Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 21 | 3 | 477-485

Article title

Quantity and Quality of Organic Matter in Soil after Application of Various Organic Materials/Ilość I Jakość Materii Organicznej W Glebie Po Aplikacji Różnych Materiałów Organicznych

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Organic carbon concentrations in soil, irrespective of the year of research increased significantly after application of organic materials for the soil fertilization in comparison with the soil from the NPK mineral treatment. The content of low molecular humus compounds extracted from soil using H2SO4 solution was small, regardless of the applied fertilization or year of research. However, after the third year of research a significant increase in this humus fraction content was noted in soil of all treatments where fertilization was applied. After the third year of research, carbon content in alkaline extract rose significantly in soil of all treatments where fertilization with organic materials was applied, in comparison with the soil from mineral NPK treatment. The content of humic acid carbon in soil was lower than fulvic acid carbon, which resulted in lower than one values of Cha : Cfa ratio. However, obtained results point to marked increase in both humus fractions in results of residual effect of applied fertilization. Residual effect of applied fertilization apparently increased the value of absorbance coefficient A4/6, which points to a decreased degree of condensation of humic acid molecule and greater aliphatisation.
PL
Zawartość węgla organicznego w glebie, niezależnie od roku badań, znacznie zwiększyła się po zastosowaniu do nawożenia gleby materiałów organicznych, w porównaniu do gleby z obiektu, w którym zastosowano nawożenie mineralne NPK. Zawartość niskocząsteczkowych związków próchnicznych wyekstrahowanych z gleby roztworem H2SO4 była niewielka bez względu na zastosowane nawożenie oraz rok badań. Niemniej, po trzecim roku badań stwierdzono istotne zwiększenie zawartości tej frakcji próchnicy w glebie wszystkich obiektów, w których zastosowano nawożenie. Po trzecim roku badań zawartość węgla w ekstrakcie alkalicznym istotnie zwiększyła się w glebie wszystkich obiektów, w których zastosowano nawożenie materiałami organicznymi, w porównaniu do zawartości w glebie z obiektu, w którym zastosowano nawożenie mineralne NPK. Zawartość węgla kwasów huminowych w glebie była mniejsza od zawartości węgla kwasów fulwowych, co skutkowało mniejszymi od jedności wartościami ilorazu Ckh:Ckf. Uzyskane wyniki wskazują jednak na znaczące zwiększenie obu frakcji próchnicy w wyniku następczego działania zastosowanego nawożenia. Efektem następczym zastosowanego nawożenia było zwiększenie współczynnika absorbancji A4/6, co wskazuje na zmniejszenie stopnia skondensowania cząsteczki kwasów huminowych oraz większą alifatyzację.

Publisher

Year

Volume

21

Issue

3

Pages

477-485

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2014
online
10 - 10 - 2014

Contributors

 • Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture in Krakow, al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland, phone +48 12 662 43 46, fax +48 12 662 43 41
 • Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture in Krakow, al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland, phone +48 12 662 43 46, fax +48 12 662 43 41

References

 • [1] Yang C, Yanga L, Ouyang Z. Geoderma. 2005;124:133-142. DOI: 10.1016/k.geoderma.2004.04.008.[Crossref]
 • [2] Fabrizio A, Tambone F, Genevini P. Waste Manage. 2009;29(1):174-179. DOI: 10.1016/j.wasman.2008.02.010.[Crossref]
 • [3] Pulleman MM, Bouma J, Essen EA, Meijles EW. Soil Sci Soc Amer J. 2004;64:689-693. DOI: 10.2136/sssaj2000.642689x.[Crossref]
 • [4] Rivero C, Chirenje T, Ma LQ, Martinem G. Geoderma. 2004;123(3-4):355-361. DOI: 10.1016/j.geoderma.2004.03.002.[Crossref]
 • [5] Wright AL, Provin TL, Hons FM, Zuberer DA, White RH. Waste Manage. 2008;28(6):1057-1063. DOI: 10.1016/j.wasman.2007.04.003.[Crossref]
 • [6] Etana A, Hakansson I, Swain E, Bucas S. Soil Till Res. 1999;52:129-139. DOI: 10.1016/S0167-1987(99)00062-8.[Crossref]
 • [7] Zhang Y, Lashermes G, Houot S, Doublet J, Steyer JP, Zhu YG, et al. Waste Manage. 2012;32(1):19-30. DOI: 10.1016/j.wasman.2011.09.008.[Crossref]
 • [8] Bousselhaj K, Fars S, Laghmari A, Nejmeddine A, Ouazzani N, Ciavatta C. Agronomie. 2004;24:487-492. DOI: 10.1051/agro:2004045[Crossref]
 • [9] Filipek-Mazur B, Gondek K, Ryant P. Acta Univ. Agric. et Silviculture Mendelianae Brunensis. 2004;12(1):121-126.
 • [10] Saruhan V, Gul I, Aydin I. Sci Res. Essays. 2010;5(17):2567-2573. DOI: 10.1080/00103628809368040.00.[Crossref]
 • [11] Bustamante MA, Pérez-Murcia MD, Paredes C, Moral R, Pérez-Espinosa A, Moreno-Caselles J. Biores Technol. 2007;98(17):3269-3277. DOI: 10.1016/j.tca.2007.01.015[Crossref]
 • [12] Hati KM, Swarup A, Mishra B, Manna MC, Wanjari RH, Mandal KG, et al. Geoderma. 2008;148(2):173-179. DOI: 10.1016/j.geoderma.2008.09.015.[Crossref]
 • [13] Jasiewicz C, Antoniewicz J, Mazur Z, Mazur T, Krajewski W. Ecol Chem Eng. 2007; 14(6-7):457-463.
 • [14] Flis-Bujak M, Dąbek-Szreniawska M, Żukowska G. Acta Agrophys. 2006;8(3):559-568.
 • [15] Dębska B. Properties of Humic Substances of Soil Fertilized with Slurry. Bydgoszcz: Wyd. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy; Ser. Rozpr 110. 2004;112.
 • [16] Lina Ch, Arun AB, Rekha PD, Young Ch. Biores Technol. 2008;99(14):6190-6197. DOI: 10.1016/j.biortech.2007.12.025.[Crossref]
 • [17] Kalembasa S, Baran S, Drozd J. Roczn Glebozn. 2004;LV(1):25-34.
 • [18] De Nobili M, Contin M, Mahieu N, Randall EW, Brookes PC. Waste Manage. 2008;28(4):723-733. DOI: 10.1016/j.wasman.2007.09.025.[Crossref]
 • [19] Pérez-Lomas AL, Delgado G, Párraga J, Delgado R, Almendros G, Aranda V. Waste Manage. 2010;30(10):1957-1965. DOI: 10.1016/j.wasman.2010.04.030.[Crossref]
 • [20] Żukowska G, Flis-Bujak M, Baran S. Acta Agrophys. 2002;73:357-367.
 • [21] Pedra F, Plaza C, Fernández JM, Garcia-Gil JC, Polo A. Waste Manage. 2008;28(11):2183-2191. DOI: 10.1016/j.wasman.2007.09.031.[Crossref]
 • [22] Aranda V, Ayora-Cańada MJ, Dominguez-Vidal A, Martin-Garcia JM, Calero J, Delgado R, et al. Geoderma 2011;164(1-2):54-63. DOI: 10.1016/j.geoderma.2011.05.010. [Crossref]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_eces-2014-0035
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.