Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 25 | 2 | 13-18

Article title

Ocena Wpływu Laseroterapii i Magnetoterapii w Połączę Niu z Kinezyterapią u Pacjentów z Chorobą Zwyrodnie Niową Odcinka Lędźwiowo-Krzyżowego Kręgosłupa / Assessment the Influence of the Lasertherapy and Magnetotherapy in Connection With Kinesitherapy Used by Patients with the Degenerative Low Back Disease Abstract

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction. The degenerative low back diseases are the most often causes of the restrain of the physical activity among young and middle-aged people. They are also the main cause of disability to work and absence at work. During the whole life about 80% of the entire society complains about low back pain. In pathogenesis of low back pain the important part is led by the changes that take place in the area of the intervertebral disc and joints surrounding that area as well as ligaments of spine. Choosing the right treatment is a very difficult task to do. That is because there are many different methods and many various techniques that are used in the treatment of the degenerative changes of low back. Aim. The aim of this research is to assess the influence of the lasertherapy and magnetotherapy in connection with kinesitherapy used by patients with the degenerative low back disease. Material and methods. The research was done on 30 people, aged between 41-62. The patients have taken ten procedures of the lasertherapy, magnetotherapy and kinesitherapy. The following examinations were conducted before and after the termination of the treatment: range of movement of the lumbar-sacral spine by Saunders’s digital inclinometer, Laseque test and level of pain by VAS. Results. Analysing the average value of the researched parameters determining the range of movement of the spine, higher values were observed in the second test. An increase in the range of the movement of the spine occurred in every area. The importance of the discussed variable turned out to be statistically highly decreased in the second test, which allows us to certify that after having undergone the treatment, the patients felt far less low back pain. In 43,4% of the patients the Laseque symptom before the therapy occured, 56,6% showed no signs of the symptom. After the treatment only 20% of the subjects suffered from the Laseque symptom, while 80% remained pain free. After having undergone the treatment, the number of patients in pain highly decreased statistically. Conclusions. Lasertherapy and magnetotherapy linked with kinesitherapy caused a substancial decrease of the level of pain. After the treatment an increase in the range of the movement of the spine was observed in all areas. The combined therapies, used on patients with the degenerative low back disease, consisting of lasertherapy, magnetotherapy and kinesitherapy highly decreased the occurence of the Laseque symptom.

Publisher

Year

Volume

25

Issue

2

Pages

13-18

Physical description

Dates

published
1 - 06 - 2011
online
27 - 08 - 2013

Contributors

 • Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
author
 • Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
author
 • Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

References

 • 1. Dziak A. Bóle i dysfunkcje kręoshipa. Medicina Sportiva Kraków 2007.
 • 2. Kwolek A, Korab D. Majka M. Rehabilitacja w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa - zasady postępować.'. Postępy Rehabilitacji 2004; XVIII. 3: 2S-31.
 • 3. Lisiński P, lachowska A, Samborski W. Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu wysunięć krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Fizjoterapia Polska 2006; (6)4: 223-7.
 • 4. Dwomik M, Białoszewski D, Kiebzak W, Lyp M Korelacja wybranych elementów badania przedmiotowego ze skutecznością leczenia fizjoterapeutycznego u pacjentów z przewlekłymi bólami krzyża. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007; 9:297-309.
 • 5. Giemza Cz. Kabała T. DBC (Documentation Bace Care) system aktywnej terapu kręgosłupa. Fizjoterapia 2007; 1SQ): 55-66.
 • 6. Smolińska B, Smoliński A Pięta W. Stankiewicz-Choroszucha B. Nowoczesna rehabilitacja w schorzeniach kręgosłupa odcinka krzyżowo-lędźwiowego hidzi czynnych zawodowo - wybrane metody jako odpowiedź na wzrastającą absencję w pracy spowodowana bólami krzyża. Medycyna Pracy 2004; 55(5): 443-9.
 • 7. Stodolny J. Choroba przeciążeniowa kręgosłupa epidemia naszych czasów. Wyd. ZL „Natura” Kielce 1999.
 • 8. Dom żal TM, Bóle krzyża. Lekarz Rodzinny 2006: XI, 9:930-41.
 • 9. Goraj B, Kiwerski J. Zastosowanie promieniowania laserowego w wybranych jednostkach chorobowych. Fizjoterapia 1994; 2(4): 13-17.
 • 10. Sieroń A, Adamek M Ciślar G. Zastosowanie promieniowania laserowego w medycynie. Fizjoterapia 1994; 2(4): 10-12.
 • 11. Kujawa J. Zastosowanie biostymulacji laserowej część L Mechanizm biołogicnieso oddziaływania biostymulacji laserowej. Medicina Sportrva 1999; 3(1): 47-56.
 • 12. Ay S. Dogan SK, Evdk D. Is low-level laser therapy effective in acute or chronic low bade pain? Clin Rheumatol. 2010 Aug;29(8):905-10.[Crossref]
 • 13. Konstantinovic LM. Kanjuh ZM. Milovanovic AN, Cutovic MR, Djurovic AG, Savic VG, Dragin AS, Milovanivic ND. Acute low back pain with radiculopathy: a doubleblind, randomized, placebo-controlled stud)-. Photomed Laser Surg. 2010 Aug,28(4):553-60.[Crossref]
 • 14. Borowicz AM. Kuncewicz E, Samborski W, Wieczorkowska-Tóbis K. Wpływ magnetoterapu na objawy bóloweu pacjentów z bólami dolnego odcinka kręgosłupa. Medycyna Rodzinna 2008; 1:82-85.
 • 15. Woldańska-Okońska M., Działanie przeciwbólowepól magnetycznych o różnej charakterystyce. Acta Bio-Opńca et Infoimatica Medica 2002: 8: 5-8.
 • 16. Hawrylak A Skolimowski T, Wojtowicz D, Ratajczak B. Barczyk K_ Boemer E. Wpływ leczona zachowawczegona wybrane parametry czynnościowe osób z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgoshipa. Acta Bio-Opńca et Informatica Medica 2008; 14(1): 43-46.
 • 17. Skolimowski T, Bieć E, Pozowski A. Skuteczność leczenia fizjoterapeutycznego chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi, po złamaniach i udarach mózgu. Fizjoterapi1994; 2(1): 15-17.
 • 18. Lukowicz M Weber-Zimmermann M Ciechanowska K, Szefer A Efekt włączenia sonoterapii do postępowania kinezyterapeutycznego w zespołach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Acta Bio-Opńca et Infbrmatica Medica 200905(1^40-43]
 • 19. Zalewski P. Ocena ruchomości odcinka lędźwiowokrzyżowego kręgosłupa u pacjentów z dolegliwościami bólowymi ww. okolicy. Interdyscyplinarny wymiar nauk o zdrowiu. Bydgoszcz UMK CM 2007: 493-499.
 • 20. Mach-Ossowska M. Ocena efektów rehabilitacji chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji 2000: 14 (1): 23-29.
 • 21. Taradaj J. Terapia skojarzona w leczeniu bólów krzyża. Rehabilitacja w praktyce 2008: 4: 38-39.
 • 22. Charłusz M. Ga sztych J. Irzmański R. Kujawa J: Analiza skuteczności przeciwbólowej wybranych metod fizykoterapii u osób z zespołami bólowymi części lędźwio-wo-krzyżowej kręgosłupa. Ortopedia, traumatologia. rehabilitacja 2010: 12 (3): 225-236.
 • 23. Chou R. Huffman LH. Nonpharmacologic therapies for acute and chronic low back pain: a review of he evidence for an American Pain Society/ American College of Physicians Clinical Practice Guideline. Ann Intern Med 2007; 147: 492-504.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2013-0005
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.