Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 26 | 4 | 55-62

Article title

Comparison of the level of coordination motor abilities in boys with sensory impairments and able-bodied peers

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: Looking for solutions to improve physical fitness of persons with sensory impairments, both in the context of physiotherapy and the creation of adapted physical activity programs in the physical education and extracurricular activities, it seems important to determine the effect of sensory impairments at the level of coordination motor abilities (CMA). The aim of the study was to compare the coordination motor abilities of blind, deaf and able-bodied boys aged 14-17.Material and methods: The research was carried out on 37 boys: totally blind students (14) from the Education Centre for Blind Children in Laski, deaf students (18) from Deaf Institute in Warsaw and able-bodied peers (15) from School No.51 in Warsaw. The following tests evaluating selected CMA were used in the research: spatial orientation, dynamic balance, high frequency of movement, rhythmicising, kinesthetic differentmiation, connection of movement. Participants performed motor tests such as: walking into goal, turn on a bar of a gym bench, flat tapping, rhythmic drumming of upper and lower limbs, long jump at 50% capacity, transfering a gym stick, skiping with clapping under the knees, The Starosta Global Coordination Test. Measurements and evaluation of basic anthropometric parameters were done as well as Body Mass Index was calculated. Means of results of every tests were evaluated through nonparametric Krauskal-Wallis test. Statistical significance between the groups was determined using the U Mann-Whitney test.Results: Coordination motor abilities differentiated the groups of boys - blind, deaf and able-bodied. The lowest level of the CMA was obtained in a group of blind boys and there were only little differences between the deaf and able-bodied participants. For the blind boys the most difficult test was rotation on the bench gym, which may indirectly indicate low level of dynamic balance. Conclusions: The ability to rhythmic whole body and spatial orientation were the CMA that needed improvement in the group of deaf boys. There is no correlation between the results obtained in tests of CMA and body height, weight, BMI and age of individuals

Keywords

Publisher

Year

Volume

26

Issue

4

Pages

55-62

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2012
online
31 - 08 - 2013

Contributors

 • Zakład Sportu Niepełnosprawnych AWF Warszawa
 • Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa
author
 • Zakład Sportu Niepełnosprawnych AWF Warszawa
 • Zakład Adaptowanej Aktywności AWF Warszawa
author
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Laskach
 • Zakład Adaptowanej Aktywności AWF Warszawa

References

 • 1. Kaczmarczyk M, Trafiałek E. Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie. Gerontol Pol 2007; 15(4): 116-118.
 • 2. Kałka D, Sobieszczańska M, Marciniak W. Aktywność fizyczna jako element prewencji chorób sercowo-naczyniowych u osób w podeszłym wieku. Pol Merkuriusz Lek 2007; 22(127): 48-53.
 • 3. Mynarski W, Żywicka A. Empiryczny model koordynacyjnych uwarunkowań motoryczności człowieka. Katowice: AWF; 2004.
 • 4. Ljach W. Kształtowanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży. Warszawa: COS; 2003
 • 5. Rutkowska I, Kosmol A. Sprawność i aktywność fizyczna osób niewidomych. Wyniki badań i zastosowania praktyczne. Warszawa: AWF; 2010.
 • 6. Sękowska Z. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa: APS; 2001.
 • 7. Houwen S, Visscher C, Lemmink K, Hartman E. Motor skill performance of school-age children with visual impairments. Dev Med Child Neurol 2008; 50(2): 139-145.[PubMed][WoS][Crossref]
 • 8. Zwierzchowska A, Gawlik K. Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej. Katowice: AWF; 2005.
 • 9. Dąbrowski D. Wewnętrzne uwarunkowania zdolności motorycznych dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu słuchu. Wych Fiz Zdrow 2009; 7: 12-19.
 • 10. Brambring M. Divergent Development of Manual Skills in Children Who Are Blind or Sighted. Journal of Visual Impairment & Blindness 2007; 101(4): 212-225.
 • 11. Houwen S, Visscher C, Lemmink K, Hartman E. Motor Skill Performance of Children and Adolescents with Visual Impairments: A Review. Exceptional Children 2009; 75(4): 464-92.
 • 12. Azevedo M, Samelli A. Comparative study of balance on deaf and hearing children. Rev CEFAC São Paulo 2009; 11(1): 23-31.
 • 13. Dummer G, Haubenstricker J, Stewart A. Motor skill performances of children who are deaf. APAQ 1996; 13: 400-414.
 • 14. Spieszny M, Tabor R, Tabor M. Sprawność fizyczna niesłyszących dziewcząt i chłopców na tle populacji 16-17 roku życia. Wych Fiz Zdrow 2008; 5: 19-26.
 • 15. Navarro A, Fukujima M, Fontes S, Andrade Matas S, Prado G Balance and motor coordination are not fully developed in 7-year-old blind children. Arquivos de Neuro-Psiquiatria 2004; 62(3): 654-657. [PubMed]
 • 16. Rutkowska I, Bednarczuk G, Skowroński W. Porównanie równowagi ciała w pozycji stojącej chłopców niewidomych i pełnosprawnych w wieku 6-16 lat. Post Rehab 2010; 2: 29-35.
 • 17. Sipko T, Skolimowski T, Ostrowska B, Anwajer J. Wpływ chwilowej i trwałej utraty kontroli wzrokowej położenia ciała w pozycji stojącej. Fizjoterapia 1997; 2: 11-16. 18 WHO (2011): Visual impairment and blindness. Protokół dostępu: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/ (22.05.2011)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2013-0050
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.