PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 1 | 33-41
Article title

Evaluation of Physical Activity after Coronary Artery Bypass Graft Behing Assistance Of Minnesota Leisure- -Time Physical Activity Questionnaire

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wstęp: Aktywność ruchowa osób po przeprowadzonym zabiegu pomostowania naczyń wieńcowych jest istotnym składnikiem współczesnego leczenia pooperacyjnego, przynosząc istotne efekty powrotu do zdrowia. Celem tej aktywności jest poprawa wydolności oraz modyfikacja czynników ryzyka. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 70 mężczyzn w wieku 51-75 lat (średnia 59 ± 4,94). Byli to pacjenci z przebytym zawałem serca, którzy w okresie tygodnia po przebytym zawale serca zostali poddani operacji pomostowania aortalno- wieńcowego. Do oceny poziomu aktywności fizycznej użyto kwestionariusza Minnesota. Badania przeprowadzono 2-krotnie: dzień przed zabiegiem, oraz 6 miesięcy po zabiegu. Pierwsze badanie miało charakter wywiadu bezpośredniego, a drugie zostało przeprowadzone telefonicznie. Analiza kwestionariuszowa obejmowała okres 6 miesięcy przed i 6 miesięcy po zabiegu CABG. Na podstawie zebranych wyników oszacowano wartość całkowitego tygodniowego wydatku kalorycznego uwzględniając podział na aktywność rekreacyjną i prace domowe oraz na intensywność wysiłku fizycznego: wysiłki lekkie, umiarkowane i duże. Wyniki: Wyniki pozwoliły określić poziom aktywności ruchowej oraz wielkość tygodniowego wydatku energetycznego. Wnioski: Ilość wszczepionych pomostów aortalno- wieńcowych ma wpływ na poziom aktywności ruchowej. W analizowanej grupie badanych dominowały wysiłki lekkie i umiarkowane związane głównie z aktywnością rekreacyjną.
EN
Introduction: Physical activity is important component of modern treatment after carried procedure coronary artery bypass graft, important effects of convalescing bringing. Purpose of this activity is correction of efficiency and modification of factor of risk. Material and methods: The examination group included 70 men aged 51 to 75 (59 ± 4,94). There were patients with stayed cardiac infarction, who have been undergo operation in period of week after stayed cardiac infarction of coronary artery bypass graft. Questionnaire Minnesota was used for evaluation of level of physical activity. The examination was carried out twice: I - one day before operation, II - after the period of 6 months after the procedure. First research had character of direct interview, but second has been carried by phone. Analysis included period 6 months before and after procedure 6 months CABG. The total weekly energy expenditure was calculated and divided on recreation activity and homeworks, and on intensity of physical activity: low, moderate and high. Results: Results allowed for description of level physical activity and range of weekly energy expenditure.Conclusions: Amount of implanted coronary artery bypass graft has influence on physical activity. Low and moderate effort predominated in analyzed group researched and with recreation activity.
Publisher

Year
Volume
27
Issue
1
Pages
33-41
Physical description
Dates
published
1 - 3 - 2013
online
12 - 4 - 2014
Contributors
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7, Katowice, paddi@poczta.fm
References
 • 1. Dylewicz P, Borowicz- Bieńkowska S. Czy rehabilitacja kardiologiczna jest potrzebna w dobie nowoczesnej kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii? Kardiochir i Torakochir Pol 2006; 3(1): 92-95.
 • 2. Nery RM, Barbisan JN, Mahmud MI. Influence of the practice physical activity in the coronary artery bypass graft surgery results. Rev Bras Cir Cardiovasc 2007; 22(3): 297-302.
 • 3. Drygas W, Jegier A. Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia. In: Narutowicz M, editor. Kardiologia zapobiegawcza. PTBNM; 2006.
 • 4. Drygas W, Kwaśniewska M, Szcześniewska D, Kozakiewicz K, Głuszek J, Wiercińska E, et al. Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Pol 2005; 63 Suppl 4: 636-640.
 • 5. Klimek AT, Frączek B. Różnice w poziomie tolerancji wysiłkowej kobiet i mężczyzn po przebytym zawale mięśnia sercowego. Med Sport 2005; 21(4): 271-277.
 • 6. Kaleta D, Jegier A. Udział w ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej a wybrane wskaźniki jakości życia mężczyzn z chorobą wieńcową. Prz Lek 2005; 62(7): 657-660.
 • 7. Fuscaldo J. M. Prescribing physical activity in primary care. W V Med J 2002; 98(6): 250-253.
 • 8. Swan HJC, Gersh BJ, Grayboys TB, Ullyot DJ. Evaluation and management of risk factors for the individual patient. J Am Coll Cardiol 1996; 27: 1030-1047.[Crossref][PubMed]
 • 9. Karczmarczyk A, Brykczyński M, Filipiak K, Listewnik MJ, Mokrzycki K, Kazimierczak A, et al. Czynniki ryzyka choroby wieńcowej w prewencji wtórnej u pacjentów po wszczepieniu pomostów aortalno- wieńcowych. Czyn Ryz 2001; 3-4: 43-49.
 • 10. Piotrowicz R, Dylewicz P, Jegier A, Rudnicki A, Tylka J, Mazurek K, et al. Kompleksowa Rehabilitacja Kardiologiczna. Stanowisko Komisji ds. Opracowania Standardów Rehabilitacji Kardiologicznej PTK. Folia Kardiol 2004; 11 Suppl A: A1-A48.
 • 11. Stasiołek D, Jegier A. Ocena aktywności ruchowej osób dorosłych przy pomocy kwestionariuszy. Czyn Ryz 2001; 3-4: 50-55.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0005
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.