Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 1 | 18-24

Article title

Labor Pain Control Among Women Physically Active and Inactive During Pregnancy

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: Labor pain is a physiological phenomenon and demonstrates progression of the labor. Feeling pain, also labor pain, is strongly individualized internal experience. Some parturients do not need any pharmacological intervention, for others labor pain is so strong that it requires a medical intervention. People also differ in terms of beliefs about the ability to control pain. These beliefs affect their attitudes towards pain sensations and expectations of medical interventions aimed at pain relief. The aim of this study was to determine whether regular physical activity during pregnancy varies beliefs about control over labor pain and to establish determinants of these beliefs and their correlates. Material and methods: 100 pregnant women aged 19-38 years, including 50 women who regularly practiced physical exercise during pregnancy and 50 pregnant physically inactive took part in this study. Modified “Beliefs About Pain Control Questionnaire” (BPCQ) Skevington’s, containing 11 statements about labor pain control, a questionnaire on obstetric history and personal situation, and Inventory of State and Trait Anxiety by Spielberger et al. were used in this study. Results: Results indicate that physically inactive pregnant women are more strongly convinced than women taking physical activity during pregnancy, that labor pain intensity depends on external factors (medical assistance, random factors). Trait anxiety, financial situation, previous miscarriage and physical activity are predictors of beliefs about labor pain control. Conclusions: Pregnant women physically active during pregnancy reveal stronger beliefs about personal control in labor pain, indicating a more internal location of the control. It is expected that those women will present active attitude during childbirth, cooperating with medical personnel, those women will less expect medical intervention also those targeted on pain relief for to labor acceleration.

Publisher

Year

Volume

27

Issue

1

Pages

18-24

Physical description

Dates

published
1 - 3 - 2013
online
12 - 4 - 2014

Contributors

author
 • Zakład Psychologii, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Zakład Psychologii, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

References

 • 1. Bishop BG. Psychologia zdrowia. Wrocław: Wyd. Astrum; 2002.
 • 2. Radmacher S, Sheridan Ch. Psychologia zdrowia.Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia; 1998.
 • 3. Merskey H. The definition of pain. European Journal of Psychiatry 1991;6:153-159.
 • 4. Wörz R, editor. Farmakoterapia bólu. Warszawa: PZWL; 1992.
 • 5. Łepecka-Klusek C, Jucha M. Zachowania zdrowotne kobiet w okresie ciąży. Problemy Pielęgniarstwa 1997;1-2:69.
 • 6. Jastrzębski T, Kumor J. Przebieg porodu po przygotowaniu psychoprofilaktycznym w szkole rodzenia. Annales Academiae Medicae Silesiensis 1989; supl. 22-31.
 • 7. Araujo D. Ćwiczenia fizyczne a ciąża. Sport i zdrowie. Dział Medycyny po Dyplomie 1998;7/1:168-172.
 • 8. Guszkowska M, Dudziak D. Stany nastroju i lęk przed porodem kobiet aktywnych i nieaktywnych ruchowo w czasie ciąży. In: Krawczyński M, editor. Psychologiczne konteksty aktywności fizycznej człowieka. Gdańsk: Ateneum- Szkoła Wyższa; 2008. p.57-69
 • 9. Guszkowska M. Wpływ ćwiczeń fizycznych na poziom lęku i depresji oraz stany nastroju. Psychiatria Polska 2004;37:611-620.
 • 10. Guszkowska M, Rogacz- Mańka D, Wit B. Wpływ gimnastycznych form rekreacji na poziom lęku u kobiet. Wychowanie Fizyczne i Sport 2000;2:21-31.
 • 11. Turosz MA, Pacholczak J. Znaczenie aktywności ruchowej w kształtowaniu wysokiej samooceny i postawy prozdrowotnej kobiet. Medycyna Sportowa 2001;17:391-395.
 • 12. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP; 2001.
 • 13. Spielberger CD. Theory and research on anxiety. In: Spielberger CD, editor. Anxiety and Behaviour. New York: Academic Press; 1966.
 • 14. Sosnowski T, Wrześniewski K. Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (ISCL) Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP; 1987.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0003
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.