Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 25 | 4 | 11-17

Article title

Parallelism of Olympic and Paralympic Sports in the light of gender stereotypes

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: Gender stereotypes are socially-accepted beliefs pertaining to traits characteristic for women and men as well as activities which are universally considered appropriate for them. Sport is one of the areas subject to very strong gender stereotyping, which places itself primarily among masculine values. Referring to the social tendency for using gender stereotypes, the study is aimed at determining the level of parallelism of the Olympic and Paralympic movement, which while striving for integration (close relations), at the same time is weakened by prejudice associated with disability. Material and methods: The group of subjects consisted of students of Wroclaw University of Physical Education (N=174). They assessed Olympic sports disciplines and their Paralympic equivalents on two independent-five-degree scales: femininity and masculinity. The achieved results have been statistically analyzed by means of repeated measures ANOVA test in the following arrangement: 2 (sex of subjects: women vs. men) x 2 (sports discipline: Olympic vs. Paralympic) x 2 (gender stereotypes: femininity of sports discipline vs. masculinity of sports discipline) x 21( sports disciplines).Results: The obtained results show that Olympic and Paralympic disciplines treated collectively in the students’ opinion are more masculine than feminine, which confirms the thesis on predominance of the stereotype of masculinity in sport. However, Olympic sports disciplines analyzed individually, occurred to be both more masculine and feminine than their Paralympic counterparts. Conclusions: In the light of gender stereotypes, paralympic sport appears to be slightly disavowed, which indicates a threat to its parallelism with the Olympic movement. It seems that prejudice connected with sports practiced by persons with disabilities as well as not a very good current situation of Polish Paralympic athletes may account for this alarming result

Keywords

Publisher

Year

Volume

25

Issue

4

Pages

11-17

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2011
online
31 - 08 - 2013

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego

References

 • 1. Bauman Z. Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Agora; 2011.
 • 2. Sobol E, redaktor. Słownik Wyrazów Obcych. Warszawa: Wydawnictwo PWN; 2002.
 • 3. Kosmol A, Molik B, Morgulec N, Maniak M. Ruch paraolimpijski na początku XXI wieku -oczekiwania i zagrożenia. Sport Wyczynowy 2004;5-6:105-115.
 • 4. Molik B. Możliwości uczestnictwa osób z minimum niepełnosprawności w rozgrywkach koszykówki na wózkach. W: Nowocień J, redakcja. Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy. Tom I. AWF Warszawa; 2006. s.174-181.
 • 5. Kosmol A, Molik B, Rutkowska I, Gruszczyński K. Refleksje nad sportem osób niepełnosprawnych w świetle Igrzysk Paraolimpiijskich - Sydney 2000. Med Sport 2001;5:210-213.
 • 6. Wodecki A, Milczarek B, Srokowski G. Sport jako element aktywizacji osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Post Rehab 2009;4:31-36.
 • 7. Sobiecka J. Wpływ aktywności sportowej na życie społeczno-zawodowe kobiet niepełnosprawnych. Med Sport 2007; 11(2): 55-64.
 • 8. Jarmuła-Kliś T. Olimpijczycy sprawni inaczej-norma społeczna czy dewiacja. W: Lipiec J, redakcja. Logos i etos polskiego olimpizmu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe - Fall; 1994. s.349-354.
 • 9. Sękowski AE. Psychologiczne determinanty postaw wobec inwalidów. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 1994.
 • 10. Brannon L. Psychologia rodzaju. Warszawa: GWP; 2002.
 • 11.Chlewiński Z. Stereotypy, funkcje, geneza. Analiza interdyscyplinarna. Kolokwia Psychologiczne 1992;1:7-28.
 • 12. Grabowska M. Stereotypy płci we wczesnej dorosłości. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; 2007.
 • 13. Kuczyńska A. Inwentarz do oceny płci psychologicznej. Warszawa: PTP; 1992.
 • 14. Mandal E, Gawor A, Buczny J. Analiza treści hierarchicznej struktury stereotypu polskiej kobiety i polskiego mężczyzny. W: Chybicka A, Kosakowska-Berezecka N, redakcja: Między płcią a rodzajem-teorie, badania, aplikacje. Kraków: Impuls; 2010. s.13-30.
 • 15. Kluczyńska U. Męska dominacja i piłka nożna. Analizy medialnych prezentacji. W: Wojnicka K, Caputa E, redakcja. Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych. Kraków: Impuls; 2011. s.65-89.
 • 16. Bradley H. Płeć. Warszawa: Wydawnictwo Sic!; 2008.
 • 17. Bem SL. Męskość, kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Warszawa: GWP; 2000.
 • 18. Tajfel H. Tożsamość społeczność i zachowanie międzygrupowe. Przegląd Psychologiczny 1976; 2:151-180.
 • 19. Wiesenthal <http://www.springerlink.com/content/?Author=David+L.+Wiesenthal> DL, Theodor <http://www.springerlink.com/content/?Author=Leonard+H.+Theodor> LH, Hurford <http://www.springerlink.com/content/?Author=Donna+E.+Hurford> DE. Nonverbal cues employed in discriminating between disabled persons and actors. Journal of Nonverbal Behavior 1982; (7)2 <http://www.springerlink.com/content/0191-5886/7/2/>:117-120.
 • 20. Snyder ML <http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Snyder+Melvin+L.%22>, Kleck RE, Strenta A, Mentzer SJ. Avoidance of the handicapped: an attributional ambiguity analysis. Journal of Personality and Social Psychology 1979; 12(37):2297-2306.
 • 21. Park JH, Faulkner J, Schaller M. Evolved disease-avoidance processes and contemporary anti-social behavior: Prejudicial attitudes and avoidance of people with physical disabilities. Journal of Nonverbal Behavior 2003; 27: 65-87.[Crossref]
 • 22. Hebl RM, Kleck RE. Społeczne konsekwencje niepełnosprawności fizycznej. W: Heatherton TF, Kleck RE, Hebl RM., Hull JG, redakcja. Społeczna psychologia piętna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2008. s.384-402.
 • 23.Liu Y, Kudlaček M, Ješina O. The influence of Paralympic School Day on childern’s attitudes towards people with disabilities. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica 2010; (40)2:63-69.
 • 24. Sakellariou D. If not the disability, then what? Barriers to reclaiming sexuality <http://www.springerlink.com/content/w4051p3q35342023/> following spinal cord injury. Sexuality and Disability 2006; 24(2): 101-111.
 • 25. Bieganowska A. Model niepełnosprawności w mediach a postawy wobec niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2005;5:362-371.
 • 26. Jarymowicz M. O związkach stereotypów z uprzedzeniami i niewiadomych źródłach niechęci bądź przychylności obcym. Przegląd Psychologiczny 1994;4:433-463.
 • 27. Downie M <http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Downie+Michelle%22>, Koestner R <http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Koestner+Richard%22>. Why faster, higher, stronger isn't necessarily better-the relations of paralympian and women's soccer teams' performance to national well-being. Social Indicators Research 2008; (88)2: 273-280

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2013-0015
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.