Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 25 | 2 | 37-41

Article title

Effects of Interval Training in Patients with Coronary Artery Disease and Positive Exercise Stress Test: A Pilot Study / Ocena Efektówtreningu Interwałowego u Pacjentów z Chorobą Niedokrwienną Serca i Dodatnią Próbą Wysiłkową

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Wstęp. Dodatnia próba wysiłkowa u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową nie stanowi przeciwwskazań do treningu fizycznego. Jednak w piśmiennictwie jest niewiele prac oryginalnych dotyczących efektów i bezpieczeństwa takiego treningu.Cel pracy. Celem pracy była ocena efektów i bezpieczeństwa treningu fizycznego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i dodatnią próbą wysiłkową.Metody. Badaniami objęto 30 pacjentów (mężczyźni, wiek 55±10 lat) po zawale serca i/lub operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej z dodatnią próbą wysiłkową. Wszyscy badani uczestniczyli w 3 miesięcznym programie treningowym, który zawierał 2 cykle po 16 treningów interwałowych na cykloergometrze 3 razy w tygodniu. Na wstępie i po zakończeniu cyklu treningów wykonywano ergospirometryczną próbę wysiłkową (EPW). Limit tętnatreningowego wyznaczono do częstotliwości rytmu serca o 10 uderzeń/min mniejszy od tej, przy której pojawiało się obniżenie odcinka ST o lmmwe wstępnej próbie wysiłkowej. Oce- nie poddano: czas trwania próby (minuty), czas do obniżenia odcinka ST o lmm (minuty), DP do obniżenia odcinka ST o lmm(mmHg/min), maxV02 (ml/kg/min), przebytą drogę (metry), maksymalne obciążenie (MEJ) oraz powikłania w czasie treningu.Wyniki. Po odbyciu programu treningowego nastąpiło istotne wydłużenie czasu próby z 11, 1±2 do 12.7±2.1 (p<0.001). wydłużenie czasu do obniżenia ST o limn z 10.2±2.3 do 11.8±2.3 (p=0.001). wzrost DPprzy obniżeniu ST o lmm z 186,5 51,3 do 208±48,6 (p<0.03). wzrost maxV02 z 21.4±4.6 do 24.6±5,1 (p<0.001), przebytej drogi z 565,6±142.6 do 686.1 150.5 (p<0.001) i maksymalnego obciążenia z 6.35±1.6 do 7.49±1.5 (p=0.002).Nie stwierdzono żadnych powikłań w czasie trwania treningów.Wnioski. Trening interwałowy poniżej progu niedokrwienia jest efektywny i bezpieczny u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i dodatnią prób|ą wysiłkową.

Publisher

Year

Volume

25

Issue

2

Pages

37-41

Physical description

Dates

published
1 - 06 - 2011
online
27 - 08 - 2013

Contributors

 • Department of Cardiac Rehabilitation and Noninvasive Electrocardiology Institute of Cardiology, Warsaw, Poland
 • Department of Cardiac Rehabilitation and Noninvasive Electrocardiology Institute of Cardiology, Warsaw, Poland
 • Department of Cardiac Rehabilitation and Noninvasive Electrocardiology Institute of Cardiology, Warsaw, Poland
author
 • Department of Cardiac Rehabilitation and Noninvasive Electrocardiology Institute of Cardiology, Warsaw, Poland
 • Department of Cardiac Rehabilitation and Noninvasive Electrocardiology Institute of Cardiology, Warsaw, Poland
 • Department of Cardiac Rehabilitation and Noninvasive Electrocardiology Institute of Cardiology, Warsaw, Poland

References

 • 1 .Korzeniowska-Kubacka I,Wolszakiewicz J,Smolis-B4k E,Kongres Europrevent Ateny 2006.Kardiol Pol 2006;64: 1043-1044
 • 2. Fletcher G F, Balady GJ, Amsterdam EA et al. Exercise standards for testing and training: A statement for health care professionals from the American Heart Association. Circulation 2001; 104:1694-1740.[WoS][Crossref]
 • 3. Bertelinek R, Oh P, Exercise training and the ischemic patient. Curr Issues Card Rehabil Prev 2006; 14: 17-20.
 • 4. Nigam A, Cardiff JC. The place of exercise in the patient with chronic stable angina. Heart Metab 2008; 38: 34-37.
 • 5. Laslett LJ, Paumer L, Amsterdam EA. Increase in myocardial oxygen consumption indexes by exercise training at onset of ischemia in patients with coronary artery disease. Circulation 1985; 71: 958-962.[Crossref][PubMed]
 • 6. Hofman-Bang C, Lisspers J, Nordlander R et al. Twoyear results of a controlled study of residential rehabilitation for patients treated with percutaneous transluminal coronary angioplasty: a randomised study of a multifactorial programme. Eur Heart J 1999; 20:1448-50.
 • 7. Maines TY, Lavie CJ, Milani RV et al. Effect of cardiac rehabilitation and exercise programs on exercise capacity, coronary risk factors, behaviour, and quality of life in patients with coronary artery disease. South Med J 1997;90: 43-49.[Crossref]
 • 8. Belardinelli R, Georgiou D, Ginzton L, Cianci G, Purcaro A. Effects of moderate exercise training on thallium uptake and contractile response to low dose dobutamine of dysfunctional myocardium in patients with ischemic cardiomyopathy. Circulation 1998; 97: 553-561[PubMed][Crossref]
 • 9. Nishikawa E, Tomiyama H, Inagaki M et al. Safety and effectiveness of exercise training in patients with silent myocardial ischemia. J Cardiol 1996; 28: 321-7[PubMed]
 • 10. Digenio AG, Noakes TD, Joughin H, Daly L. Effect of myocardial ischaemia on left ventricular function and adaptability to exercise training. Med Sci Sports Exerc 1999; 31: 1094-1101.[Crossref][PubMed]
 • 11. Gohlke H. Exercise training in Coronary Heart Disease. In; Perk J .Gohlke H, Monpere C, Hellemans J, McGea H, Sellier P, Saner H (eds). Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, London: Springer; 2007, 126-127.
 • 12. Ehsani AA, Heath GW, Hagberg JM, Sobel BE, Holloszy JO. Effects of 12 months of intense exercise training on ischemic ST-segment depression in patients with coronary artery disease. Circulation 1981; 64: 1116-1124.[Crossref][PubMed]
 • 13. Nöel M, Jobin J, Marcoux A, Poirier P, Dagenais GR, Bogaty P. Can prolonged exercise-induced myocardial ischaemia be innocuous? Eur Heart J 2007;28: 1559-1565.[Crossref][PubMed]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2013-0008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.