Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 124 | 1 | 21-25

Article title

Assessment of knowledge of midwives about the scope of professional responsibility under the amended provisions of law

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction. To work safely, knowledge of law is crucial for midwives who should be familiar with the midwife’s rights and duties as well as their professional responsibility. Aim. Assessment of knowledge of midwives about their professional responsibility. Material and methods. A total of 103 MA Midwifery students of the Medical University of Warsaw, including 55 working and 48 not working as midwives. A diagnostic poll, original anonymous questionnaire, 25 close-ended questions, 8 openended questions. Statistical analysis: STATISTICA 10.0, Mann-Whitney U test, p<0.05. Results. Seventy-one percent of the study participants had knowledge of the binding provisions of law and 83% considered this kind of knowledge as necessary in their professional activity. Twenty-four percent of the total did not know any legal regulations. Thirty percent was not familiar with the Nurses and Midwives Act. Only 52% of the study participants were knowledgeable about the legal protection of midwives and indicated the protection established for public officers. Forty-six percent of the total said that the Act on Professional Self-Government of Nurses and Midwives of July 1st, 2011 regulates the issue of self-governance. As many as 30 study participants knew that membership in the self-governing body of midwives is obligatory. Conclusions. Knowledge of nurses about professional responsibility under amended provisions of law is insufficient and does not improve with experience as a midwife. Due to the fact that new acts on professional responsibility of midwives were implemented in Poland beginning in January 1st, 2012, it is advisable to extend qualifications and knowledge of midwives in order to improve their knowledge of professional issues. Midwives should constantly update their knowledge of legal regulations on their profession

Publisher

Year

Volume

124

Issue

1

Pages

21-25

Physical description

Dates

published
1 - 3 - 2014
online
23 - 4 - 2014

Contributors

 • Division of Teaching and Outcomes of Education, Faculty of Health Science, Medical University of Warsaw, Poland
 • Division of Public Health, Faculty of Health Science, Medical University of Warsaw, Poland
 • Division of Community Nursing, Faculty of Health Science, Medical University of Warsaw, Poland
author
 • Division of Teaching and Outcomes of Education, Faculty of Health Science, Medical University of Warsaw, Poland 61 Żwirki i Wigury Str., 02-091 Warszawa, Poland tel. +48 22 57-20-490, fax: +48 22 57-20-491

References

 • 1. Rogala-Pawelczyk G. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych. Warszawa: NIPi; 2007.
 • 2. Olechrowicz A, Łapuć M. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek. Probl Pielęg. 2006;1-2:62-8.
 • 3. Nestorowicz M. Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki i położnej, personelu medycznego. In: M. Nestorowicz (ed). Prawo medyczne. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania; 2005.
 • 4. Jara K. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki. In: M. Kosińska, L. Niebrój (ed). Poszerzenie Unii Europejskiej: polskie pielęgniarstwo w czasie zmian. Katowice: Wyd. ŚAM; 2005. p.47-51.
 • 5. Gaweł G, Pater B, Potok H, Ogonowska D. Świadomość odpowiedzialności zawodowej wśród pielęgniarek. Probl Pielęg. 2010;18(2):105-10.
 • 6. Rozwadowska E, Krajewska-Kułak E, Kropiwnicka E, et al. Ocena znajomości ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej przez studentów pielęgniarstwa i położnictwa oraz pielęgniarki i położne. Probl Pielęg. 2010;18(4);443-54.
 • 7. Kostrzanowska Z, Małek K. Respektowanie zasad etycznych w pracy zawodowej pielęgniarek. Probl Pielęg. 2008;16(3):259-68.
 • 8. Mroczek B, Kędzia A, Trzaszczka M, et al. Stan wiedzy na temat Kodeksu Etyki Zawodowej wśród pielęgniarek i położnych. Probl Pielęg. 2008;16(4):369-73.
 • 9. Grochonas E, Głowacka T, Szkup-Jabłońska M, et al. Wpływ poziomu wykształcenia pielęgniarek na znajomość wybranych aktów prawnych wykorzystywanych w pielęgniarstwie. Probl Pielęg. 2011;(4):463-7.
 • 10. Kieczka K. Opieka profesjonalna i zakres kompetencji pielęgniarek w Polsce w świetle prawa w ostatnim stuleciu. Pielęg XXI wieku. 2010;1-2(30-31);81-6.
 • 11. Salomon J. Wartości i cnoty etyczne pielęgniarki i ich znaczenie w pracy zawodowej. Onkol Pol. 2005;8(3):177-80.
 • 12. Fedak M, Wieczorek A, Papiernik M, Krupienicz A. Realizacja funkcji zawodowych. Mag Pielęg Poł. 2008;(8):5-8.
 • 13. Zaniewicz A, Marczewski K. Czynności delegowane pielęgniarkom w lecznictwie zamkniętym. Zdr Publ. 2002;112(3):326-9.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_pjph-2014-0004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.