Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 25 | 4 | 27-33

Article title

Evaluation of functional fitness’ participants of the Universities of the Third Age University of Physical Education in Warsaw

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: The assessment of functional fitness of older people, who took part in different forms of activities e.g. in programs which are offered by UTW, together with the information about the fitness level, can have a great importance in optimization of motor activation of older people. The aim of this study is to evaluate the changes in the level of functional fitness and basic parameters of the anthropometric parameters of older women after 16-weeks activity program offered by University of the Third Age (UTW) at the Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. Material and methods: Ten women at the age of 72,0±5,40 who attended UTW 1,7±0,48 years took part in the study. Women participated in the activities 2-3 a week, and the major activities were Nordic Walking and gymnastics. Moreover they had a chance to attend Tai Chi, swimming and dancing classes. The Fullerton Functional Fitness Test was used to assess women’s functional fitness. Test was done twice - during the second week and at the end of first semester. Results were evaluated with the usage of norms described for particular test trials and age groups (Jones and Rikli 2002). Measurements and evaluation of basic anthropometric parameters were done as well as Body Mass Index was calculated. Results: At the end of the cycle of activities, it turned out that women achieved better results during the fitness tests than they had after the first test. During evaluation with the usage of norms of Fullerton Fitness Test good level of aerobic endurance, strength and coordination of tested women was noted, however the flexibility test results gave evidence of negligence in this area. It was also discovered that participation in the cycle of physical activities might have been one of the elements that caused positive, considering health, changes in anthropometric parameters of tested women. Reducing of the body mass and the percentage of the fat tissue and regular physical activity had an influence on lean body mass increase. onclusions: Physical activities done by UTW participants during the program, where the major activities were Nordic Walking and gymnastics, had the influence on improvement of their fitness and positive changes in their anthropometric parameters.

Keywords

Publisher

Year

Volume

25

Issue

4

Pages

27-33

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2011
online
31 - 08 - 2013

Contributors

 • Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Niepełnosprawnych AWF Warszawa
 • Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki
 • Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej AWF Warszawa
 • Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Niepełnosprawnych AWF Warszawa
 • Zakład Problemów Społecznych, Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej AWF Warszawa
author
 • Zakład Teorii i Metodyki Rekreacji Ruchowej

References

 • 1. Kaczmarczyk M, Trafiałek E. Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie. Gerontol Pol 2007;15(4):116-118.
 • 2. Kałka D, Sobieszczańska M, Marciniak W. Aktywność fizyczna jako element prewencji chorób sercowo-naczyniowych u osób w podeszłym wieku. Pol Merkuriusz Lek 2007;22(127):48-53.
 • 3. Kostka T. Czynniki determinujące sprawność funkcjonalną i jakość życia osób starszych. W: Dąbrowski A, Rowiński R, redakcja. Sprawna starość. AWF Warszawa; 2007. s.11-17.
 • 4. Kostka T. Rola aktywności ruchowej w promocji zdrowia u osób starszych. Med Sportiva 2001;2(5):147-150.
 • 5. Astrand PO. Dlaczego wysiłek? Med Sportiva 2000;2:83-100.
 • 6. O'Brien Cousins S. Disabling Aspects of Aging. The Role of Active Living in Promoting Life Span Autonomy. In: Steadward RD, Wheeler GD, Watkinson EJ, editors. Adapted Physical Activity. The University of Alberta Press and The Steadward Centre; 2003. p.429-447.
 • 7. Jones CJ, Rikli RE. Measuring functional fitness of older adults. J Act Aging 2002;March April; 24-30.
 • 8. Morgulec-Adamowicz N, Rutkowska I, Rekowski W, Kosmol A, Bednarczuk G. Aktywność fizyczna osób starszych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce. Post Rehab 2010;2:73-80.
 • 9. Kostka T. Programowanie aktywności ruchowej u osób starszych. Med Sportiva - suplement 2003;1(7):37-44.
 • 10. Kozdroń E, Leś A. Aktywność ruchowa w procesie pomyślnego starzenia się. Post Rehab 2010;1:49-47.
 • 11. Skrzek A. Aktywność fizyczna w profilaktyce osteoporozy u osób w podeszłym wieku. Fizjoterapia 2000;8(3):16-19.
 • 12. Drużbicki M, Wrzosek K, Przysada G, Sapuła R, Wolan-Nieroda A. Ocena równowagi i chodu osób starszych uczestniczących w zajęciach ruchowych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Young Sport Science Of Ukraine 2010;4:53-59.
 • 13. Kozdroń E. Zorganizowana rekreacja ruchowa kobiet w starszym wieku w środowisku miejskim. AWF Warszawa; 2006.
 • 14. Grześkowiak J, Wieliński D. Porównanie wybranych parametrów sprawności fizycznej kobiet po 65 roku życia badanych metodą Fulletron Functional Fitness Test z badaniami populacyjnymi prowadzonymi w USA przez Rikli i Jones. Antropomotoryka 2009;45:77-82.
 • 15. Ignasiak Z, Kaczorowska A, Katan A, Domradzki J. Sprawność ruchowa kobiet w starszym wieku oceniana testem Fullertona. Fizjoterapia 2009;17(2):48-52.
 • 16. Krause MP, Januário SB, Hallage T, Haile L, Miculis CP, Gama MP, Goss FL, da Silva SG. A comparison of functional fitness of older Brazilian and American women. J Aging Phys Act 2009;17(4):387-397.
 • 17. Dudziak D. Wpływ aktywności fizycznej na parametry morfologiczne i psychologiczne wśród seniorek aktywnych i nieaktywnych fizycznie. Post Rehab 2010;3:45-50.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2013-0017
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.