Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 1 | 1-7

Article title

Evaluation of Postural Stability in Patients with Parkinson Disease

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: Postural instability is important element of clinical presentation of patients with Parkinson disease. Objective of study was stabilometric evaluation of posture of patients with PD in comparison with healthy ones. Material and methods: 43 patients with PD and 46 healthy persons entered the study. TecnoBody platform was used for stabilometric assessment. Posture stability assessment was performed with and without patient’s sight control. Patients with PD were tested in “on” mode. Results: The results of open eyes test in patients with PD were: P-T speed 11,86 ± 12,5 m/s, P-B speed 8,49±7,4 m/s, perimeter 385,3±368,2mm, ellipse field 388,58 ±658,6mm2. Results obtained in the eyes closed test were: P-T speed 20,44±18 m/s, P-B speed 13,09±10,5 m/s, perimeter 637,21 ±530,9mm, ellipse field 756,16±888,7mm2. Results in healthy controls in open eyes test were: P-T speed 5,23±2 m/s, P-B speed 4,26±1,7 m/s, perimeter 176,67 ±66mm, ellipse field 100,23 ±71,1mm2. Fairly results obtained in eyes shut test were: P-T speed 10,28±4,4 m/s, P-B speed 5,91±3 m/s, perimeter 296,26 ±123,9mm, ellipse field 218 ±140,7mm2. Statistically significant differences (p<0,05) between groups in all four stabilometric parameters in both tests were recorded. Conclusions: 1. Increased deflection of body’s center of gravity in patients with PD causes imbalance which may be a reason of any falls. 2. Positive correlation was observed between age and perimeter values in control group in tests with eyes closed and opened. The correlation was not observed in tested group.

Publisher

Year

Volume

27

Issue

1

Pages

1-7

Physical description

Dates

published
1 - 3 - 2013
online
12 - 4 - 2014

Contributors

author
 • Klinika Neurologii, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny / Zakład Rehabilitacji, Oddział Fizjoterapii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Zakład Rehabilitacji, Oddział Fizjoterapii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Zakład Rehabilitacji, Oddział Fizjoterapii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

References

 • 1. Dyszkiewicz A, Opara J. Znaczenie posturometrii i stabilografii w rehabilitacji i zapobieganiu upadkom u osób po udarze mózgu. Zeszyty metodyczno-naukowe pt. Nowoczesna rehabilitacja po udarze mózgu. Katowice AWF 2006; 20: 127-40.
 • 2. Błaszczyk JW, Czerwosz L. Stabilność posturalna w procesie starzenia. Gerontologia Polska 2005; 13(1): 25-36.
 • 3. Opara J, Błaszczyk J, Dyszkiewicz A. Zapobieganie upadkom w chorobie Parkinsona. Rehabilitacja Medyczna 2005; 9(1): 31-34.
 • 4. Famuła A, Nowotny-Czupryna O, Brzęk A, Nowotny J, Kita B. Telereceptywna i proprioceptywna sprawność regulacji równowagi a stabilność ciała u osób starszych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2008; 4(6): 384-95.
 • 5. Kostiukow A, Rostkowska E, Samborski W. Badanie zdolności zachowania równowagi ciała. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2009; 55(3): 102-09.
 • 6. Nowotny J. red. Podstawy fizjoterapii. Kraków: Kasper; 2004. s.152-57.
 • 7. Gieremek K, Nowotny J, Gaździk TS, Cieśla W. Ograniczenie, utrudnienia i wymagania stawiane fizjoterapii u osób starszych. Fizjoterapia Polska 2007; 2(4): 198-05.
 • 8. Ocetkiewicz T, Skalska A, Grodzicki T. Badanie równowagi przy użyciu platformy balansowej - ocena powtarzalności metody. Gerontologia Polska 2006; 14: 144-48.
 • 9. Browne JE, O’Hare NJ. Reimage of the defferent methods of assessing balance. Physiotreatment 2001; 87(9): 489-95.
 • 10. Błaszczyk JW. Biomechanika kliniczna. Warszawa: PZWL; 2004.
 • 11. Rocchi L, Chiari L, Cappello A, Horak FB. Identification of distinct characteristics of postural sway in Parkinson´s disease: a feature selection procedure based on principial component analysis. Neurosci Lett 2006; 13(2): 140-48.[Crossref]
 • 12. Rocchi L, Chiari L, Horak FB. Effects of deep brain stimulation and levodopa on postural sway in Parkinson’s disease. Neurol Neurosurg Psychiatry 2002; 73(3): 267-74.
 • 13. Strzecha M, Knapik H, Baranowski P, Pasiak J. Człowiek zazwyczaj ma dwie nogi - ujęcie stabilograficzne. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 2008.
 • 14. Bartolić A, Pirtosek Z, Rozman J, Ribarić S. Postural stability of Parkinson’s disease patient is improwed by decreasing rigidity. European Journal of Neurology 2005; 12: 156-59.[Crossref]
 • 15. Mraz M, Curzytek M, Mraz M, Skrzek A, Zubińska M. Stabilność posturalna osób z uszkodzeniem układu nerwowego. Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2008; 14(2): 111-14.
 • 16. Jagielski J, Kubiczek-Jagielska M, Sobstyl M, Koziara H, Błaszczyk J, Ząbek M, Zaleski M. Posturography as objective ewaluation of the balance system in Parkinson’s disease patients after neurosurgical treatment. A preliminary report. Neurologia Neurochirurgia Polska 2006; 40(2): 127-33.
 • 17. Bronte-Stewart HM, Minn AY, Rodrigues K, Buckley EL. Nashner LM. Postural instability in idiopathic Parkinson’s disease: the role of medication and unilateral pallidotomy. Brain 2002; 125(9): 2100-14.[Crossref]
 • 18. Mandyburg G, King WM, Moore K. Stereotactic posterioventral pallidotomy improves balance control as assessed by computrized posturography. Stereotact Funct Neurosurg. 1999; 72(2-4): 233-40.
 • 19. Melnick ME, Dowling GA, Aminoff MJ, Barbaro NM. Effect of pallidotomy on postural control and motor function in Parkinson disease. Arch Neurol 1999; 56(11): 1361-65.
 • 20. Colnat-Coulbois S, Gauchard GC, Maillard L, Barroche G, Vespignani H, Auque J, Perrin PP. Bilateral subthalamic nucleus stimulation improves balance control in Parkinson´s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005; 76 (6): 780-87.[Crossref]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0001
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.