Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 26 | 3 | 19-25

Article title

Physical fitness women over 60 years of age participating in the activities of the University of the Third Age

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: Morphological and functional changes in cells, tissues and organs causing characteristic for old age reduction of the efficiency of all organs, and therefore decrease in the level of physical fitness. To determine its level, to find areas of weakness and select optimal physical activity programs that will improve the quality of life and health of older people it is necessary to multi-dimensional assess the level of physical fitness.The aim of this study is to evaluate the fitness level of students of the University of the Third Age in Warsaw Almamer with Fullerton Functional Fitness Test in relation to American standards.Material and methods: The study was conducted on a 40-person group of students of the University of Third Age Almamer in Warsaw, at the age of 60-70 years. Mobility assessment was based on a comparison of results obtained by the Fullerton Functional Fitness Test with standards developed by the authors test for the U.S. population.Results: In all trials conducted with Fullerton Test women got positive results after normalization to the mean and standard deviation of the U.S. population peers. The greatest variation among the test subjects compared to American standards test result was observed in flexion of the forearm. Conclusions: The tested listeners of UTW characterized a good level of physical fitness Fullerton The test evaluated in relation to American standards. According to the authors, developing standards for the test used in Polish conditions would contribute to a more reliable assessment of people over 60 years old.

Keywords

Publisher

Year

Volume

26

Issue

3

Pages

19-25

Physical description

Dates

published
1 - 09 - 2012
online
31 - 08 - 2013

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Almamer Wyższa Szkoła w Warszawie, Wydział Ochrony Zdrowia
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Almamer Wyższa Szkoła w Warszawie, Wydział Ochrony Zdrowia
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Almamer Wyższa Szkoła w Warszawie, Wydział Ochrony Zdrowia
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Almamer Wyższa Szkoła w Warszawie, Wydział Ochrony Zdrowia
author
 • Poradnia Geriatryczna SZPZLO Warszawa-Bródno

References

 • 1. GUS. Przeciętne dalsze trwanie życia w latach 1950-2010. Departament Badań Demograficznych, 2011. Protokół dostępu: http://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/TrwanieZycia.aspx [4.09.2011].
 • 2. Osiński W. Aktywność fizyczna podejmowana przez osoby w starszym wieku. Antropomotoryka 2002; 24: 3-24.
 • 3. Spirduso W, Francis K, MacRae P. Physical Dimensions of Aging. Human Kinetics 2005.
 • 4. Kozdroń E, Szczypiorski P. Aktywność ruchowa osób starszych. Propozycje programowe. W: Charzewski J. red. Problemy Starzenia. Czwarte warsztaty antropologiczne. Warszawa: AWF; 2001. s.105-11.
 • 5. Ziębińska B. Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych. Praca doktorska. Katowice, Uniwersytet Śląski 2007.
 • 6. Błędowski P, Mossakowska M, Szybalska A. Program badawczy PolSenior - cele i metoda. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2011; IX: 156-58.
 • 7. Straburzyńska-Lupa A, Straburzyński G. Fizjoterapia w wieku podeszłym i starczym W: Fizjoterapia z elementami klinicznymi. Warszawa: PZWL; 2008. s.916-25.
 • 8. Kuciarska-Ciesielska M. Stan zdrowia somatycznego i psychicznego osób starszych oraz jego uwarunkowania, W: Seniorzy w społeczeństwie polskim, GUS, Warszawa 1999.
 • 9. Cytowicz-Karpiłowska W, Kazimierska B, Cytowicz A. Postępowanie usprawniające w geriatrii. Almamer WSE; 2009.
 • 10. Rikli R, Jones J. Functional Fittnes Normative Scores for Community-Residing Older Alduts. J Aging a Phys Act 1999; 7(2): 162-82.
 • 11. Jones J, Rikli R. Assesing physical performance of older adults in community setting. Physicall Activity and Aging. Meyer and Meyer Sport (UK) 2001: 127-47.
 • 12. Miotto JM, Chodzko-Zajko WJ, Reich JR, Supler MM. Reliability and Validity of the Fullerton Functional Fitness Test. An Independent Replication Study. J Aging Phys Act 1999; 7: 339-53.
 • 13. Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Almamer Szkoły Wyższej z siedzibą w Warszawie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 15/2006 - 2007 z dnia 29 maja 2007 r. ze zmianami.
 • 14. WHO expert consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. The Lancet, 2002:157-63.
 • 15. Różańska-Kirschke A, Kocur P, Wilk M, Dylewicz P. Test Fullerton jako miernik sprawności fizycznej osób starszych. Rehab Med 2006; 10(2):15-9.
 • 16. Ronikier A. Znaczenie aktywności fizycznej, rekreacyjno-turystycznej w profilaktyce zdrowia osób starszych. W: Dąbrowski A, Rowiński R. redakcja. Sprawna starość. Warszawa: AWF; 2007. s.35-42.
 • 17. Drygas W, Skiba A, Bielecki W, Puska P. Ocena aktywności fizycznej mieszkańców sześciu krajów europejskich. Medicina Sportiva 2001; 5(2): 119-128.
 • 18. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2006. Warszawa: GUS Zakłady Wydawnictw Statystycznych; 2006.
 • 19. Kozdroń E. Możliwości uczestnictwa ludzi starszych w zorganizowanych formach rekreacji ruchowej na terenie Warszawy. W: Dąbrowski A. red. Uczestnictwo Polaków w rekreacji ruchowej i jego uwarunkowania. Warszawa AWF, Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku, Płock: Novum; 2003. s.145-56.
 • 20. Heath JM, Stuart MR. Prescribing exercise for frail elders. Journal of The American Board of Family Medicine Pract 2002; 15: 218-28.
 • 21. Zieliński W. Sprawność fizyczna populacji polskiej i amerykańskiej po 64 roku życia, Ann Univ Mariae Curie-Sklodowska Med 2005; LX(XVI): 432-5.
 • 22. Król-Zielińska M, Osiński W, Zieliński J, Kusy K. Sprawność fizyczna osób starszych w Polsce w porównaniu z populacją Stanów Zjednoczonych. Studies in Physical Culture and Tourism 2006; 13: 53-5.
 • 23. Grześkowiak J, Wieliński D. Wykorzystanie testu Fullerton Functional Fitness do badania ryzyka upadków u osób w podeszłym wieku. Antropomotoryka 2008; 18(44): 85-90.
 • 24. Morgulec-Adamowicz N, Rutkowska I, Rekowski W, Kosmol A, Bednarczuk G. Aktywność fizyczna osób starszych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce. Post Rehab 2010; XXIV(2): 73-80.
 • 25. Kozdroń E, Leś A. Aktywność ruchowa w procesie pomyślnego starzenia się. Post Rehab 2010; XXIV(1): 49-57.
 • 26. Grześkowiak J, Wieliński D. Porównanie wybranych parametrów sprawności fizycznej kobiet po 65 roku życia badanych metodą Fullerton Functional Fitness Test z badaniami populacyjnymi prowadzonymi w USA przez Rikli i Jones. Antropomotoryka 2009; 45: 77-82.
 • 27. Ignasiak Z, Kaczorowska A, Katan A, Domaradzki J. Sprawność ruchowa kobiet w starszym wieku oceniana Testem Fullertona. Fizjoterapia 2009; 17(2): 48-52.
 • 28. Wojszel B, Bień B. Stan zdrowia i sprawność populacji osób w zaawansowanej starości w środowisku dużego miasta i wsi. W: Charzewski J. redakcja. Problemy Starzenia. Czwarte warsztaty antropologiczne. Warszawa: AWF; 2001. s.37-53.
 • 29. Bień B, Synak B. Stan zdrowia i sprawność populacji ludzi starych w Polsce w roku 2000. W: Charzewski J. redakcja. Problemy Starzenia. Czwarte warsztaty antropologiczne. Warszawa: AWF; 2001. s.21-36.
 • 30. Przewęda R. Testowanie sprawności fizycznej jako element promocji zdrowia. W: Kłyszejko J. redakcja. Aktywność fizyczna. Drugie warsztaty antropologiczne. Warszawa: AWF; 1999. s.39-48.
 • 31. Kozdroń E. Program rekreacji ruchowej osób starszych. Warszawa: AWF; 2004: 5-43

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2013-0042
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.