Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 26 | 1 | 67-75

Article title

Analysis of preparation for the Paralympics Games in Athens 2004 and Beijing 2008 of athletes with visual impairment, practicing athletics middle distance runs

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: Paralympics Games (PG) are most important sports event for athletes with disability. Preparation to the most important start in the season, requires from the coach knowledge about methods and forms of training, the use of which is the foundation for success. Meet the expectations of practitioners (coaches and trainers) and cognitive purposes, one analyzed and evaluated, training in preparation for the IP in 2004 and 2008 athletes with visual impairment (V.I.). Material and methods: The evaluation assessed the two annual cycles of athletes with V.I. (n = 4), practicing athletics middle distance runs, followed the PG in Athens 2004 and Beijing 2008. The method was based on an analysis of trainings documentation which included: number of repetitions used in the training and the way of their implementation. For the analysis was used program TREOB 4.0. Identification and classification of the training was done on the basis of the register groups of training in the middle and long distance runs. Results:Structure of the workout was characterized by intensive use of special means of preparation, carried out in 2 and 3 level of intensity, in both analyzed cycles (respectively 60 and 14 and 56, and 12% of the total loads). It was observed global decline in the volume of training loads, by the increase of training realized in the higher levels of intensity (3 - 5) in the cycle 2007/08 compared to 2003/04 cycle. The dynamics of the dominant groups in both cycles, shows a similar course. It was observed a large volume of training loads during the preparatory period, then its decline as one approach to the starts season. Comparison of results obtained by the athletes in 2004 and 2008, shows increasing levels of their performance in the analyzed group.Conclusions: Comparing the results obtained in 2008, progress has been made in respect of 2004, which may indicate a properly planned and completed the training cycle. The nature (type of work and intensity), the dominant means of training, satisfy the requirements.

Keywords

Publisher

Year

Volume

26

Issue

1

Pages

67-75

Physical description

Dates

published
1 - 03 - 2012
online
31 - 08 - 2013

Contributors

author
 • Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej, Katedra Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF, Warszawa
author
 • Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Niepełnosprawnych, Katedra Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF, Warszawa
author
 • Zakład Sportu Niepełnosprawnych, Katedra Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF, Warszawa
 • Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Niepełnosprawnych, Katedra Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF, Warszawa
 • Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej, Katedra Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF, Warszawa

References

 • 1. Kosmol A, Molik B, Morgulec N. Początek i historia Igrzysk Paraolimpijskich - w 107 rocznicę urodzin Ludwiga Guttmana. Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia 2006; R. VI: 136 - 147.
 • 2. Rutkowska I. Szkolenie polskich lekkoatletów na przykładzie mistrza Igrzysk Paraolimpijskich ’92 i ’96. Trening 1997; 4: 129 - 143.
 • 3. Rutkowska I, Gruszczyński K. Analiza rocznego cyklu szkolenia do Mistrzostw Europy zawodnika kadry paraolimpijskiej. W: Sozański H, redakcja. Efektywność systemów szkolenia w różnych dyscyplinach sportu. AWF Warszawa; 2000: s.159 - 163.
 • 4. Krawczyk Z, Krawczyk J, Kosmol A. Obciążenia wysiłkowe w rocznym cyklu przygotowań polskich pływaków niesłyszących do Światowych Igrzysk Głuchych. Sport w Rehabilitacji Niepełnosprawnych. Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Kraków; 1999 : 77 - 87.
 • 5. Kosmol A, Maniak H. Trainings loads of Polish national disabled swimmers team during preparations for ’88 and ’92 Paralympics. Olomouc, 1998. Monograph of CEEPUS Project No SI - 001 and CZ - 012.
 • 6. Bednarczuk G. Training loads of Polish national disabled athletic team during preparations for the 2006 IPC Athletic World Championship in Assen. „Studies in Physical Culture & Tourism” AWF Poznań; 2007, Vol. XIV Suppl. : 229 - 233.
 • 7. Sozański H, Śledziewski D. Obciążenia treningowe. Dokumentowanie i opracowywanie danych. Biblioteka Trenera. COS RCMSzKFiS; 1995.
 • 8. Ważny Z. Rozważania nad trafnością oceny wielkości obciążeń treningowych. Roczniki Naukowe AWF w Warszawie; 1999. T. XXXVIII : 203 - 215.
 • 9. Available from: URL: www.iaaf.org/mm/Document/Competitions/TechnicalArea/ScoringOutdoor2008_742.pdf
 • 10. Maciantowicz J. Obciążenia treningowe w rocznym cyklu treningowym zawodniczki - bieg 800 m (z uwzględnieniem obrazu informacyjnego i energetycznego). Studia i Monografie AWF we Wrocławiu; 1994. 41 : 99-120.
 • 11. Spencer MR, Gastin PB, Payne R. Pokrycie zapotrzebowania energetycznego podczas biegów od 400 do 1500m. Sport Wyczynowy 1997; 11-12: 8-15.
 • 12. Sobczyk G. Energetyczny trening w biegach średnich. Trening 2000; 1: 65 - 82.
 • 13. Żołądź JA. Wydolność fizyczna człowieka. W: Górski J, redakcja: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2002. s. 456-552.
 • 14. Poliszczuk DA, Sozański H. Planowanie treningu czteroletniego makrocyklu zawodników klasy mistrzowskiej. Podlaska Kultura Fizyczna 2003; 1: 3-7.
 • 15. Maciantowicz J. Biegi wytrzymałościowe. Warszawa: Biblioteka trenera; 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2013-0031
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.