PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 85 | 6 | 354-359
Article title

Biological Dressings as a Substitutes of the Skin in the Treatment of Burn Wounds

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Keywords
Publisher
Year
Volume
85
Issue
6
Pages
354-359
Physical description
Dates
published
1 - 06 - 2013
online
05 - 07 - 2013
Contributors
author
 • Centre For Burn Treatment in Siemianowice Śląskie, 41-100 Siemianowice Śl., ul. Jana Pawła II 2, Dyrektor: dr n. med. M. Nowak
author
 • Centre For Burn Treatment in Siemianowice Śląskie, Dyrektor: dr n. med. M. Nowak
 • Department of Health Science, University of Technology and Humanities in Bielsko-Biała, Dziekan: prof. dr hab. M. Mikulska
 • Centre For Burn Treatment in Siemianowice Śląskie, Dyrektor: dr n. med. M. Nowak
 • Centre For Burn Treatment in Siemianowice Śląskie, Dyrektor: dr n. med. M. Nowak
author
 • Centre For Burn Treatment in Siemianowice Śląskie, Dyrektor: dr n. med. M. Nowak
References
 • 1. Berthod F, Rouabhia M: Exhaustive review of clinical alternatives for damage skin replacement. Austin. Landes Bioscience 1997; 23-45.
 • 2. Chouinard N, Leblanc R, Rouabhia M: In vitro engineered human skin substitutes for UVB harmful effect assesment. Austin. Landes Bioscience 1997; 153-75.
 • 3. Hunt TK, Hopf HW: Wound healing and wound infection. Wound Healing. 1997; 77: 587-606.[PubMed]
 • 4. Supp DM, Boyce ST: Engeneered skin substitutes: practices and potentials. Clin Dermatol 2005; 23: 403-12.[Crossref][PubMed]
 • 5. Grzybowski J: Biologia rany oparzeniowej. Wyd 1. Alfa-medica press, Bielsko Biała 2001.
 • 6. Drukała J: Kokultury komórkowe w rekonstrukcji skóry w zastosowaniu klinicznym. Postępy BiologiiKomórki 2001; 28(16): 97-110.
 • 7. Stoilova YD, Haidushkal MA, Traikov IZ et al.: Immunological and microbiological investigatios of patients with burn injuries. Folia Med 2007; 49: 49-58.
 • 8. Naoum JJ, Roehl KR, Wolf SR et al.: The use of homografts to topical antimicrobial therapy in the treatment of second-degree burns of more than 40% total body surface area. Burns 2004; 30: 548-51.[Crossref]
 • 9. Jethon J, Szabela M, Migaj M i wsp.: Zastosowanie własnych keratynocytów w leczeniu ran ziarninujących oraz ran po pobraniu przeszczepów skóry. Postępy Nauk Medycznych 2005; 2-3.
 • 10. Rennenkampf HO, Hansbrough JF, Kiessing V et al.: Wound closure with human keratinocytes cultured on a polyurethane dressing overlaid on a cultured human dermal replacemen. Surgery 1996; 120:16-22.[Crossref]
 • 11. Raghow R: The role of extracellular matrix in post inflammatory wound healing and fibrosis. FASEB J 1994; 8: 823-50.
 • 12. Rheinwald J, Green H: Serial cultivation of starins of human keratinocytes: the formation of keratinizing colonies from single cells. Cell 197; 6: 331-35.
 • 13. Rheinwald J, Green H: Serial cultivation of starins of human epidermal keratinocytes in defined clonal and serum-free culture. J Invest Dermatol 1975; 6: 331-42.
 • 14. Pousa Real F: Cryopreserved allograft skin to cover 50% deep burns. Ann of the MBC 1990; 3: 1.
 • 15. Strandle LF, Foley ST, Doolin EJ et al.: In vitro bioartificial skin culture model of tissu rejection and inflammatory/immune mechanism. TransplantP 1997; 29: 2118-19.
 • 16. Wilkins LM, Watson SR, Prosky SJ et al.: Development of a bilayered living skin construct for clinical applications. Biotechnolog Bioeng 1994; 43: 747-56.[Crossref]
 • 17. Phillips TJ, Gilchrest BA: Clinical applications of cultured epitheliu. Epith Cell Bio 1992; 1: 39-46.
 • 18. Rouabhia M, Germain L, Auger FA: Cultured epithelium for skin trauma treatment: clinical and experimental studies. Transplant P 1993; 25: 2348-49.
 • 19. Gawryluk A, Timorek-Lemieszczuk A, Osuch B: Komórki nabłonka owodni w nowoczesnej inżynierii tkankowej. Przegl Ginekol-Położniczy 2008; (3-4): 93-99.
 • 20. Bajek A, Olkowska J, Drewa T: Mezenchymalne komórki macierzyste narzędziem terapeutycznym w regeneracji tkanek i narządów. Postepy HigMed Dośw 2011; 65: 124-32.
 • 21. Siennicka A: Możliwość wykorzystania błony owodniowej w rekonstrukcji uszkodzonej powierzchni gałki ocznej. Postępy Nauk Medycznych 2001; 2: 48-51.
 • 22. Bose B: Burn wound dressing with human amniotic membrane. Ann R Coll Surg Engl 1979; 61(6): 444-47.
 • 23. Smorąg Z, Słomski R, Jura J i wsp.: Transgeniczne świnie jako dawczy tkanek i narządów do transplantacji u ludzi. Przegl Hodowlany 2011; 11: 1-4.
 • 24. Capozzi A: Porcine skin grafts. Calif Med 1972; 116(1): 56.[PubMed]
 • 25. Mazurek U, Janikowska G, Wydmuch Z i wsp.: Infekcje wirusowe w ksenotransplantacjach i strategie ich wykrywania. Biotechnologia 2006; 72: 125-32.
 • 26. Jura J, Słomski R, Smorąg Z i wsp.: Uzyskiwanie świń wykorzystywanych w ksenotransplantacji. Biotechnologia 2006, 72: 151-58.
 • 27. Smorąg Z, Słomski R: Ksenotransplantacja - możliwości i ograniczenia. Nauka 2005; 4: 133-48.
 • 28. Kuddus RH, Metes DM, Nalesnik MA et al.: Porcine cell microchimerism but lack of productive porcine endogenous retrovirus (PERV) infection in naive and humanized SCID-beige mice treated with porcine peripheral blood mononuclear cells. TransplImmunol 2004; 13(1): 15-24.
 • 29. Ding SC, Chen YS, Wei H et al.: Studies on the infectivity by porcine endogenous retrovirus with porcine skin fibroblast in vitro and in vivo. Yi ChuanXue Bao 2004; 31(8): 813-18.
 • 30. Blusch JH, Patience C, Takeyuchi Y et al.: Infection of nonhuman primate cells by pig endogenous retrovirus. J Virol 2000; 74(16): 7687-90.[Crossref]
 • 31. Jura J, Gajda B, Wieczorek J i wsp. Genetyczne modyfikacje świń w celu uzyskania organów do transplantacji u człowieka. Wyd. Akad. Med, Białystok 2004.
 • 32. Łabuś W, Kawecki M, Nowak M: Rola inżynierii tkankowej w leczeniu ran oparzeniowych. PolPrzegl Chir 2012; 84: 284-91.
 • 33. Atiyeh BS, Costagliola AM: Cultured epithelial autograft (CEA) in burn treatment: three decades later. Burn 2007; 33: 405-13.[Crossref]
 • 34. De Corte P, Verween G, Verbeken G et al.: Feeder layer - and animal product free culture of neonatal foreskin keratinocytes: improved performance, usability, quality and safety. Cell Tissue Bank 2012; 13(1): 175-89.[Crossref][WoS]
 • 35. Pirnay JP, Verween G, Pascual B et al.: Evaluation of a microbiological screening and acceptance procedure for cryopreserved skin allografts based on 14 day cultures. Cell Tissue Bank 2012; 13(2): 287-95.[WoS]
 • 36. Kearney JN: Guidelines on processing and clinical use of skin allografts. Clin Dermatol 2005; 23(4): 357-64.[PubMed][Crossref]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_pjs-2013-0054
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.