PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 85 | 9 | 496-504
Article title

Therapeutic Management of Stoma Complications in Selected Patients

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Stoma complications occur in 21-75% of patients, and 30% of them require redo surgery within 10 years after previous surgical treatment. Medical treatment is successful in most cases with no need for surgery. However, severe stoma complications are the real challenge for medical team and require an individual approach to each patient. The aim of the study was to report stoma patients with severe complications of both ileo- and/or colostomy and present different options of medical treatment. Material and methods. Between March 2005 and April 2007 we treated 8 patients with severe stoma complications at the Department of General and Colorectal Surgery, Medical University of Łódź. There were 4 patients with colostomy, 3 patients with ileostomy and one patient with both ileo- and colostomy. The mean age of patients was 56,7 years (range 30-68 years). Results. In all patients we achieved either complete stoma-related wound healing or we observed substantial progress of wound healing with medical treatment. No patient required surgery for stoma complications. Conclusions. Stoma complications still occur in spite of adherence to rules of stoma care and surgical technique. Most of them can be treated conservatively. Much emphasis is put on close team work comprising doctors and nurses in the treatment of severe stoma complications.
Keywords
Publisher
Year
Volume
85
Issue
9
Pages
496-504
Physical description
Dates
published
1 - 09 - 2013
online
15 - 10 - 2013
Contributors
 • Department of General and Colorectal Surgery Medical University in Łódź Kierownik: prof. dr hab. A. Dziki
 • Department of General and Colorectal Surgery Medical University in Łódź Kierownik: prof. dr hab. A. Dziki
author
 • Department of General and Colorectal Surgery Medical University in Łódź Kierownik: prof. dr hab. A. Dziki
References
 • 1. Szczepkowski M: Zewnętrzne przetoki jelitowe. Praca zbiorowa pod redakcją Marka Nowackiego. Nowotwory jelita grubego. Wyd. Wiedza i Życie, Warszawa 1996.
 • 2. Szczepkowski M: Stomia jako problem chirurgiczny. Troska. Kwartalnik dla pielęgniarek i lekarzy 2002; 1(8): 3-7.
 • 3. Kózka M, Bielecki K: Model opieki nad pacjentem ze stomią. Proktologia 2002; 3: 302-04.
 • 4. Szczepkowski M: Stomia jelitowa - wyzwanie nie tylko dla chirurga. Proktologia. Dla Lekarzy Rodzinnych 2004; 5: 57-69.
 • 5. Glińska J, Dziki A: Edukacyjna funkcja pielęgniarki w kształtowaniu umiejętności irygacji kolostomii z uwzględnieniem wpływu irygacji na jakość życia chorego. Annales Universitatis MariaeCurie-Skłodowska Lublin - Polonia 2007; LXII, Suppl. XVIII, N. 2, 181: 327-30.
 • 6. Szczepkowski M, Gil G: Patient reoperations for late complications of surgical treatment of parastomal hernias - own experience. Pol Przegl Chir 2012; 84: 495-501.[PubMed]
 • 7. Krokowicz P, Gadzinowska A, Grochowalski M: Stomia - problem nadal aktualny. Proktologia 2003; 4 (4): 333-41.
 • 8. Edwards DP, Leppington-Clarke A, Sexton R et al.: Stoma-related complications are more frequent after transverse colostomy than loop ileostomy: a prospective randomized clinical trial. Br J Surg 2001; 88: 360-63.
 • 9. Zdolińska I: ABC sprzętu stomijnego. Historia stomii i pierwsze próby jej zaopatrzenia. NaszaTroska 2006; Nr 1(20): 22-25.
 • 10. Góral R: Chirurgia Okrężnicy i Odbytnicy. PZWL, Warszawa 1993.
 • 11. Gooszen AW , Geelkerken RH, Hermans J et al.: Quality of life with temporary stoma. Dis ColonRectum 2000; 43: 650-55.
 • 12. Nugent KP, Daniels P, Stewart B et al.: Quality of life in stoma patients. Dis Colon Rectum 1999; 42: 1569-74.
 • 13. Karaitianos IC, Koundouris C: Complications of intestinal stomas. Proktologia 2002; 3: 372-84.
 • 14. Londono-Schimmer EE , Leong APK, PhillipsRKS : Life table analysis of stomal complications following colostomy. Dis Colon Rectum 1994; 37: 916-20.
 • 15. Medyński J: Powikłania stomii jelitowych. NaszaTroska 2004; Nr 4(15): 4-5.
 • 16. Bielecki K: Wskazania do wykonywania stomii. Stomia. Poradnik dla pacjentów, pielęgniarek i lekarzy. Pol-ilko, Poznań 1993; Wyd. I: 7-9.
 • 17. Dziki A, Kołacińska A, Zajdel R, SzczepkowskiM: Powikłania stomii jelitowych. Proktologia 2001; 2: 76-86.
 • 18. Dziki A, Trzciński R, Tazbir J, Morawiec Z: Ocena wyników leczenia wypadniętej kolostomii. Pol Przeg Chir 1998; 70: 375-81.
 • 19. Mruwczyński M: Rewolucja w pielęgnowaniu stomii. Proktologia 2001; 2: 310-11.
 • 20. Zdolińska I: ABC sprzętu stomijnego. NaszaTroska 2006; Nr 2 (21): 22-25.
 • 21. Zdolińska I: ABC sprzętu stomijnego. NaszaTroska 2006; Nr 3 (22): 22-25.
 • 22. Zdolińska I: ABC sprzętu stomijnego. NaszaTroska 2006; Nr 4 (23): 22-26.
 • 23. Kózka M (red): Wybrane standardy opieki pielęgniarskiej. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pielęgniarstwa, Kraków 1997.
 • 24. Person B, Ifargan R, Lachter J et al.: The impact of preoperative stoma site marking on the incidence of complications, quality of life, and patient’s independence. Dis Colon Rectum 2012; 55: 783-87.[WoS]
 • 25. Glińska J, Hebda A, Dziki A: Metoda pracy pielęgniarki a jakość opieki nad chorym ze stomią. Proktologia 2004; 5: 329-35.
 • 26. Glińska J, Hebda A, Dziki A: Wpływ opieki pielęgniarskiej na jakość życia pacjentów ze stomią jelitową. Proktologia 2005; 6: 232-42.
 • 27. Kiran RP, O’Brien-Ermlich B, Fazio VW et al.: Management of peristomal pyoderma gangrenosum. Dis Colon Rectum 2005; 48: 1397-1403.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_pjs-2013-0077
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.