Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 25 | 4 | 41-47

Article title

Differences in motor performance and somatic construction of children with intellectual disability in mild to moderate degrees

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: The object of research was evaluation of motor performance and analysis of somatic construction of children with intellectual disability in mild to moderate degrees.Material and methods: In research participated 80 students in age from 11 up to 14, pupils of Special Training and Education Centre in Jawor. The 40 children (20 boys and girls) with intellectual disability to mild degree and 40 children (20 boys and girls) with disability to moderate degree composed an experimental group. The motor performance is based on “Eurofit Special” test.Results: The average results of the motor skills achieved in the group of children with intellectual disability in mild degree were statistically higher than in the group of children with intellectual disability in moderate degree. The boys from both groups, except of attempt to jump from the position, reached better results than girls.Conclusion: Obtained results indicated a need to verify and continually improve the physical training to get better the versatile physical fitness of children with handicap to light degree.

Keywords

Publisher

Year

Volume

25

Issue

4

Pages

41-47

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2011
online
31 - 08 - 2013

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych

References

 • 1. Karpińska-Sukiennik L, Filipiak J. Aktywność ruchowa - jej znaczenie i rola w edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Lider 2005; 4.
 • 2. Ligaj L, Podleżyńska D. Kultura fizyczna w funkcjonowaniu osób upośledzonych umysłowo. Lider 2003; 3.
 • 3. Lizis P. Sprawność fizyczna osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008; 2.
 • 4. Marchewka A. Olimpiady specjalne jako środek oddziaływania na sprawność motoryczną osób umysłowo upośledzonych. Med Sport 7/2000; 108.
 • 5. Makris M. Ocena sprawności fizycznej osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2001; 17.
 • 6. Skowroński W. Eurofit specjal-test sprawności motorycznej dla osób z upośledzeniem umysłowym. Warszawa: AWF; 1999.
 • 7. Potter JC. Eurofit Special. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne; 2001. Nr3.
 • 8. Ferguson GA, Takane Y. Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN; 1997.
 • 9. Baranowski J. Aktywność sportowa niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. AWF Katowice; 2002.
 • 10. Drozd S. Analiza porównawcza oceny sprawności fizycznej dokonana testami Deniusiuka, Pilicza, „Eurofitu” z uwzględnieniem budowy somatycznej. Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Warszawskiego, Rzeszów, 1997, 1-2, t. 8.
 • 11. Marchewka A, Schmidt O. Cechy indywidualne a sprawność fizyczna osób umysłowo upośledzonych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2000; 2/3.
 • 12. Marchewka A. Wpływ ćwiczeń usprawniających na równowagę osób umysłowo upośledzonych w stopniu umiarkowanym. Med Sport 2002; 18(3).
 • 13. Bolach E, Ficyk A. Ocena sprawności fizycznej wszechstronnej (ogólnej) kobiet upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Med Sport 2006; 22(6).
 • 14. Bilska M. Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Rocznik Naukowy 2000; 9(6).
 • 15. Bolach B, Bolach E, Gacka M. Ocena sprawności fizycznej wszechstronnej dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Rozprawy Naukowe, AWF, Wrocław, 2009, s. 381-389.
 • 16. Bolach E, Bolach B, Wielgorz J. Porównanie wpływu zajęć wychowania fizycznego na sprawność wszechstronną dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze zdrowymi intelektualnie. Rozprawy Naukowe, AWF, Wrocław, 2009, ss. 390-402.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2013-0019
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.