Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 18 | 1-2 | 53-60

Article title

Discussion: the development of this skill in inquiry-based science teaching methodologies / Kształcenie umiejętności prowadzenia dyskusji zgodnie z metodologią nauczania przez odkrywanie

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
ESTABLISH - European Science and Technology in Action: Building Links with Industry, School and Home is a four year pan-European project funded by the European Union’s Seventh Framework Programme (FP7). A specific aims of this project is to reinforce the links between school education and external world, so as to raise the level of scientific knowledge of teachers and their students, and increase students’ intrinsic motivation to science and technology. Inquiry-based science education (IBSE) has been selected as the methodology to facilitate this type of teaching and learning. In order to achieve this set aim, it is necessary to prepare the teaching staff to be involved in IBSE. Across Europe teachers and students have begun to adopt the IBSE methodology, facilitated by many projects including ESTABLISH. In Poland, the ESTABLISH teachers training included inter alia, two summer schools during which teachers can deepen the knowledge and understanding of how to apply the IBSE strategy into their own teaching practices. Selected because of their importance in contemporary society life, are the abilities to discuss, to argue and to draw connections. Those skills require the use of specific rules. During the ESTABLISH training, teachers were tasked with creating a list of rules to help them lead a “good discussion” in their classroom. They tried to follow those rules discussing many hot and current topics, for example nuclear energy or use of supplements to lose weight (Chitosan). The advantages and disadvantages of developing this skill (discussion) as part of this teaching method were examined by participants of summer school. At the end of classes teachers shared their experiences of working with proposed method and collectively created a list of discussion topics they thought would be interesting for students that can be implemented in Polish schools. In the presentation, our experiences, remarks and conclusions from working with summer schools' teachers of the ESTABLISH project will be shared.
PL
ESTABLISH (European Science and Technology in Action: Building Links with Industry, School and Home) to czteroletni projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego ze środków Unii Europejskiej (FP7/2007-2013). Głównym celem projektu jest zachęcenie do bardziej powszechnego stosowania strategii edukacyjnej IBSE, czyli nauczania przez odkrywanie/dociekanie naukowe. Z tego powodu w projekcie szczególny nacisk położono na wzmocnienie więzi łączących edukację szkolną ze światem zewnętrznym, czego rezultatem powinien być wzrost efektywności nauczania oraz wzbudzenie szerszego zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Kluczową rolę w procesie wdrażania innowacji dydaktycznych odgrywają nauczyciele, dlatego też istotne są szkolenia nauczycieli realizowane w ramach projektu. Opracowane materiały dydaktyczne, zorganizowane szkoły letnie i warsztaty miały przybliżyć nauczycielom zasady prowadzenia zajęć przez odkrywanie/dociekanie naukowe. Metodologia IBSE promuje kształcenie umiejętności kluczowych, ważnych w życiu codziennym, takich jak np.: umiejętność prowadzenia dyskusji czy właściwego argumentowania. Dlatego jednym z zadań realizowanych przez nauczycieli w trakcie szkoleń było rozwinięcie umiejętności prowadzenia dyskusji. Umiejętność ta wymaga jednak stosowania się do odpowiednich reguł, a rolą nauczyciela jest pilnowanie, aby uczniowie reguł tych przestrzegali. W ramach ćwiczeń zaproponowano uczestnikom szkoleń przeprowadzenie dyskusji na aktualne obecnie tematy, takie jak: „Czy w Polsce należy zbudować elektrownię jądrową” oraz „Czy chitosan jest dobrym środkiem odchudzającym”. Dyskusja poprzedzona była opracowaniem zasad „dobrej dyskusji”. Na zakończenie natomiast nauczyciele dzielili się własnymi doświadczeniami z pracy takimi metodami oraz sporządzili listę tematów do dyskusji, które mogłyby zainteresować uczniów na danym etapie kształcenia. W artykule zawarto doświadczenia, przemyślenia i wnioski wynikające z pracy z nauczycielami w ramach zajęć szkół letnich, dotyczących kształcenia umiejętności kluczowych.

Publisher

Year

Volume

18

Issue

1-2

Pages

53-60

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2013
online
22 - 01 - 2014

Contributors

 • Department of Chemical Education, Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków, Poland
author
 • Department of Chemical Education, Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków, Poland

References

 • [1] Okoń W. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak; 1996.
 • [2] http://www.ils.uio.no/english/rose/about/rose-brief.html
 • [3] Rocard M, Csermely P, Jorde D, Lenzen D, Walberg-Henriksson H, Hemmo V. Science Education Now: A renewed pedagogy for the Future of Europe. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities; 2007.
 • [4] José JC, Teixeira D, Pedrosa de Jesus H, Neri de Souza F, Watts M. Teaching for quality learning in chemistry. Int J Sci Education. 2005;27(9):1123-1137. DOI: 10.1080/09500690500102813.[Crossref]
 • [5] Kahle JB, Meece J, Scantlebury K. Urban African-American Middle School Science Students: Does standards-based teaching make a difference? J Res Sci Teaching. 2000;37(9):1019-1041. DOI: 10.1002/1098-2736(200011).[Crossref]
 • [6] Marx RW, Blumenfeld PC, Krajcik JS, Fishman B, Soloway E, Geier R, et al. Inquiry-based science in the middle grades: assessment of learning in urban systemic reform. J Res Sci Teaching. 2004;41(10):1063-1080. DOI: 10.1002/tea.20039.[Crossref]
 • [7] Szostak E. Jak uczniowie mogą doświadczyć, czym jest nauka? Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. 2010;35:49-50.
 • [8] Maciejowska I. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych przez dociekanie naukowe oraz współpraca z przemysłem - bazą projektu Establish. Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. 2010;35:45-48.
 • [9] Odrowąż E. Konsorcjum ESTABLISH. Projekt ESTABLISH - kształcenie przez odkrywanie. Chemia w szkole. 2010;6:17-18.
 • [10] Linn M, Davis E, Bell P. Internet Environments for Science Education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc.; 2004.
 • [11] Learning for employment. Second report on vocational education and training Policy in Europe. CEDEFOP. 2003.
 • [12] http://www.cogent-ssc.com/Publications/Cogent_Chemicals_Report_2010.pdf
 • [13] Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 61. Warszawa 19.06.2001.
 • [14] Kochan M. Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach. Kraków: Znak; 2005.
 • [15] Odrowąż E. Dyskusja metoda skutecznego porozumiewania się. In: Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów. Kraków: UJ; 2012:37-40.
 • [16] Llewellyn D. Inquire Within: Implementing Inquiry-Based Science Standards. Thousand Oaks: Corwin Press; 2002.
 • [17] Brudnik E, Moszyńska A, Owczarska B. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie - przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Zakład Wydawniczy SFS; 2000.
 • [18] Bono E. Sześć kapeluszy, czyli sześć sposobów myślenia. Warszawa: MEDIUM; 1996.
 • [19] Winnikow D. Pomyśl w bok. Krótki kurs kreatywnego rozwiązywania problemów. Coaching. 2012;5:82-84.
 • [20] www.zmnch.pl/projekty
 • [21] http://www.mg.gov.pl/node/15448
 • [22] http://www.phie.pl/pdf/phe-2008/phe-2008-3-441.
 • [23] Knap W. Węgiel kontra atom. Dziennik Polski; 2011.03.25.
 • [24] Piekielna atomowa machina (Na podst.: Die Welt, Die Zeit, Daily Mail, The Telegraph, Los Angeles Times, The Washington Post, SMH, The Japan Times). Tygodnik ANGORA; 13: 27.03.2011.
 • [25] Różycki K. Czy powinniśmy bać się elektrowni atomowych w Polsce. Tygodnik ANGORA; 13:27.03.2011.
 • [26] Rajewski S. Strach przed atomem jest jak średniowieczny zabobon - rozmowa z Wernerem Gruberem. Tygodnik ANGORA; 13:27.03.2011.
 • [27] Wuolijoki E, Hirvela T, Ylitalo P. Zmniejszenie poziomu cholesterolu LDL w surowicy krwi za pomocą mikrokrystalicznego chitozanu. Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1999;21:357-61.
 • [28] http://potreningu.pl/artykuly/226/kontrowersje-wokol-hca-czy-faktycznie-dziala
 • [29] http://www.chitinin.pl/data/uploads/12-03-2010_Chitosan_pozeracz_tluszczu_wywiad_z_ekspertem.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_cdem-2013-0017
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.