Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 18 | 1-2 | 121-128

Article title

The influence of hydrogen on the electrochemical properties of selected types of stainless steel /Wpływ wodoru na właściwości elektrochemiczne wybranych gatunków stali nierdzewnych

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper presents the results of the influence of electrolytic hydrogenation on the change of electrochemical properties of selected stainless steels and their susceptibility to the formation of galvanic hydrogen. It has been shown that the electrolytic hydrogenation of steel X5CrNi18-10 and X6Cr17 in the state of delivery, not only changes their corrosion resistance, but also contributes to the formation of galvanic hydrogen cells.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu elektrolitycznego wodorowania na zmianę właściwości elektrochemicznych wybranych gatunków stali nierdzewnych oraz podatności ich do tworzenia galwanicznych ogniw wodorowych. Wykazano, że elektrolityczne wodorowanie stali X5CrNi18-10 i X6Cr17 w stanie dostawy powoduje zmianę ich odporności korozyjnej, ale także przyczynia się do powstawania galwanicznych ogniw wodorowych.

Publisher

Year

Volume

18

Issue

1-2

Pages

121-128

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2013
online
22 - 01 - 2014

Contributors

 • Independent Chair of Process Engineering, Opole University of Technology, ul. R. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole, Poland
 • Independent Chair of Process Engineering, Opole University of Technology, ul. R. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole, Poland

References

 • [1] Ćwiek J. Niszczenie wodorowe stali spawalnych o wysokiej wytrzymałości. Gdańsk: Wyd. Politechniki Gdańskiej; 2006.
 • [2] Śmiałowski M. Hydrogen Degradation of Ferrous Alloys. In: Oriani RA, Hirth JP, Śmiałowski M, editors. New Jersey: Noyes Publ.; 1985.
 • [3] Siddiqui RA, Abdullah HA. Hydrogen embrittlement in 0.31% carbon steel used for petrochemical applications. J Mater Process Technol. 2005;170:430-435. DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2005.05.024.
 • [4] Dong CF, Liu ZY, Li XG, Cheng YF. Effects of hydrogen-cherging on the susceptibility of X100 pipeline steel to hydrogen-induced cracking. Int J Hyd Energy. 2009;34:9879-9884. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2009.09.090.[WoS]
 • [5] Zhang FC, Zheng CL, Lv B, Wang TS, Li M, Zhang M. Effects of hydrogen on the properties of bainitic steel crossing. Engin Fail Anal. 2009;16:1461-1467. DOI: 10.1016/j.engfailanal.2008.09.019.[Crossref]
 • [6] Capelle J, Dymitrakh I, Pluvinage G. Comperative assessment of electrochemical hydrogen absorption by pipeline steels with different strenght. Corros Sci. 2010;52:1554-1559. DOI: 10.1016/j.corsci.2010.02.011.[WoS][Crossref]
 • [7] Yan M, Weng Y. Study on hydrogen absorption of pipeline steel under cathodic charging. Corros Sci. 2006;48:432-444. DOI: 10.1016/j.corsci.2005.01.011.[Crossref]
 • [8] Pietrov L, Janka RM. Koncepcja mechaniczno-chemicznego rozwoju szczelin w metalach i stopach. Inż Mater. 2009;4:249-255.
 • [9] Pietkun-Greber I, Janka RM. Wpływ wodoru na właściwości elektrochemiczne wybranych gatunków stali. Proc ECOpole. 2011;5(2):575-580.
 • [10] PN-EN 10088-2. Stale odporne na korozję. Część 2: Warunki techniczne dostawy blach i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia. 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_cdem-2013-0025
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.