Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 20 | 1 | 79-91

Article title

Chemometric Analysis of Heavy Metals Coexistence in Different Plant Matrices in The Upper Silesian Industrial District / Analiza Chemometryczna Metali Ciężkich Pochodzących Z Różnych Matryc Roślinnych Z Terenów Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Contents of Zn, Cd, Ni, Mn, Cu, Pb and Fe in 36 samples of Scots pine collected in 9 sites located in the Upper Silesia Province have been determined using AAS technique. The samples were digested before the analysis. On the basis of cluster analysis the existence of links between the quantitative composition, the sampling sites and the type of the matrix have been found. The coexistence of certain groups of elements was found and described.
PL
Oszacowano stężenia Zn, Cd, Ni, Mn, Cu, Pb, Fe, w 36 próbkach sosny zwyczajnej pobranych w 9 punktach umieszczonych na terenie województwa śląskiego. Mineralizaty były badane na zawartość wyżej wymienionych pierwiastków przy zastosowaniu AAS. Największe stężenie oznaczanych analitów stwierdzono w Jaworznie. Na podstawie analizy skupień stwierdzono istnienie powiązań pomiędzy składem ilościowym a miejscami pobrania próbek oraz typem matrycy, a także stwierdzono i opisano współwystępowanie obok siebie określonych grup pierwiastków

Publisher

Year

Volume

20

Issue

1

Pages

79-91

Physical description

Dates

published
1 - 03 - 2013
online
23 - 02 - 2013

Contributors

 • Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, The Silesian University of Technology, ul. M. Strzody 7, 44-100 Gliwice, Poland, phone +48 509 628 015
author
 • Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, The Silesian University of Technology, ul. M. Strzody 7, 44-100 Gliwice, Poland, phone +48 509 628 015

References

 • [1] Stilwell DE, Graetz TJ. Bull. of Environ Contamin and Toxicol. 2001;67:303-308. DOI: 10.1007/s001280125.[Crossref]
 • [2] Zago C, Giblin AE, Bergamasco A. Marine Environ Res. 2001;51:389-415. DOI: 10.1016/S0141-1136(00)00135-5.[Crossref]
 • [3] Fritioff A. Greger M. Chemosphere. 2006;63:220-227. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2005.08.018.[Crossref]
 • [4] Hida M, Sato H, Sugawara H, Mitsui T. Forensic Sci Inter. 2001;115:129-134. DOI: 10.1016/S0379-0738(00)00309-1.[Crossref]
 • [5] Szefer P, Frelek K, Szefer K, Lee ChB, Kim BS, Warzocha J, Zdrojewska I, Ciesielski T. Environ Pollut. 2002;120:423-444. http://dx.doi.org/10.1016/S0269-7491(02)00111-2.[Crossref]
 • [6] Astel A, Małek S, Makowska S. Water Air and Soil Pollut. 2008;195:137-149. DOI: 10.1007/s11270-008-9733-9.[Crossref]
 • [7] Sajdak M, Pieszko C. Cent Eur J Chem. 2012;10(5):1696-1706. DOI: 10.2478/s11532-012-0096-0.[Crossref]
 • [8] Sajdak M. Cent Eur J Chem. 2013;11(2):151-159. DOI: 10.2478/s11532-012-0145-8.[Crossref]
 • [9] Sajdak M, Pieszko C. Cent Eur J Chem. 2013;11(4):610-618. DOI: 10.2478/s11532-012-0196-x.[Crossref]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_eces-2013-0006
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.