Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 18 | 1-2 | 31-41

Article title

Science workshops and their role in awakening science interests of children and school students / Warsztaty przyrodnicze i ich rola w rozbudzaniu zainteresowań przyrodniczych dzieci i uczniów

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Development of science interests is one of many elements of the daily teachers' work at school. Finding out interesting forms of working with school students and their proper application at school allows for increasing science interests and to achieve many didactic aims. One of many of such proposals is an informal teaching which can be carried out while students participate in the various workshops, out of school meetings or science fairs.
PL
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych ucznia jest jednym z podstawowych elementów codziennej pracy nauczyciela. Poszukiwanie interesujących rozwiązań dydaktycznych i ich umiejętne oraz właściwe zastosowanie w procesie nauczania-uczenia się pozwala pobudzać i rozwijać te zainteresowania, jak również osiągnąć wiele celów dydaktycznych tego procesu. Jedną z takich propozycji jest nieformalne nauczanie w trakcie różnorodnych spotkań warsztatowych, zajęć pozalekcyjnych czy też aktywnego uczestnictwa w festiwalach nauki.

Publisher

Year

Volume

18

Issue

1-2

Pages

31-41

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2013
online
22 - 01 - 2014

Contributors

 • Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, ul. R Ingardena 3, 30-060 Kraków, Poland
 • Upper Secondary School No. 6, Kraków, Poland
author
 • Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, ul. R Ingardena 3, 30-060 Kraków, Poland
 • Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, ul. R Ingardena 3, 30-060 Kraków, Poland

References

 • [1] Strelau J. Psychologia. Podręcznik akademicki T. II. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2000.
 • [2] Chromik-Kavacs J. Rozwój i wychowanie. Motywacja i nauka. [broszura]. Gdynia: Operon; 2008.
 • [3] McCauley CD. Diagnosing management development needs: an instrument based on how managers develop. J Management. 1989;15:308-403.
 • [4] Ministerstwo Edukacji Narodowej: Podstawa programowa z komentarzami, T. 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum: przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka. MEN; 2009.
 • [5] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). OJ L 394, 30.12.2006, 10.
 • [6] Rennie LJ. Learning science outside of school. In: Abell SK, Lederman NG, editors. Handbook of Research on Science Education. New York: Erlb; 2007.
 • [7] Watson R. The role of practical work. In: Monk M, Osborne J, editors. Good Practice in Science Teaching: What Research Has to Say. Buckingham: Open University Press; 2000;57-71.
 • [8] Watson JR, Swain JRL, McRobbie C. Students' discussions in practical scientific inquiries. Int J Sci Educ. 2004;26:25-45. DOI: 10.1080/0950069032000072764.[Crossref]
 • [9] World Science Festival: http://worldsciencefestival.com/
 • [10] Bernard P, Maciejowska I, Odrowąż, Dudek K. Introduction of inquiry based science education into Polish science curriculum - general findings of teachers’ attitude. Chem Dydakt Ekol Metrol. 2012;17(1-2):49-59. DOI: 10.2478/cdem-2013-0004.[Crossref]
 • [11] Haim L. Finding chemical anchors in the kitchen. J Chem Educ. 2005;82(2):228-230. DOI: 10.1021/ed082p228.[Crossref]
 • [12] Millar R. Analysing Practical Science Activities to Assess and Improve their Effectiveness. Hatfield: Association for Science Education. 2010; 24.
 • [13] Downar-Zapolska M, Bucior A, Poleszczuk G. Treści z zakresu chemii w nowym programie przedmiotowym przyrody w szkole podstawowej - jakie są i jak mogą być realizowane aktywizująco? Chem Dydakt Ekol Metrol. 2011;16(1-2):81-92.
 • [14] Abrahams I, Millar R. Does practical work really work? A study of the effectiveness of practical work as a teaching and learning method in school science. Int J Sci Educ. 2008;30:1945-1969. DOI: 10.1080/09500690701749305.[Crossref]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_cdem-2013-0015
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.