Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 21 | 1 | 113-123

Article title

Time changeability model of the bog ore sorption ability

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Basing on long-standing cyclic measurements of sludge-originated biogas composition and considering statistical analysis of their results, a regression model describing time variation of biogas desulfurization using bog iron ore has been developed. The model was verified by theoretical calculations and results from laboratory examinations of the sorbent. It was also used to estimate the depletion time and sorption capacity of the bed and to determine the demand index for bog ore.
PL
Na bazie wieloletnich (2003-2009), cyklicznych pomiarów składu biogazu powstającego z osadów ściekowych, na podstawie analizy statystycznej ich wyników opracowano model regresyjny opisujący czasowy charakter zmienności skuteczności odsiarczania biogazu za pomocą rudy darniowej. Model został zweryfikowany z wykorzystaniem obliczeń teoretycznych i wyników badań laboratoryjnych sorbentu. Za jego pomocą oszacowano czas wyczerpania i pojemność sorpcyjną złoża oraz wyznaczono wskaźnik zapotrzebowania na rudę darniową.

Publisher

Year

Volume

21

Issue

1

Pages

113-123

Physical description

Dates

published
1 - 3 - 2014
online
9 - 4 - 2014

Contributors

author
 • Institute of Environment Protection Engineering, Wroclaw University of Technology, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland, phone +48 71 320 35 84, fax +48 71 328 29 80
 • Institute of Environment Protection Engineering, Wroclaw University of Technology, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland, phone +48 71 320 35 84, fax +48 71 328 29 80

References

 • [1] Budzianowski WM, Chasiak I. J Power Technol. 2011;91(2):102-113.
 • [2] Budzianowski WM. Renewable Sustainable Energy Rev. 2012;(16): 342-349. DOI: 10.1016/j.rser.2011.07.161.[Crossref]
 • [3] Igliński B, Buczkowski R, Iglińska A, Cichosz M, Piechota G, Kujawski W. Renewable Sustainable Energy Rev. 2012;16(7):4890-4900. DOI: 10.1016/j.rser.2012.04.037.[Crossref]
 • [4] Gaj K, Knop F, Trzepierczyńska I. Environ Prot Eng. 2009;35(4):73-79.
 • [5] Gaj K, Cybulska-Szulc H, Knop F. Badania sezonowej zmienności składu biogazu powstającego w procesie fermentacji osadów ściekowych. In: Sądecka Z, editor. Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. Zielona Góra: University of Zielona Gora; 2010:113-123.
 • [6] Gaj K, Cybulska-Szulc H, Knop F, Steininger M. Environ Prot Eng. 2008;34(4):33-41.
 • [7] Gaj K, Cybulska-Szulc H, Knop F. Environ Prot Eng. 2011;37(2):23-30.
 • [8] Zamorska-Wojdyła D, Gaj K, Hołtra A, Sitarska M. Ecol Chem Eng. S. 2012;19(1):77-87. DOI: 10.2478/v10216-011-0008-9.[Crossref]
 • [9] Mohr VH. Chem Eng Progr. 1984;80(10):27-34.
 • [10] Mansfield LA, Melnyk PB, Richardson GC. Water Environ Res. 1992;64(2):120-127. DOI: 10.2175/WER.64.2.4.[Crossref]
 • [11] Bagreev A, Adib F, Bandosz TJ. Carbon. 2001;39(12):1897-1905. DOI: 10.1016/S0008-6223(00)00317-1.[Crossref]
 • [12] Adib F, Bagreev A, Bandosz TJ. Environ Sci Technol. 2000;34(4):686-692. DOI: 10.1021/es990341g.[Crossref]
 • [13] Bagreev A, Menendez A, Dukano I, Tarasenko Y, Bandosz TJ. Carbon. 2004;42(3):469-476. DOI: 10.1016/j.carbon.2003.10.042.[Crossref]
 • [14] Crespo D, Qi G, Wang Y, Yang FH, Yang RT. Ind Eng Chem Res. 2008;47(4):1238-1244. DOI: 10.1021/ie071145i[Crossref]
 • [15] Guo J, Luo Y, Lua AC, Chi R, Chen Y, Bao X, et al. Carbon. 2007;45(2):330-336. DOI: 10.1016/j.carbon.2006.09.016.[Crossref]
 • [16] Bandosz TJ. J Colloid Interface Sci. 2002;246(1):1-20. DOI: 10.1006/jcis.2001.7952[PubMed][Crossref]
 • [17] Xiao Y, Wang S, Wu D, Youan Q. Sep Purif Technol. 2008;59(3):326-332. DOI: 10.1016/j.seppur.2007.07.042.[Crossref]
 • [18] Turk A, Sakalis E, Lessuck J, Karamitsos H, Rago O. Environ Sci Technol. 1989;23(10):1242-1245. DOI: 10.1021/es00068a008.[Crossref]
 • [19] Yan R, Liang DT, Tsen L, Tay J. Environ Sci Technol. 2002;36(20):4460-4466. DOI: 10.1021/es0205840.[PubMed][Crossref]
 • [20] Tsai J-H, Jeng F-T, Chiang H-L. Adsorption. 2001;7(4):357-366. DOI: 1023/A:1013142405297.
 • [21] Masuda J, Fukuyama J, Fujii S. J Air Waste Manage Assoc. 2001;51(5):750-755. DOI: 10.1080/10473289.2001.10464310.[Crossref]
 • [22] Meeyoo V, Trimm DL, Cant NW. J Chem Technol Biotechnol. 1997;68(4):411-416. DOI: 10.1002/(SICI)1097-4660(199704)68:4.[Crossref]
 • [23] Duan H, Koe LCC, Yan R. Appl Microbiol Biotechnol. 2005;67(1):143-149. DOI: 10.1007/s00253-004-1771-7.[Crossref][PubMed]
 • [24] Duan H, Yan R, Koe LCC, Wang X. Chemosphere. 2007;66(9):1684-1691. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2006.07.020.[PubMed][Crossref]
 • [25] Ball AS, Nedwell DB, Perkins RG. Enzyme Microb Technol. 2007;41(6-7):702-705. DOI: 10.1016/j.enzmictec.2007.06.003.[Crossref]
 • [26] Lee EY, Lee NY, Cho K-S, Ryu HW. J Biosci Bioeng. 2006;101(4):309-314. DOI: 10.1263/jbb.101.309.[Crossref][PubMed]
 • [27] Gadre RV. Biotechnol Bioeng. 1989;34(3):410-414. DOI: 10.1002/bit.260340317.[PubMed][Crossref]
 • [28] Oyarzun P, Arancibia F, Canales C, Aroca GE. Process Biochem. 2003;39(2):165-170. DOI: 10.1016/S0032-9592(03)00050-5.[Crossref]
 • [29] Jensen AB, Webb C. Enzyme Microb Technol. 1995;17(1):2-10. DOI: 10.1016/0141-0229(94)00080-B.[Crossref]
 • [30] Potivichayanon S, Pokethitiyook P, Kruatrachue M. Process Biochem. 2006;41(3):708-715. DOI: 10.1016/j.procbio.2005.09.006.[Crossref]
 • [31] Yang Y, Allen ER. J Air Waste Manage Assoc. 1994;44(7):863-868. DOI: 10.1080/1073161X.1994.10467287.[Crossref]
 • [32] Więckowska J. Catal Today. 1995;24(4):405-465. DOI: 10.1016/0920-5861(95)00021-7.[Crossref]
 • [33] Ratajczak T, Rzepa G, Bajda T, Fijał J. Rudy darniowe jako sorbenty mineralne. In: Kłapyta Z, Żabiński W, editors. Sorbenty mineralne Polski. Kraków: Uczelniane Wyd. N-D AGH; 2008:147-156.
 • [34] Ratajczak T, Rzepa G. Polskie rudy darniowe. Kraków: AGH Kraków. 2011.
 • [35] Ratajczak T, Rzepa G. Inż Ekol. 2011;27(1):161-169.
 • [36] Fijał J, Zientkiewicz J. Gosp Surowcami Miner. 2004;20(2):75-81.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_eces-2014-0010
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.