Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 20 | 4 | 633-658

Article title

INORGANIC MICROPOLLUTANTS REMOVAL BY MEANS OF MEMBRANE PROCESSES - STATE OF THE ART

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
A number of inorganic anions and metals, especially heavy metals, at certain conditions, have been found in potentially harmful concentrations in numerous water sources. The maximum permissible levels of these compounds, in drinking water and wastewaters discharged to environment, set by the WHO and a number of countries are very low (from μg/dm3 to a few mg/dm3). Several common treatment technologies, which are nowadays used for removal of inorganic contaminants from natural water supplies, represent serious exploitation problems. Membrane processes such as reverse osmosis and nanofiltration, ultrafiltration and microfiltration in integrated systems, Donnan dialysis and electrodialysis as well as membrane bioreactors, if properly selected, offer the advantage of producing high quality drinking water without inorganic substances as well as purified wastewater which can be drained off to natural water sources
PL
Szereg anionów nieorganicznych i metali, w tym metale ciężkie, występuje w potencjalnie szkodliwych stężeniach w licznych źródłach wody do picia. Maksymalne dopuszczalne wartości ich stężeń w wodzie do picia, ustalone przez WHO i szereg krajów, są bardzo niskie (w zakresie od μg/dm3 do kilku mg/dm3). Kilka tradycyjnych technologii, które stosuje się obecnie do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych ze źródeł wody naturalnej, stwarza poważne problemy eksploatacyjne. Procesy membranowe, odwrócona osmoza (RO), nanofiltracja (NF), ultrafiltracja (UF) i mikrofiltracja (MF) w systemach zintegrowanych, dializa Donnana (DD) i elektrodializa (ED) oraz bioreaktory membranowe (MBR), właściwie dobrane, umożliwiają produkcję wody do picia o wysokiej jakości i pozbawioną mikrozanieczyszczeń nieorganicznych, jak również oczyszczone ścieki, które mogą być odprowadzone do źródeł wód naturalnych

Publisher

Year

Volume

20

Issue

4

Pages

633-658

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2013
online
22 - 01 - 2014

Contributors

 • Faculty of Energy and Environmental Engineering, Silesian University of Technology, ul. Konarskiego 18,44-100 Gliwice, Poland, phone +48 32 237 16 98, fax +48 32 237 10 47
 • Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze, Poland

References

 • [1] Bodzek M, Konieczny K. Archives of Environ Protect. 2011;37(2):15-29.
 • [2] Bodzek M, Konieczny K. Usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych ze środowiska wodnego metodami membranowymi. Warszawa: Wyd. Seidel-Przywecki; 2011.
 • [3] Bodzek M, Konieczny K, Kwiecinska A. Desalination and Water Treatment. 2011;35:164-184. DOI: 10/5004/dwt.2011.2435.
 • [4] Crespo JG, Velizarov S, Reis MA. Current Opinion in Biotechnol. 2004;15:463-468.v DOI:10.1016/j.copbio.2004.07.001.[Crossref]
 • [5] Velizarov S, Crespo JG, Reis MA. Reviews in Environ Sci & Bio/Technol. 2004;3:361-380.DOI:10.1007/s11157-004-4627-9.[Crossref]
 • [6] Velizarov S, Matos C, Oehmen A, Serra S, Reis M. Crespo J. Desalination. 2008;223:85-90.DOI.org/10.1016/j.desal.2007.01.217.[Crossref]
 • [7] Kołtuniewicz AB, Drioli E. Membranes in Clean Technologies. Weinheim: Wiley-Vch Verlag GmbH; 2008.
 • [8] Raczuk J. Archives of Environ Protect. 2010;36(4):31-39.
 • [9] Van der Bruggen B, Vandecasteele C. Environ Pollut. 2003;122:435-445. DOI.org/10.1016/S0269-7491(02)00308-1.[Crossref]
 • [10] Butler R, Godley A, Lytton L, Cartmell E. Critical Reviews in Environ Sci and Technol. 2005;35:193-217. DOI.org/10.1080/10643380590917888.[Crossref]
 • [11] Prados-Ramirez M, Ciba N, Bourbigot M. Water Supply. 1995;13:61-70.
 • [12] Lee S, Quyet N, Lee E, Kim S, Lee S, Jung YD, et al. Desalination. 2008;221:234-237.DOI.org/10.1016/j.desal.2007.02.054.[Crossref]
 • [13] Ann. Remediation Technologies for Perchlorate Contamination in Water and Soil, The Interstate Technology & Regulatory Council. Washington: Washington DC; 2008.
 • [14] Sehn P. Desalination. 2008;223:73-84. .DOI.org/10.1016/j.desal.2007.02.077.[Crossref]
 • [15] Tahaikt M, Haddou A, El Habbani R, Amor Z, Elhannouni F, Taky M, et al. Desalination. 2008;225:209-219. .DOI.org/10.1016/j.desal.2007.07.007.[Crossref]
 • [16] Hu K, Dickson JM. J. Membr Sci. 2006;279:529-538. DOI.org/10.1016/j.memsci.2005.12.047.[Crossref]
 • [17] Zhang G, Gao Y, Zhang Y, Gu P. Desalination. 2005;177:143-155. DOI.org/10.1016/j.desal.2004.12.005.[Crossref]
 • [18] Bick A, Oron G. Desalination. 2005;178:233-246. DOI.org/10.1016/j.desal.2005.01.001.[Crossref]
 • [19] Dilek C, Ozbelge HO, Bicak N, Yilmaz L. Sep Sci Technol. 2002;37:1257-1271. DOI: 10.1081/SS-120002610.[Crossref]
 • [20] Shih M-C. Desalination. 2005;172:85-97. DOI.org/10.1016/j.desal.2004.07.031.[Crossref]
 • [21] Pawlak Z, Zak S, Zabłocki L. Polish J Environ Stud. 2006;15:579-583.
 • [22] Nguyen CM, Bang S, Cho J, Kim K-W. Desalination. 2009;245:82-94.DOI.org/10.1016/j.desal.2008.04.047.[Crossref]
 • [23] Han B, Runnells T, Zimbron J, Wickramasinghe R. Desalination. 2002;145:293-298. DOI.org/10.1016/S0011-9164(02)00425-3.[Crossref]
 • [24] Owlad M, Aroua MK, Daud WA, Baroutian S. Water Air Soil Pollut. 2009;200:59-77. DOI: 10.1007/s11270-008-9893-7.[Crossref]
 • [25] Hafiane A, Lemordant D, Dhahbi M. Desalination. 2000;130:305-312. DOI.org/10.1016/S0011-9164(00)00094-1.[Crossref]
 • [26] Bodzek M. Membrane Techniques in Wastewater Treatment. In: Water Management Purification and Conservation in Arid Climates. Vol 2: Water purification. Goosen IMFA, Shayya WH, editors. Lancaster-Basel: Technomic Publishing; 1999;121-184.
 • [27] Bakalár T, Búgel M, Gajdošová L. Acta Montanistica Slovaca. 2009;14:250-253.
 • [28] Qdais HA, Moussa H. Desalination. 2004;164:105-110. DOI.org/10.1016/S0011-9164(04)00169-9.[Crossref]
 • [29] Mehiguene K, Garba Y, Taha S, Gondrexon N, Dorange G. Separation and Purification Technology. 1999;15:181-187. DOI.org/10.1016/S1383-5866(98)00096-3.[Crossref]
 • [30] Fu F, Wang Q. J Env Manag. 2011;92:407-411. DOI.org/10.1016/j.jenvman.2010.11.011.[Crossref]
 • [31] Murthy ZVP, Chaudhari LB. J Hazard Mater. 2008;160:70-77. DOI.org/10.1016/j.jhazmat.2008.02.085.[Crossref]
 • [32] Murthy ZVP, Chaudhari LB. Chem Eng J. 2009;150:181-187. DOI.org/10.1016/j.cej.2008.12.023. [Crossref]
 • [33] Korus I. Wykorzystanie ultrafiltracji wspomaganej polimerami do separacji jonów metali ciężkich (The application of ultrafiltration enhanced with polymers for the separation of heavy metal ions). Gliwice: Wyd.Politechniki Śląskiej; 2012.
 • [34] Bodzek M, Korus I, Loska K. Desalination, 1999; 21:117-121. DOI.org/10.1016/S0011-9164(99)00012-0.[Crossref]
 • [35] Zakrzewska-Trznadel G. J Membr Sci. 2003;225:25-39. DOI.org/10.1016/S0376-7388(03)00261-8.[Crossref]
 • [36] Mavrov V, Nikolov ND, Islam MA, Nikolova JD. J Membr Sci. 1992;75:197-201.DOI.org/10.1016/0376-7388(92)80017-E.[Crossref]
 • [37] Molinari R, Poerio T, Argurio, P. Chemosphere. 2008;70:341-348. DOI.org/10.1016/j.chemosphere.2007.07.041.[Crossref]
 • [38] Aroua MK, Zuki FM, Sulaiman NM. J Hazard Mater. 2007;147:752-758. DOI.org/10.1016/j.jhazmat.2007.01.120.[Crossref]
 • [39] Korus I. Polimery. 2010;55(2): 135-138.
 • [40] Landaburu-Aguirre J, Pongrácz E, Perämäk P, Keiski RL. J Hazard Mater. 2010;180:524-534.DOI.org/10.1016/j.jhazmat.2010.04.066.[Crossref]
 • [41] Sampera E, Rodrígueza M, De la Rubia MA, Prats D. Sep Purif Technol. 2009;65;337-342. DOI.org/10.1016/j.seppur.2008.11.013.[Crossref]
 • [42] Li X, Zeng, GM, Huang JH, Zhang C, Fang YY, Qu YH, et al. J Membr Sci. 2009;337;92-97. DOI.org/10.1016/j.memsci.2009.03.030.[Crossref]
 • [43] Garcia N, Moreno J, Cartmell E, Rodriguez-Roda I, Judd S. Desalination. 2013;309:181-186. DOI.org/10.1016/j.desal.2012.10.017.[Crossref]
 • [44] Malamis S, Katsou E, Takopoulos K, Demetriou P, Loizidou M. J Hazard Mater. 2012;209-210:1-8.DOI.org/10.1016/j.jhazmat.2011.10.085.[Crossref]
 • [45] Wisniewski J. Electromembrane processes. In: Membrane Separations, Noworyta A, Trusek-Hołownia A, editors. Wrocław: Argi; 2001;147-179.
 • [46] Wisniewski JA, Kliber S. Monographs of Environmental Engineering Committee of Polish Academy of Science, 2010;66:305-313.
 • [47] Kabay N, Arar O, Acar F., Ghazal A, Yuksel U, Yuksel M. Desalination. 2008;223:63-72. DOI.org/10.1016/j.desal.2007.01.207.[Crossref]
 • [48] Kartinen EO, Martin CJ. Desalination. 1995;103:79-88. DOI.org/10.1016/0011-9164(95)00089-5.[Crossref]
 • [49] Nataraj SK, Hosamani KM, Aminabhavi TM, Desalination. 2007;217:181-190. DOI.org/10.1016/j.desal.2007.02.012.[Crossref]
 • [50] Lambert J, Avila-Rodriguez M, Durand G, Rakib M. J Membr Sci. 2006;280:219-225. DOI.org/10.1016/j.memsci.2006.01.021.[Crossref]
 • [51] Mohammadi T, Razmi A, Sadrzadeh M. Desalination. 2004;167:379-385. DOI.org/10.1016/j.desal.2004.06.150.[Crossref]
 • [52] Cifuentes L, García I, Arriagada P, Casas JM. Sep. Purif. Technol. 2009;68:105-108. DOI.org/10.1016/j.seppur.2009.04.017.[Crossref]
 • [53] Frenzel I, Holdik H, Stamatialis DF, Pourcelly G, Wessling M. J Membr Sci. 2005;261:49-55. DOI.org/10.1016/j.memsci.2005.03.031.[Crossref]
 • [54] Alvarado L, Ramírez A, Rodríguez-Torres I. Desalination. 2009;249:423-428. DOI.org/10.1016/j.desal.2009.06.051.[Crossref]
 • [55] Wang C, Lippincott L, Meng X. J Hazard Mater. 2008;153:663-669. DOI.org/10.1016/j.jhazmat.2007.09.010.[Crossref]
 • [56] Mack C, Burgess JE, Duncan JR. Water SA, 2004; 30:521-532.
 • [57] Winston Ho WS, Bing W, Neumuller TE, Roller J. Environ Progress. 2001;20:117-121. DOI: 10.1002/ep.670200215.[Crossref]
 • [58] Parhi PK. J Chem. 2013;2013:1-11. DOI.org/10.1155/2013/618236[Crossref]
 • [59] Agreda D, Garcia-Diaz I, López FA, Alguacil FJ. Revista de Metalurgia. 2011;47:146-168. DOI: 10.3989/revmetalmadrid.1062.[Crossref]
 • [60] Mondal DN, Sarangi K, Pettersson F, Sen PK, Saxén H, Chakraborti N. Hydrometallurgy. 2011;107(3-4):112-123. DOI.org/10.1016/j.hydromet.2011.02.008.[Crossref]
 • [61] Park KH, Parhi PK, Kang NH. Separation Sci and Technol. 2012;47:1531-1154. DOI:10.1080/01496395.2011.652285. [Crossref]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_eces-2013-0044
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.