PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 1 | 42-54
Article title

Strength Training in the Elderly People

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Proces starzenia się człowieka charakteryzuje się licznymi zmianami, które dotyczą struktur na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym oraz całego organizmu. Jednym ze skutków zmniejszającej się aktywności fizycznej oraz postępujących procesów starzenia się organizmu człowieka jest systematyczne obniżanie się siły mięśniowej, któremu towarzyszy pogorszenie sprawności w podstawowych czynnościach codziennych. Ćwiczenia fizyczne, w tym ćwiczenia ukierunkowane na zwiększenie siły mięśniowej, wykonywane przez osoby starsze spowalniają proces starzenia się i zapobiegają występowaniu wielu chorób. Jakkolwiek nawet stała i regularna aktywność fizyczna nie może zapobiec spadkowi siły wraz z wiekiem, to zmiany adaptacyjne w centralnym układzie nerwowym i mięśniowym wywołane stosowaniem ćwiczeń siłowych w dużym stopniu mogą rekompensować ten proces. Ćwiczenia ukierunkowane na zwiększenie siły i masy mięśniowej, nazywane ćwiczeniami siłowymi, są na świecie powszechnie znane i stosowane przez ludzi w podeszłym wieku. W Polsce model usprawniania fizycznego osób starszych bazuje prawie wyłącznie na ćwiczeniach wytrzymałościowych i rozciągających, a stosowanie klasycznych ćwiczeń siłowych często wywołuje obawy. Celem pracy jest uzasadnienie potrzeby stosowania ćwiczeń ukierunkowanych na zwiększenie siły mięśniowej w usprawnianiu osób starszych i przedstawienie efektów ich zastosowania.
EN
Aging is characterized by numerous changes that affect structures at the molecular, cellular, organ and whole organism. One of the effects of decreasing physical activity and the progressive aging of the human body is a systematic decline in muscle strength paralleled by a deterioration in the basic activities of daily living. Exercises, including exercises aimed at increasing muscle strength, performed by older people slow down the aging process and prevent the occurrence of many diseases. However, even the constant and regular physical activity can not prevent a age-related loss of strength, the adaptive changes in the central nervous system and muscles caused by the use of strength training can largely compensate for this process. Exercises aimed at increasing strength and muscle mass, commonly called strength exercises, is the world’s well-known and used by the elderly. In Poland, the model of the physical improvement of the elderly is based almost exclusively on endurance and stretching exercises, and the use of traditional strength exercises is often cause for concern. Aim of this work is to justify the need for exercises aimed at increasing muscle strength in older people and presentation of the results of their use.
Publisher

Year
Volume
27
Issue
1
Pages
42-54
Physical description
Dates
published
1 - 3 - 2013
online
12 - 4 - 2014
Contributors
 • Katedra Fizjoterapii, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zbyszek.trzaskoma@awf.edu.pl
 • Department of Biomechanics, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Semmelweis University, Budapest, Hungary
 • Katedra Fizjoterapii, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
References
 • 1. Kaliman P, Párrizas M, Lalanza JF, Comins A, Escorihuela RM, Pallás M. Neurophysiological and epigenetic effects of physical exercise on the aging process. Ageing Res Rev 2011;10:475-86.[Crossref]
 • 2. Budzińska K. Wpływ starzenia się organizmu na biologię mięśni szkieletowych. Gerontologia Polska 2005;13(1):1-7.
 • 3. Aagaard P, Suetta Ch, Caserotti P, Magnusson SP, Kjær M. Role of the nervous system in sarcopenia and muscle atrophy with aging: strength training as a countermeasure. Scan J Med Sci Sports 2010;20(1):49-64.[Crossref]
 • 4. Ma JF, Mall DT, Gallouzi I-E. The impact of mRNA turnover and translation on age-related muscle loss. Ageing Res Rev 2012;11:432-41.[Crossref]
 • 5. Halil M, Gurel EJ, Kuyumcu ME, Karaismailoglu S, Yesil Y, Ozturk ZA, Yavuz BB, Cankurtaran M, Ariogul S. Digit (2D:4D) ratio is associated with muscle mass (MM) and strength (MS) in older adults: Possible effect of in utero androgen exposure. Arch Gerontol and Geriatr 2013;56:358-63.
 • 6. Hkkinen K. Neuromuscular and hormonal adaptation to resistance exercise in the elderly. In: Aagaard P, Madsen K, Magnusson P, Bojsen-Møller J, editors. Abstracts of International Conference on Strength Training for Sport, Health, Aging and Rehabilitation; 2006 Oct 18-21; Odense, Denmark.
 • 7. Caserotti P. Strength training in elderly population: changes in mechanical muscle output and functional performance. In: Aagaard P, Madsen K, Magnusson P, Bojsen-Møller J, editors. Abstracts of International Conference on Strength Training for Sport, Health, Aging and Rehabilitation; 2006 Oct 18-21; Odense, Denmark.
 • 8. Suominen H. Strength training for osteoporosis. In: W: Kellis E, Amiridis IG, Vrabas IS, editors. Book of Abstracts, 4th International Conference on Strength Training; 2004 Nov 3-7; Serres, Greece.
 • 9. Pääsuke M, Ereline J, Gapeyeva H, Sander P, Sirkel S. Twitch potentation capacity of plantarflexor muscles in women with increasing age. Biol Sport 2002;19(3):213-23.
 • 10. Trzaskoma Z. Maksymalna siła mięśniowa i moc maksymalna kobiet i mężczyzn uprawiających sport wyczynowo. Studia i Monografie: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; 2003.
 • 11. Kadi F. Effects of strength training on satellite cells and the regenerative potential of skeletal muscle: Aspects of aging and anabolic drug abuse. In: Aagaard P, Madsen K, Magnusson P, Bojsen-Møller J, editors. Abstracts of International Conference on Strength Training for Sport, Health, Aging and Rehabilitation; 2006 Oct 18-21; Odense, Denmark.
 • 12. Harridge S. IGF-I expression in skeletal muscle following strength training in young and old individuals. In: Aagaard P, Madsen K, Magnusson P, Bojsen-Møller J, editors. Abstracts of International Conference on Strength Training for Sport, Health, Aging and Rehabilitation; 2006 Oct 18-21; Odense, Denmark.
 • 13. Doherty TJ. The influence of aging and sex on skeletal muscle mass and strength. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2001;4(6):503-8.[Crossref]
 • 14. Dalton BH, Power GA, Vandervoort AA, Rice CL. The age-related slowing of voluntary shortening velocity exacerbates power loss during repeated fast knee extensions. Exp Gerontol 2012;47:85-92.[Crossref]
 • 15. Trzaskoma Z, Trzaskoma L. Kompleksowe zwiększanie siły mięśniowej sportowców. Warszawa: Biblioteka Trenera, COS; 2001.
 • 16. Błaszczyk JW, Czerwisz L. Stabilność posturalna w procesie starzenia. Gerontologia Polska 2005;13(1):25-36.
 • 17. Buford TW, Lott DJ, Marzetti E, Wohlgemuth SE, Vandenborne K, Pahor M, Leewenburgh C, Manini TM. Agerelated differences in lower extremity tissue comparments and associations with physical function in older adults. Exp Gerontol 2012;47:38-44.[Crossref]
 • 18. Mętel S, Jasiak-Tyrkalska B. Wpływ treningu fizycznego wykonywanego na powierzchniach niestabilnych z wykorzystaniem elastycznych taśm do ćwiczeń oporowych na sprawność funkcjonalną oraz jakoś życia osób starszych. Rehabilitacja Medyczna 2006;10(3):35-46.
 • 19. Reeves ND, Maganaris CN, Norici MV. Effect of strength training on human patella tendon mechanical properties of older individuals. J Physiol 2003;548(3):971-81.[Crossref]
 • 20. Simpson RJ, Lowder TW, Spielmann G, Bigley AB, La Voy EC. Exercise and the aging immune system. Ageing Res Rev 2012;11:404-20.[Crossref]
 • 21. Gruenewald TL, Seeman TE. Stress and aging: A biological double jeopardy? Annu Rev Gerontol Geriatr 2010;30(1):155-77.[Crossref]
 • 22. Aoyagi Y, Shephard RJ. Sex differences in relationships between habitual physical activity and health in the elderly: Practical implications for epidemiologists based on pedometer/accelerometer data from the Nakanojo Study. Arch Gerontol Geriatr 2013;56:327-38.[Crossref]
 • 23. Kimura K, Yasunaga A, Wang L-Q. Correlation between moderate daily physical activity and neurocognitive variability in healthy elderly people. Arch Gerontol Geriatr 2013;56:109-17.[Crossref]
 • 24. Westcott WL. Resistance training is medicine: Effects of strength training on health. Curr Sports Med Rep 2012;11(4):209-16.[Crossref]
 • 25. Kalapotharakos VI, Michalopoulou M, Tokmakidis S, Godolias G, Strimpakos N, Karteroliotis K. Effects of a resistance exercise programme on the performance of inactive older adults. Int J Ther Rehabil 2004;11(7):318-23.
 • 26. Jiménez Jiménez R, García-López D, de Souza-Teixeira F, Bresciani G, Martinez García R, De Paz Fernández JA. Effects of moderate-intensity eccentric training on maximal strength, power and muscular endurance in healthy older men. In: Aagaard P, Madsen K, Magnusson P, Bojsen- Møller J, editors. Abstracts of International Conference on Strength Training for Sport, Health, Aging and Rehabilitation; 2006 Oct 18-21; Odense, Denmark.
 • 27. Folland JP, Mc Cauley TM, Phypers C, Hanson B, Mastana SS. The relationships of testosterone and AR CAG repeat genotype with knee extensor muscle function of young and older men. Exp Gerontol 2012;47:437-43.[Crossref]
 • 28. Samuel D, Rowe P, Hood V, Nicol A. The relationships between muscle strength, biomechanical functional moments and health-related quality of life in non-elite older adults. Age Ageing 2012;41(2):224-30.[Crossref]
 • 29. Żak M, Gryglewska B. Ocena wyników rehabilitacji osób po 85 roku życia z zaburzeniami sprawności funkcjonalnej. Rehabilitacja Medyczna 2006;10(2):20-4.
 • 30. Suetta Ch. Use of strength training to accelerate recovery after immobilization and hospitalization in elderly individuals. In: Aagaard P, Madsen K, Magnusson P, Bojsen- Møller J, editors. Abstracts of International Conference on Strength Training for Sport, Health, Aging and Rehabilitation; 2006 Oct 18-21; Odense, Denmark.
 • 31. Larsen AH, Thorlund JB, Puggaard L, Aagaard P. Counter Movement Jump characteristics pre and post intervention of explosive type strength training in elderly individuals. In: Aagaard P, Madsen K, Magnusson P, Bojsen-Møller J, editors. Abstracts of International Conference on Strength Training for Sport, Health, Aging and Rehabilitation; 2006 Oct 18-21; Odense, Denmark.
 • 32. Ribeiro F, Brochado G. Low cost strength training program improve muscle strength in institutionalized elders. In: Aagaard P, Madsen K, Magnusson P, Bojsen-Møller J, editors. Abstracts of International Conference on Strength Training for Sport, Health, Aging and Rehabilitation; 2006 Oct 18-21; Odense, Denmark.
 • 33. Ribeiro F, Oliveira J. Fatigability comparison of the knee extensors and flexors muscles during maximal concentric isokinetic contractions in older people. In: Aagaard P, Madsen K, Magnusson P, Bojsen-Møller J, editors. Abstracts of International Conference on Strength Training for Sport, Health, Aging and Rehabilitation; 2006 Oct 18-21; Odense, Denmark.
 • 34. Borowiak E, Kostka T. Aktywność ruchowa a percepcja bólu u osób starszych - badanie wstępne. Medycyna Sportowa 2004;20(4):191-8.
 • 35. Kostka T. Trening siłowy (oporowy) w promocji zdrowia i rehabilitacji. Pol Merkur Lekarski 2002;13(78):520-3.
 • 36. Granacher U, Muehlbauer T, Zahner L, Gollhofer A, Kressig RW. Comparison of traditional and recent approaches in the promotion of balance and strength in older adults. Sports Med 2011;41(5):377-400.[Crossref]
 • 37. Elskamp ABM, Hartholt KA, Patka P, van Beeck EF, van der Cammen TJM. Why older people refuse to participate in falls preventions trials: A qualitative study. Exp Gerontol 2012;47:342-5.[Crossref]
 • 38. Elbar O, Tzedek J, Vered E, Shvorth G, Friger M, Melzer J. A water-based training program that includes perturbation exercises improves speed of voluntary stepping in older adults: A randomized controlled cross-over trial. Arch Gerontol Geriatr 2013;56:134-40.[Crossref]
 • 39. Nagai K, Yamada M, Mori S, Tanaka B, Uemura K, Aoyama T, Ichihashi N, Tsuboyama T. Effect of the muscle coactivation during quiet standing on dynamic postural control in older adults. Arch Gerontol Geriatr 2013;56:129-33.[Crossref]
 • 40. Pojednic RM, Clark DJ, Patten C, Reid K, Philips EM, Fielding RA. The specific contributions of force and velocity to muscle power in older adults. Exp Gerontol 2012;47:608-13.[Crossref]
 • 41. Reid KF, Fielding RA. Skeletal muscle power: A critical determinant of physical functioning in older adults. Exerc Sport Sci Rev 2012;40(1):4-12.[Crossref]
 • 42. Taaffe DR, Marcus R. Stan układu mięśniowo-szkieletowego u osób starszych. Rehabilitacja Medyczna 2001;5(3):19-27.
 • 43. Gómez-Cabello A, Ara J, González-Agüero A, Casajus JA, Vincente-Rodrigez G. Effects of training on bone mass in older adults: A systematic review. Sports Med 2012;42(4):301-25.[Crossref]
 • 44. Hagberg JM, Zmuda JM, McCole SD, Rodgers KS, Ferrell RE, Wilund KR, et al. Moderate Physical Activity is Associated with Higher Bone Mineral Density in Postmenopausal Women. J Am Geriatr Soc 2001;49(11):1411-7.[Crossref]
 • 45. Lewczuk E, Białoszewski D. Poziom aktywności fizycznej chorych na osteoporozę a upadki i ich profilaktyka. Ortop Traumatol Rehabil 2006;4(6):412-21.
 • 46. Suetta C, Hvid LG, Justesen L, Christensen U, Neergaard K, Simonsen L, et al. Effects of aging on human skeletal muscle after immobilization and retraining. J Appl Physiol 2009;107:1172-80.[Crossref]
 • 47. Targosiński P, Mańka J, Sosnowski A. Wpływ fizjoprofilaktyki na sprawność narządu ruchu osób w podeszłym wieku. Postępy Rehabilitacji 2001;15:75-80.
 • 48. Cadore EL, Pinto RS, Alberton CL, Pinto SS, Lhullier FL, Tartaruga MP, et al. Neuromuscular economy, strength and endurance in healthy elderly men. J Strength Cond Res 2011;25(4):997-1003.[Crossref]
 • 49. Henwood T, Tuckett A, Edelstein O, Bartlett H. Exercises in later life: The older adults perspective about resistance training. Ageing Soc 2011;31(8):1330-49.[Crossref]
 • 50. Delecluse Ch, Colman V, Roelants M. Exercise programs for older man: Mode and intensity to induce the highest benefits in muscle strength. In: W: Kellis E, Amiridis IG, Vrabas IS, editors. Book of Abstracts, 4th International Conference on Strength Training; 2004 Nov 2004 Nov 3-7; Serres, Greece.
 • 51. Hamar D. Medical aspects of strength training. In: W: Kellis E, Amiridis IG, Vrabas IS, editors. Book of Abstracts, 4th International Conference on Strength Training; 2004 Nov 2004 Nov 3-7; Serres, Greece.
 • 52. Cadore EL, Izquierdo M, Alberton CL, Pinto RS, Conceiçäo M, Cunha G, et al. Strength prior to endurance intra-session exercise sequence optimizes neuromuscular and cardiovascular gains in elderly men. Exp Gerontol 2012;47:164-9.[Crossref]
 • 53. Kałka D, Sobieszańska M, Marciniak W. Aktywność fizyczna jako element prewencji chorób sercowo-naczyniowych u osób w podeszłym wieku. Pol Merkur Lekarski 2007;22(127):48-53.
 • 54. Gieremek K, Nowotny J, Gaździk TS, Cieśla W. Ograniczenia, utrudnienia i wymagania stawiane fizjoterapii u osób starszych. Fizjoterapia Polska 2007;4(7):198-205.
 • 55. Pasek T, Kępiński M, Pasek J, Mucha R, Pitych T, Sierot A. Postępowanie fizjoterapeutyczne w geriatrii. Fizjoterapia Polska 2007;4(7):455-64.
 • 56. Skrzek A. Aktywność fizyczna w profilaktyce osteoporozy u osób w podeszłym wieku. Fizjoterapia 2000;8(3):16-9.
 • 57. Tederko P, Kiwerski J, Garwacka-Jodzis I. Osteoporoza: rola rehabilitacji w leczeniu i zapobieganiu. Ortop Traumatol Rehabil 2002;4(2):185-90.
 • 58. Rowiński R, Dąbrowski A. Aktywność fizyczna Polaków w wieku podeszłym. In: Mossakowska M, Więcek A, Błędowski P, editors. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Wydanie I Termedia Wydawnictwa Medyczne: Poznań; 2012, p. 531-48.
 • 59. Bicka A, Kozdroń E. Aktywność ruchowa ludzi starszych czynnikiem adaptacyjnym do określonego wysiłku fizycznego. Kultura Fizyczna 2003;5(6):26-8.
 • 60. Westcott WL, Beachle TR. Strength Training Past 50. 2nd Edition, Human Kinetics; 2007.
 • 61. Holviala J, Kraemer j, Sillanpää E, Karppinen H, Avela J, Kauhanen A, et al. Effects of strength, endurance and combined training on muscle strength, walking speed and dynamic balance in aging men. Eur J Appl Physiol 2012;112(4):1335-47.[Crossref]
 • 62. Schulz BW, Hart-Hughes S, Gordon MT, Bulat T. Training implications of maximal forces on a computer-controlled and motor-driven leg press by age group, sex, footplate direction and speed. Exp Gerontol 2012;47:295-303.[Crossref]
 • 63. Murlasits Z, Reed J, Wells K. Effect of resistance training frequency on physiological adaptations in older adults. J Exerc Sci Fit 2012;10(1):28-32.[Crossref]
 • 64. Henwood TR, Taaffe DR. Detraining and Retraining in Older Adults Following Long-Term Muscle Power or Muscle Strength Specific Training. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2008;63(7):751-8. [Crossref]
 • 65. Fatouros IG, Kambas A, Katrabasas I, Nikolaidis K, Chatzinikolaou A, Leontsini D, et al. Strength training and detraining effects on muscular strength, anaerobic power, and mobility of inactive older men are intensity dependent. Br J Sports Med 2005;39:776-80.[Crossref]
 • 66. Peterson MD, Rhea MR, Sen A, Gordon PM. Resistance exercises for muscular strength in older adults. Ageing Res Rev 2010;9:226-37.[Crossref]
 • 67. Pereira A, Izquierdo M, Silva AJ, Costa AM, Gonzáles- Badillo JJ, Marques MC. Muscle performance and functional capacity retention in older women after high-speed power training cessation. Exp Gerontol 2012;47:620-4.[Crossref]
 • 68. Sullivan DH, Roberson PK, Smith ES, Price JA, Bopp MM. Effects of Muscle Strength Training and Megestrol Acetate on Strength, Muscle Mass, and Function in Frail Older People. J Am Geriatr Soc 2007;55(1):20-8.[Crossref]
 • 69. Rodacki CLN, Rodacki ALF, Pereira G, Naliwajko K, Coelho J, Pequito D, et al. Fish-oil supplementation enhances the effects of strength training in elderly women. Am J Clin Nutr 2012;35(2):428-36.[Crossref]
 • 70. Cermak NM, Res PT, de Groot LGPGM, Soris WHN, van Loon LJC. Protein supplementation augments the adaptive responses of skeletal muscle to resistancetype exercise training: a meta-analysis. Am J Clin Nutr 2012;96(6):1454-64.[Crossref]
 • 71. Tieland M, Dirks ML, van der Zwaluw N, Verdijk LB, van de Rest O, de Groot LGPGM, et al. Protein supplementation increases muscle mass gains during prolonged resistance-type exercise training in frail elderly people: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Am Med Dir Assoc 2012;13(8):713-9.[Crossref]
 • 72. Hulmi JJ, Ahtiainen JP, Kaasalainen T, Volek JS, Pöllänen E, Alen M, et al. Effects of strength training and whey protein on acute resistance exercise-induced myostatin and cell cycle gene expression. In: Aagaard P, Madsen K, Magnusson P, Bojsen-Møller J, editors. Abstracts of International Conference on Strength Training for Sport, Health, Aging and Rehabilitation; 2006 Oct 18-21; Odense, Denmark.
 • 73. Ryan AS, Ivey FM, Hurlbut DE, Martel GF, Lemmer JT, Sorkin JD, et al. Regional bone mineral density after resistive training in young and older men and women. Scand J Med Sci Sports 2004;14(1):16-23.[Crossref]
 • 74. Sandfeld J, Jensen BR. Fine motor control in young and elderly before and after 5-week period of strength training. In: Aagaard P, Madsen K, Magnusson P, Bojsen-Møller J, editors. Abstracts of International Conference on Strength Training for Sport, Health, Aging and Rehabilitation; 2006 Oct 18-21; Odense, Denmark.
 • 75. Herman S, Kiely DK, Leveille S, O‘Neill E, Cyberey S, Bean JF. Upper and lower limb muscle power relationships in mobility-limited older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2005;60(4):476-80.[Crossref]
 • 76. Persch LN, Ugrinowitch C, Pereira G, Rodacki ALF. Strength training improves fall-related gait kinematics in the elderly. A randomized controlled trail. Clin Biomech 2009;24(10): 819-25.[Crossref]
 • 77. Pereira A, Izquierdo M, Silva AJ, Costa AM, Bastos E, Gonzáles-Badillo JJ, et al. Effects of high-speed power training on functional capacity and muscle performance in older women. Exp Gerontol 2012;47:250-5.[Crossref]
 • 78. Woo J, Hong A, Lau E, Lynn H. A randomised controlled trial of Tai Chi and resistance exercise on bone health, muscle strength and balance in community-living elderly people. Age Ageing 2007;36:262-8.[Crossref]
 • 79. Kozdroń E. Zorganizowana rekreacja ruchowa kobiet w starszym wieku w środowisku miejskim. Studia i Monografie: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; 2006.
 • 80. Ouwehand C, de Ridder DTD, Bensing JM. A review of successful aging models: Proposing proactive coping as an important additional strategy. Clin Psychol Rev 2007;27(8):873-84. [Crossref]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0006
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.