Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 20 | 2 | 247-255

Article title

Efficiency of Water Quality Index Approach as an Evaluation Tool

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This study aimed to demonstrate efficiency of documented index method “universal water quality index-UWQI” to evaluate surface water quality and investigate seasonal and temporal changes, in the case of Gediz River Basin Turkey. UWQI expressed results relative to levels according to criteria specified in European legislation (75-440 EEC). The method produced a unitless number ranging from 1 to 100 and a higher number was indicator of better water quality. Water quality is classified into five classes and index scores between 95-100 represent excellent and lower than 24 represent poor quality. In the study, dissolved oxygen-DO, pH, mercury-Hg, cadmium-Cd, total phosphorus-TP, biochemical oxygen demand- BOD and nitrate nitrogen-NO3-N have been chosen as index determinants. Samples analyzed for these variables were collected from five stations on monthly basis along two years. Based on UWQI classification scheme, water quality at sampling stations had scores below 40 and assigned to “marginal” which is between fair and poor quality class. On the other hand sub-indices of water quality determinants showed seasonal differences for some parameters. Cd concentrations were higher in “high flow” and lower values were observed in “low flow” periods. This was explained by negative impact of urban runoff on water quality. On the other hand DO concentrations were higher in “high flow” period. Under “low flow” conditions water quality at upstream stations (where the industrial density is low) was comparably better than downstream part. The study showed that index approach can be efficient tool to: a) evaluate water quality, b) investigate spatial and seasonal variations and finally, c) extract required information from complex data sets that is understandable by non-technical people.
PL
Celem pracy było wykazanie skuteczności zastosowania uniwersalnego indeksu jakość wody UWQI w ocenie jakości wód powierzchniowych i badaniu ich zmian czasowych na przykładzie basenu rzeki Gediz w Turcji. UWQI wyraża wyniki zgodnie z kryteriami określonymi w prawodawstwie europejskim (75-440 EWG). Indeks przedstawiony jest za pomocą liczb niemianowanych, z zakresu od 1 do 100. Im indeks jest większy, tym lepsza jest jakość wód. Jakość wody dzieli się na pięć klas, a wartość indeksu z zakresu 95-100 wskazuje na wody o najwyższej jakości. Wartości niższe od 24 oznaczają słabą jakość wód. Na wyznaczniki indeksu wybrano następujące parametry: tlen rozpuszczony (DO), pH, stężenia rtęci, kadmu, fosforu i azotu azotanowego oraz biochemiczne zapotrzebowanie na tlen. Próbki, w których badano te parametry, były pobierane z pięciu stacji raz w miesiącu, przez okres dwóch lat. Na podstawie schematu klasyfikacji UWQI próbkom przypisano indeksy poniżej 40, co pozwala na ocenę jakości wód jako przeciętną i niską. Z drugiej strony, dla niektórych parametrów współczynnik jakości wody wykazywał różnice sezonowe. Stężenia Cd były większe w czasie "silnych przepływów", natomiast mniejsze wartości obserwowano w okresie "słabych przepływów". Wytłumaczono to wpływem spływu miejskiego na jakość wody. Z drugiej strony stężenie DO było większe w okresie "silnych przepływów". W okresach "silnych przepływów" jakość wody w górze rzeki (gdzie gęstość przemysłu jest mała) była lepsza niż w jej dolnym biegu. Badanie wykazało, że zastosowanie indeksu może być skutecznym narzędziem do: a) oceny jakości wody, b) badania zmian przestrzennych i sezonowych oraz c) wyodrębniania takich informacji ze złożonych zbiorów danych, które są zrozumiałe dla niespecjalistów.

Publisher

Year

Volume

20

Issue

2

Pages

247-255

Physical description

Dates

published
1 - 06 - 2013
online
29 - 05 - 2013

Contributors

 • Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Dokuz Eylul University, Tinaztepe Campus Buca, 35160 Izmir, Turkey, phone +90(232)3017135, fax +90(232)4531143
 • Faculty of Fisheries, Ege University, Bornova, 35100 Izmir, Turkey

References

 • [1] Nagels JW, Colley D, Smith DG. A water quality index for contact recreation in New Zealand. Water Sci Technol. 2001;43(5):285-292.[PubMed]
 • [2] Sargaonkar A, Deshpande V. Development of an overall index of pollution for surfacewater based on a general classification scheme in Indian context. Environ Monit Assess. 2003;89(1):43-67. DOI: 10.1023/A:1025886025137.[Crossref]
 • [3] Abbasi T, Abbasi SA. Water Quality Indices. Elsevier B.V.; 2012.
 • [4] Kumar A, Dua A. Water quality index for assessment of water quality of river Ravi at Madhopur (India).Global J Environ Sci. 2009;8(1):49-57.
 • [5] Hurley T, Sadiq R, Mazumder A. Adaptation and evaluation of the Canadian Council of Ministers of the Environment Water Quality Index (CCME WQI) for use as an effective tool to characterize drinking source water quality. Water Res. 2012;46(11):3544-3552. DOI: 10.1016/j.watres.2012.03.061.[WoS][PubMed][Crossref]
 • [6] Kahler-Royer CA. A water quality index devised for the Des Moines River in Central IOWA. IOWA State University. Master of Science thesis - Supervised by. Prof. T. Al Austin, 1999.
 • [7] Prasad RDS, Sadashivaiah C, Ranganna G. Water quality index and regression models for predicting water quality and water quality parameters for Tumkur Amanikere Lake Watershed, Tumkur, Karnataka, India. Green pages, 2009; Accessed on 1 February 2013 from http://www.eco-web.com/edi/index.htm.
 • [8] Horton RK. An index-number system for rating water quality. J Water Pollut Control Federat. 1965;37(3):300-306.
 • [9] Ramesh S, Sukumaran N, Murugesan AG, Rajan MP. An innovative approach of Drinking Water Quality Index - A case study from Southern Tamil Nadu, India. Ecol Indicat. 2010;10(4):857-868. DOI:10.1016/j.ecolind.2010.01.007.[WoS][Crossref]
 • [10] Królak E, Strzałek M, Korycińska M. The usefulness of various indices in the assessment of water quality of a lowland river. Ecohydrol & Hydrobiol. 2009;9(2-4):271-280. DOI: 10.2478/v10104-010-0007.[Crossref]
 • [11] Liou SM, Lien S, Wang SH. Generalized water quality index for Taiwan. Environ Monit Assess. 2004;96:35-52. DOI: 10.1023/B:EMAS.0000031715.83752.a1.[Crossref][PubMed]
 • [12] Cude C. Oregon Water Quality Index: a tool for evaluating water quality management effectiveness. J Amer Water Resour Associat. 2001;37(1):125-137. DOI: 10.1111/j.1752-1688.2001.tb05480.x.[Crossref]
 • [13] El-Gafy I, Farid MN, El-Bahrawy A, Khalifa A, El-Basiony E, Abdelmotaleb M. Decision support system for evaluating the groundwater quality. Emirates J Eng Res. 2005;10(1):69-78.
 • [14] Debels P, Figueroa R, Urrutia R, Barra R, Niell X. Evaluation of water quality in the Chillan River (Central Chile) using physicochemical parameters and a modified water quality index. Environ Monit Assess. 2005;110(1-3):301-322. DOI: 10.1007/s10661-005-8064-1.[Crossref]
 • [15] Fulazzaky MA. Water quality evaluation system to assess the Brantas River water. Water Resour Manage. 2009;23(14):3019-3033. DOI: 10.1007/s11269-009-9421-6.[Crossref]
 • [16] Boyacioglu H. Development of a water quality index based on a European classification scheme. Water SA. 2007;33(1):101-106.
 • [17] MoEF. Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry. Gediz Basin Protection Action Plan. 2008.
 • [18] Minareci O, Öztürk M, Egemen O, Minareci E. Detergent and phosphate pollution ın Gediz River, Turkey. Afr J Biotechnol. 2009;8(15):3568-3575.
 • [19] European Council-EC. Consolidated text produced by the CONSLEG system of the office for official publications of the European Communities. Council Directive of 16 June 1975 concerning the quality required of surface water intended for the abstraction of drinking water in the Member States (75/440/EEC). Office for Official Publications of the European Communities. CONSLEG: 1975L0440 31/12/1991.
 • [20] Official gazette (2004) Turkish Water Pollution Control Regulation. Numbered 25687 Dated 31.12.2004, Ankara. Revised in 2008 and 2010.
 • [21] ATSDR. U.S. Department of Health and Human Services Public Health Service Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Draft toxicological profile for cadmium, Atlanta, Georgia: 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_eces-2013-0017
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.