Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 124 | 1 | 33-37

Article title

The evaluation of kindergarten teachers’ preparation to promote oral health among children

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction. The problem of high caries prevalence among preschool children has been widely discussed in Poland. Studies show unsatisfactory level of children’s oral health. A reason of this situation could be insufficient health education. Aim. The aim of the study was to evaluate kindergarten teachers’ preparation to promote oral health among children. Material and methods. Ninety-seven preschool teachers from Lublin (96 women and 1 man) participated in the study. Teachers were asked to fill survey forms concerning: oral health education campaigns launched in the kindergarten, meals consumed by kids and basic issues of oral hygiene. Results and discussion. The majority of examined teachers (96.91%) confirmed that oral health education campaigns were executed at their workplace. Significantly less people confirmed execution of fluoridation programs. Half of the subjects (53.61%) rated their knowledge of oral health diseases prevention as good. Passing on the knowledge about oral hygiene during lessons with children was confirmed by 96.91% subjects. A great proportion of the subjects (71.13%) think that launching regular oral health education campaigns among teachers would help to improve oral health level of children. Conclusions. Kindergarten teachers have general, but not expert knowledge of oral health. Trained teachers could play an important role in raising children health status

Publisher

Year

Volume

124

Issue

1

Pages

33-37

Physical description

Dates

published
1 - 3 - 2014
online
23 - 4 - 2014

Contributors

 • Chair and Department of Conservative Dentistry and Endodontics, Medical University of Lublin, Poland; Maintainer Dental Students Society in Lublin 7 Karmelicka Str., 20-081 Lublin tel. +48 81 528-79-20
 • Student of dental program, Medical University of Lublin; President of the Dental Students’ Association in Lublin in 2012-2013
 • Student of dental program, Medical University of Lublin; Coordinator for the prophylaxis of the Dental Students’ Association in Lublin in 2012-2013

References

 • 1. Szymańska J, Szalewski L. Próchnica zębów mlecznych w populacji polskich dzieci w wieku 0,5-6 lat. Zdr Publ. 2011;121(1):86-9.
 • 2. Ministerstwo Zdrowia, 2012. Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno-lecznicze dzieci w wieku 6 lat w Polsce.
 • 3. Adamowicz-Klepalska B, Wierzbicka M, Strużycka I. Założenia i cele zdrowia jamy ustnej w kraju na lata 2006-2020. Czas Stomatol. 2005;58(6):457-60.
 • 4. Ministerstwo Zdrowia, 2012. Stan zdrowia jamy ustnej młodzieży w wieku 18 lat.
 • 5. Górska R, Pietruska M, Dembowska E, et al. Częstość występowania chorób przyzębia u osób w wieku 35-44 lat w populacji dużych aglomeracji miejskich. Dent Med Probl. 2012;49:19-27.
 • 6. Najwyższa Izba Kontroli, 2013. Dostępność i finansowanie opieki zdrowotnej ze środków publicznych.
 • 7. Rada Ministrów, 2007. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015.
 • 8. World Health Organization: The Ottawa Charter for Health Promotion, 1987.
 • 9. Lalonde M. A New Perspective on the Health of Canadians; A Working Document; Information. Canada, Ottawa; 1974.
 • 10. Wysocki M, Miller M. Paradygmat Lalonde’a, Światowa Organizacja Zdrowia i Nowe Zdrowie Publiczne. Przegl Epidemiol. 2003;57:505-12.
 • 11. Pawka B, Wdowiak L, Szymańska J. Ocena higieny jamy ustnej u dzieci 12-letnich z Lublina. Zdr Publ. 2007;117(2):171-4.
 • 12. Ramseier C, Leiggener I, Lang NP, et al. Short-term effects of hygiene education for preschool (kindergarten) children: a clinical study. Oral Health Prev Dent. 2007;5(1):19-24.[PubMed]
 • 13. Rong W, Bian JY, Wang WJ, et al. Effectiveness of an oral health education and caries prevention program in kindergartens in China. Community Dent Oral Epidemiol. 2003;31(6):412-6.[PubMed][Crossref]
 • 14. Bruzda-Zwiech A et al. Wpływ nawyków higienicznych i żywieniowych na stan uzębienia dzieci w wieku przedszkolnym. Dent Med Probl. 2005;42;267-72.
 • 15. Daszkowska M, Lubowiedzka B, Szydłowska B, et al. Ocena nawyków higienicznych i żywieniowych dzieci przedszkolnych objętych programem profilaktyki próchnicy. Dent Med Probl. 2003;40;305-8.
 • 16. Makuch A, Reschke K. Playing games in promoting childhood dental health. Patient Educ Couns. 200;43:105-10.
 • 17. Wierzbicka M, Peterson PE, Szatko F, et al. Changing oral health status and oral health behaviour of schoolchildren in Poland. Community Dent Health. 2002;19:243-50.[PubMed]
 • 18. Loupe M, Frazier P. Knowledge and attitudes of schoolteachers toward oral health programs and preventive dentistry. J Am Dent Assoc. 1983;107:229-34.[PubMed]
 • 19. Turska-Szybka A, Olczak-Kowalczyk D. Zastosowanie środków profilaktycznych z wysokim stężeniem fluoru u dzieci i młodzieży. Możliwości i ograniczenia. Nowa Stomatol. 2012;3:102-7.
 • 20. Divaris K, Rozier R, King R. Effectiveness of a school-based fluoride mouthrinse program. J Dent Res. 2012;91:282-7.[PubMed][WoS][Crossref]
 • 21. Chłapowska J, Liweń B, Pawlaczyk-Kamieńska T, et al. Choroba próchnicowa u młodzieży szkolnej Poznania objętej i nieobjętej nadzorowanym szczotkowaniem zębów preparatami fluorkowymi. Dent Med Probl. 2009;46:197-201.
 • 22. Adamowicz-Klepalska B, Borysewicz-Lewicka M, Dobrzańska A, et al. Aktualny stan wiedzy na temat indywidualnej profilaktyki fluorkowej choroby próchnicowej u dzieci i młodzieży. Czas Stomatol. 2013;66(4):428-53.
 • 23. Ferrazzano G, Cantile T, Sangianantoni G, et al. Effectiveness of a motivation method on the oral hygiene of children. Eur J Paediatr Dent. 2008;9:183-7.[PubMed]
 • 24. Zanio-Kulaszewska A, Zduniak A, Zawadziński M, et al. Ocena świadomości stomatologicznej matek dzieci sześcioletnich w województwie mazowieckim. Nowa Pediatria. 2012;2:32-9.
 • 25. Szatko F, Wierzbicka M, Dybiżbanska E, et al. Oral health of Polish three-year-olds and mothers’ oral health-related knowledge. Community Dent Health. 2004;21:175-80. [PubMed]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_pjph-2014-0007
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.