PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 25 | 1 | 11-18
Article title

Wybrane rozwiązania automatyki i robotyki w wózkach dla niepełnosprawnych / Selected solutions of automatics and robotics in wheelchairs for disabled people

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Rosnąca liczba osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku oraz ciężko chorych powoduje wzrost zapotrzebowania na różne rodzaje wózków dla niepełnosprawnych. Sprzyja to automatyzacji i robotyzacji wózków dla niepełnosprawnych oraz ich integracjiw szersze środowiska wspomagające osoby niepełnosprawne. Prezentowane w artykule rozwiązania służą wsparciu pacjenta i zapewnieniu mu samodzielności. Przyszłe wykorzystanie wózka zależy również od jego wpisywania się w już istniejące rozwiązania inteligentnego domu. ale również coraz powszechniejszej tzw. rzeczywistości poszerzonej oraz inteligentnego otoczenia. Szeroki wachlarz dostępnych możliwości powoduje, że kluczowy staje się fachowy dobór wózka. Nawet najlepsze rozwiązania, ale źle dobrane lub wyregulowane, mogą spowodować niechęć użytkownika, a wózek zamiast pomagać będzie stanowić dla niego kolejne ograniczenie.
EN
Increasing amount of disabled, severe ill and older people causes growth of demands for various kinds of wheelchairs. No doubts it is conducive to automation and robotization of wheelchairs and their integration into wider environments designed to support disabled people. Presented solutions serve to support and independency of the person.Main directions of development modern wheelchairs are as follows:- power wheelchairs with advanced and sophisticated driving system, including all wheel driven, caterpilar tracks, special rollers etc.,- control systems, including both newest solutions for conventional joystick control, control with any part of users body and sophisticated voice control system, Brain Computer Interfaces, intelligent wheelchiars avoiding obstacles etc.- increase of comfort for user including automatic adjustment, easy-to-use set-up and special functions made wheelchair friendly during long use,- integration of wheelchaior and its user with wireless nets, mobile comms systems, GPS etc.- robotization of wheelchairs, which allows to perform with wheelchair another functions, eg. stair climbing, balance position etc. and makes possible use of wheelchair-side robots accompanied by bed-side robots.It makes easier to use wheelchairs by active users in developed countries. Poor countries need another apporach, decreasing prices and increasing accessibility to wheelchairs.Further wheelchairs development depends partly on their interoperability within smart home systems, augmented reality systems and ambient intelligence systems. All these systems contains solutions (both hardware and software) dedicated to disabled, severe ill and older people, significantly increasing their possibilities and independence. Joined together, thanks to effect of synergy, it can be more effective and much chiper compared with traditional (current) solutions. Moreover growth of people, who needs care probably will cause shortage of qualified medical staff, especially physicians, physiotherapists and nurses. In significant percent of causes integrated solutions can relieve them, even if partly only.Broad offer of possibilities causes neccesity to provide professional selection of the wheelchair. Even the best solution, but unsuiltable or improperly adjusted can cause dislike of user and be his/her another limitation.
Publisher

Year
Volume
25
Issue
1
Pages
11-18
Physical description
Dates
published
1 - 03 - 2011
online
27 - 08 - 2013
Contributors
 • Wydział Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • 1. Mikołajewska E. Osoba ciężko choralub niepełnosprawna w domu. Warszawa:PZWL; 2008. s. 29-35.
 • 2. Mikołajewska E. Neurorehabilitacja. Zaopatrzenie or- topedyczne. Warszawa: PZWL; 2009. s.74-76. 83-89.
 • 3. Mikołajewska E, Mikołajewski D. Automatyzacja wózków dla niepełnosprawnych. Acta Bio-Opt Inform Med. 2010: 1: 13-14.
 • 4.MikołajewskaE,MikołajewskiD.Robotyrehabilitacyjne i pielęgnacyjne. Mag. Piel. Położ. 2009: 12: 42.
 • 5. Mikołajewski D. Mikołajewska E. Roboty rehabilitacyjne. Rehabilitacja w Praktyce 2010: 4: 49-53.
 • 6. Mikołajewska E. Lokomat jako element nowoczesnej re- edukacji chodu. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2010: 10: 15-18.
 • 7. Dindorf R. Rozwój i zastosowanie manipulatorów i robotów rehabilitacyjnych. Pomiary Automatyka Robotyka 2004: 4: 5-9.
 • 8. Coites U. Annicchiarico R Vasquez-Salceda .T. i wsp. .As- sistive teclinologies for the disabled and for the new generation of senior citizens: the e-Tools architecture. AI Coimnumcations 2003:16: 193-207.
 • 9. Edge M. Taylor B. Dewsbury G. i wsp. The potential of „smart Home” systems in meeting the care needs of older persons and people with disabilities. Senior’s Housing Upda- te 2000: 8: 6-7.
 • 10. Panek P. Zagler WL, Beck C. i wsp. Smart home applications for disabled persons - experiences and perepectives. - Proceedings: 2001. 71 - 80. EIB Event 2001.
 • 11. Kim Y, Kwang-Yun P. Kap-Ho S. A report on questionnaire for developing Intelligent Sweet Home for the disabled and the elderly in Korean living conditions. Proceedings of the ICORR. 2003: 171-174.
 • 12. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Telemedycyna. Mag. Piel. Położ. 2007: 7-8: 32.
 • 13. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Telerehabilitacja. Rehabilitacja w Praktyce 2011: 1: 64-67.
 • 14. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Wheelchair development from the perspective of physical therapists and biomedical engineers. Adv Clin Exp Med. 2010: 19. 6: 771-776.
 • 15. Mikołajewska E. Mikołajewski D. E-leaming in the education of people with disabilities. Adv Clin Exp Med. 2011: 20. 1:103-109.
 • 16. Fezari M., Moklitar B.. Bousbia-Salah M. i wsp. Design of a voice control for a disabled person wheelchair. Animal Journal of Information Technology 2005: 4(10): 940-944.
 • 17. Jones. Douglas i wsp. Measuring the readability of automatic speech-to-text transcripts. Proc Eurospeech. 2003: 1585-1588.
 • 18. Fezari M., Moklitar B.. Bousbia-Salah M. i wsp. Design of a voice control for a disabled person wheelchair. Animal Journal of Information Technology 2005: 4(10): 940-944.
 • 19. Singli R. The Sphinx Speech Recognition Systems. W: Bainbridge W. (red.) Encyclopedia of human computer interaction. Berkshire Publishing Group. 2004.
 • 20. Kouroupetroglou G. Mitsopoulos E. Speech-enabled e- Conmierce for disabled and elderly persons. The Proceedings of COST 219 Seminar „Speech and healing technology”, 2000.72-92.
 • 21. Begel A. Programming By "Voice: A domain-specific application of speech recognition, conference on human fac- tors in computing systems. CHI ‘06 extended abstracts on Human factors in computing systems. 2006. 239-242.
 • 22. Birbaumer N. Breaking the silence: brain-computer interfaces (BCI) for communication and motor control. Psychophysiology 2006: 43(6): 517-532.[Crossref][PubMed]
 • 23. Brown-Tiiolo DL. Roach MJ. Nelson K. i wsp. Consu- mer perspectives on mobility: implications for neuroprosthesis design. J. Rehabil. Res. Dev. 2002: 39(6): 659-669.
 • 24. Birbaumer N. Cohen LG. Brain-computer interfaces: communication and restoration of movement in paralysis. J Physiol. 2007: 579 (3): 621-636.[WoS]
 • 25. Birbaumer N. Breaking the silence: brain-computer interfaces (BCI) for communication and motor control. Psychophysiology 2006: 43(6): 517-532.[Crossref][PubMed]
 • 26. Brown-Tiiolo DL. Roach MJ. Nelson K. i wsp. Consu- mer perspectives on mobility: implications for neuroprosthesis design. J. Rehabil. Res. Dev. 2002: 39(6): 659-669.
 • 27. Wolpaw JR. Brain-computer interfaces as new brain output pathways. J. Physiol. 2007: 579(3): 613-619.
 • 28. Wolpaw JR. Birbaumer N. McFarland D.T. Brain-com- puter interfaces for communication and control. Clin. Neurophysiol. 2002:113(6): 767-791.[Crossref]
 • 29. Fabiani GE. McFarland D.T. Wolpaw JR. i wsp. Co- nversion of EEG activity into cursor movement by a braincomputer interface (BCI). IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng. 2004: 12(3): 331-338.[Crossref]
 • 30. Kiibler A. Neumann N. Brain-computer interfaces - the key for the conscious brain locked into a paralyzed body. Prog Brain Res. 2005: 150: 513-525.
 • 31. Donoghue JP Hochberg LR. Nurmikko AV. Neuro- motor prosthesis development. Med Health R I. 2007: 90(1): 12-15.
 • 32. Mikołajewska E. Egzoszkielet HAL 5. Mag Pielęg Po- łoż. 2007: 5: 42.
 • 33. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Egzoszkielet jako szczególna forma robota - zastosowania cywilne i wojsko- we. Kwartalnik Bellona 2011: 1: 160-169.
 • 34. Mikołajewska E. Wózek aktywny - zasady doboru. Acta Bio-Opt Inform Med. 2010: 3: 228-229.
 • 35. Mikołajewska E. Właściwy dobór wózka inwalidzkie- go aktywnego. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2009: 4: 101-107.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2013-0002
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.