Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 124 | 3 | 145-147

Article title

Health Education as an Important Tool in the Healthcare System

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Health education is the main, and at the same time, integral part of complementary health promotion. The main assumption underlying the essence of health education is an assertion that the health of individuals and, consequently, of communities they belong to is significantly conditioned by the behaviour of inter-subject variability, which can be pro-healthily shaped by the educational impact. Thanks to transferred knowledge, shaping attitudes and the acquisition of certain skills, patients receive help in coping with health problems which improves their well-being, satisfaction, and the process of recovery. The education of a patient has advantages either in the clinical or social field, hence, it is perceived as an inseparable part of a high-quality healthcare. The importance of health education has been also recognized as one of the main factors that determine the long-term health policy, which indirectly may be reflected in the reduction of costs in the healthcare. In the recent years, more and more emphasis has been placed on preventive and educational aspects of the healthcare. Family medicine, as the source of the initiation of shaping health-oriented attitudes, has a prominent place in the system organized in such a way. In patients' opinion, medical staff is the best and most reliable source of knowledge on health. Such expectations increase the importance of primary care physicians in preventing diseases and shaping health-oriented attitudes in a given society. The main task of a modern health education is primarily to support the creation of conditions for change, the growth competence of individuals and groups in the sphere of independent action for health at different levels of the organization of social life.

Publisher

Year

Volume

124

Issue

3

Pages

145-147

Physical description

Dates

online
10 - 12 - 2014

Contributors

 • The Chair and Department of Hygiene, Medical University in Lublin, Poland
 • The Chair and Department of Hygiene, Medical University in Lublin, Poland
 • The Chair and Department of Public Health, Medical University in Lublin, Poland
 • First Department of Radiology, Medical University in Lublin, Poland
 • Faculty of Social Sciences, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

References

 • 1. Bzdęga J, Gębska-Kuczerowska A. Epidemiologia w zdrowiu publicz-nym. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010.
 • 2. Skawińska M. Analiza funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej (na przykładzie Szwecji, Wielk-iej Brytanii, Polski i Niemiec). Studia ed.. 2009;13:69-77.
 • 3. Książek P, Herda J, Pawka B, et al. Health education as an Essential standard in healthcare prevention for students in education environment in Lublin. Zdr Publ. 2008;118(4):403-5.
 • 4. Buzowska B. “Urynkowiony” system usług medycznych – argument za i przeciw. Zdr Publ. 2008;118(2):202-5.
 • 5. Miller M, Wysocki M. Promocja zdrowia z kontekście reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Zdr Publ. 2005;115(1):78-81.
 • 6. Misiuna M. Zmiany ocen opieki zdrowotnej i ich społeczne zróżnicowanie. Zdr Publ 2005; 115(3): 296-302.
 • 7. Piecewicz-Szczęsna H, Karwat D. Problemy zdrowotne i demograficzne społeczeństwa polskiego a rodzaje zadań w zakresie edukacji zdrowot-nej. Zdr Publ. 2010;120(3):295-9.
 • 8. Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2007.
 • 9. Furtak M, Książek P, Warchoł-Sławińska E, et al. Develpoment of health care market – forecasts for the future. Zdr Publ. 2011;121(1):76-80.
 • 10. Rusinowicz T, Gromek M, Olędzka-Olęziak M, et al. Wpływ stand-ardowej edukacji na zmianę masy ciała u pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych w Poradni Chorób Metabolicznych. Fam Med. Prim Care Rev. 2009;11(3):476-8.
 • 11. Woynarowska B. Ścieżka edykacyjna-edukacja prozdrowotna i promoc-ja zdrowia w szkole. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Eduka-cyji Zawodowej; 2001.
 • 12. Biała Księga Komisji Wspólnot Europejskich – Razem na Rzecz Zdrowia: Strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013. Bruksela, 23.10.2007 KOM(2007) 630 wersja ostateczna. [www.ec.europa.eu].
 • 13. [www.mz.gov.pl].
 • 14. Boratyn-Dubiel L, Chmiel Z. Znaczenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów z cukrzycą. Zdr Publ. 2010;120(3):316-23.
 • 15. Cianciara D, Miller M. Postawy lekarzy wobec edukacji pacjenta. Przegl Epidemiol. 2003;57:531-40.
 • 16. Celczyńska-Bajew L. Opinia lekarzy rodzinnych dotycząca warunków pozwalających utrzymać pacjenta w terapii chorób przewlekłych. Fam Med. Prim Care Rev. 2009;11(3):255-7.
 • 17. Mardarowicz G, Mardarowicz K, Matej-Butrym A, et al. Badania profilaktyczne pacjentów Lubelszczyzny. Jakie czynniki warunkują gotowość do współpracy ze służbą zdrowia? Fam Med. Prim Care Rev. 2009;11(3):398-400.
 • 18. Mastalerz-Migas A, Szymczyk K, Muszyńska A, et al. Poglądy rod-ziców na temat aktywności fizycznej i nadwagi u własnych dzieci – wyobrażenia i rzeczywistość. Fam Med. Prim Care Rev. 2009;11(3):411-3.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_pjph-2014-0032
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.