system klasyfikacji zawodników ze względu na rodzaj niepełnosprawności (trzy grupy: LTA - zachowana funkcja nóg, tułowia i ramion, TA - tułów i ramiona, A - ramiona). W niniejszej pracy przedstawiono również przebieg procesu klasyfikacji zawodników do poszczególnych grup startowych, która dzieli się na klasyfikację medyczną i funkcjonalną. Praca jest przeglądem piśmiennictwa dotyczącego kajakarstwa osób niepełnosprawnych oraz informacji przedstawionych przez Międzynarodową Federację Kajakową (ICF). W opracowaniu wskazano również praktyczne wskazówki jak zaadaptować sprzęt do potrzeb parakajakarstwa. Można przypuszczać, że w najbliższych latach, w związku z włączeniem parakajakartwa do programu Igrzysk Paraolimpijskich, wzrośnie zainteresowanie uprawianiem kajakarstwa wśród osób niepełnosprawnych chcących aktywnie spędzać czas. Natomiast rozwój sprzętu i metod jego adaptacji umożliwi wszystkim zainteresowanym uczestnictwo w tej formie sportu i rekreacji.
EN
At the Paralympic Games in 2016 paracanoeing will be recognized as a Paralympic discipline. As this competitive sport discipline has just recently been introduced among disabled people this study attempts to present basic rules of this disciplines well as its classification and division into sport categories. The division of paracanoers according to gender, boat type - K-1 (single kayak), K-2 (double kayak), V-1 (single canoe), V-2 (double canoe) - is also described, as well as the system of classification according to the type of disability (in this system three groups are identified: LTA - functional legs, trunk and arms, TA - trunk and arms, A - arms). The study also outlines the process of categorizing competitors into different sport classes which is further divided into functional and medical classification. The study provides a review of literature on canoeing for disabled people and information provided by the International Canoe Federation (ICF) for the provisions of the sport and competitors classification. In the study practical tips on how to adapt equipment to the needs of paracanoers will also be provided. One can assume that in the near future due to its inclusion in the Paralympic Games the interest in canoeing will grow among disabled people who enjoy being active, whereas development of equipment and methods of its adaptation will make this sport discipline available to anyone interested.
Publisher

Year
Volume
27
Issue
1
Pages
55-60
Physical description
Dates
published
1 - 3 - 2013
online
12 - 4 - 2014
Contributors
References
 • 1. Bowker PD. New opportunities. Sports ‚n Spokes Magazine 2011; 37(2): 51.
 • 2. Howes GT. Canoe course for the blind. Recreation 1962; 55(3): 131-133; 166.
 • 3. Baptie T. Canoeing for the blind. Canoeing (UK) 1979; December 28: 7.
 • 4. Leisheiser B, Levy R. Canoeing: a valuable experience. Sports ‚n Spokes Magazine Nov/Dec 1983; 9(4): 12-14.
 • 5. Allen A. In: Adams RC, editor. Games, sports and exercises for the physically handicapped 2d ed. Philadelphia: Lea & Febiger; 1975. p.207-211.
 • 6. Erickson B, Buswell D, Passo M. Adaptive equipment for wilderness expeditions. Palaestra Fall 2000; 19(4): 25-31.
 • 7. Zeller J. Paddling is for everyone: people with disabilities enjoy time on the water. Paddler 2003; 23(3): 10.
 • 8. Skinner A. Paddling with a disability. Paddles Up (English Version) 2007; October: 11.
 • 9. Rywalizacja niewidomych kajakarzy w Ostródzie. Nowe Nasze Sprawy. Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych. [online] 2011 Sep 12 [cited 25 Feb 2012]. Available from http://www.naszesprawy.com.pl
 • 10. International Canoe Federation. Paracanoe Leaflet. [online] 2010 Jul [cited 2011 Jul 11]. Available from www. canoeicf.com/icf/Aboutoursport/Paracanoe.html
 • 11. International Canoe Federation. ICF PaddleAbility Classification Manual Final [online] 2009 Dec [cited 2011 May 11]. Available from http://ebookbrowse.com
 • 12. Catterall S. General information on paracanoeing development, events and participation in the 2011 ICF Canoe Sprint World Championships. [online] 2011 May [cited 2011 Jun 3]. Available from www.canoeicf.com/icf/Aboutoursport/Paracanoe.html
 • 13. Whitaker J. Task: to develop a fair classification system that will allow athletes from five different disability groups in the Paralympic. AP Rules and Classification System.pdf [online] 2009 Dec 29 [cited 2011 Aug 31]. Available from http://blog.ivfiv.org/wp-content/uploads/ap-rules-and-forms.zip
 • 14. International Federation of Rowing Associations. 2006 FISA classification guidelines. [online] 2011 Feb [cited 2011 Aug 27]. Available from www.worldrowing.com/rowing/adaptive
 • 15. Zeller JA. American Canoe Association. Canoeing and Kayaking for People With Disabilities. Human Kinetics; 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0007
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.