Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 17 | 1-2 | 61-68

Article title

Computerized Adaptive Testing in Poland / Komputerowe Testowanie Adaptacyjne W Polsce

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
New trends relating to computer-based testing of learners’ achievements are presented in the paper. It describes adaptive testing methods and results of studies in this problem area. Essential questions connected with the Item Response Theory (IRT) were also discussed. The presented data indicate that computer-based adaptive testing should be popularized in Poland to its fullest extent.
PL
W artykule scharakteryzowano nowe trendy w zakresie komputerowego testowania osiągnięć uczących się. Omówiono metody testowania adaptacyjnego i wyniki badań w tym zakresie. Przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące teorii wyniku zadania (IRT). Zaprezentowane dane wskazują, że komputerowe testowanie adaptacyjne winno być w pełni upowszechnione w Polsce.

Publisher

Year

Volume

17

Issue

1-2

Pages

61-68

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2012
online
17 - 01 - 2013

Contributors

author
 • Institute of Educational Studies, Opole University, ul. o. J. Czaplaka 2A, 45-055 Opole, Poland

References

 • [1] Sztejnberg A, Gmoch R. Z badań nad zastosowaniem teorii wyniku zadania testowego (Item Response Theory) w testowaniu osiągnięć studentów chemii z zakresu elektrochemii. Pregradualni priprava a postgradualni vzdelavani ucitelu chemie. Ostrawa: Sbornik Prednasek; 1999.
 • [2] Weiss JD. Bibliography on Computerized Adaptive Testing (CAT), (Updated March 26, 2011). http://www.psych.umn.edu/psylabs/catcentral/bibliographycomplete.htm.
 • [3] http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-adaptive_testing , 2008.
 • [4] Hurek J, Sztejnberg A. Doskonalenie komputerowego pomiaru testowego. Opole: Uniwersytet Opolski; 2010.
 • [5] Gmoch R, Sztejnberg A, Hurek J. Checking the knowledge of chemistry students in kinetics and chemical equilibrium by the conventional test and the computer test using the pyramidal method of adaptive test. Science Education and Society. Hradec Kralove: Gaudeamus; 1999.
 • [6] Wim J, van der Linden C, Glas AW. Computerized Adaptive Testing: Theory and Practice. Kluwer Academic Publishers; 2010.
 • [7] Niemierko B. Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wyd Nauk PWN; 2009.
 • [8] Ciżkowicz B. Zastosowanie programów komputerowych w analizie testu. 15 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Komputer w Edukacji”. Kraków: Akademia Pedagogiczna; 2005. www.ap.krakow.pl/ptn/ref2005.
 • [9] Choroń O. Komputerowe wspomaganie przeprowadzania i oceniania testów. 15 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. „Komputer w Edukacji”. Kraków: Akademia Pedagogiczna; 2005. www.ap.krakow.pl/ptn.
 • [10] Gmoch R, Hurek J, Sztejnberg A. Komputerowe sprawdzanie osiągnięć szkolnych uczniów. Program PIRAMIDA. Komputer w Szkole. 1993;9:51-60.
 • [11] Gmoch R, Sztejnberg A, Hurek J. Z badań nad komputerowym sprawdzaniem wiedzy studentów chemii z zakresu elektrochemii przy zastosowaniu piramidalnej metody testowania adaptacyjnego. Komputer w Edukacji. 1996;1-2:43-46.
 • [12] Klosov O, Pytowski M. Model testu komputerowego z adaptacją do poziomu wiedzy użytkownika. Scientific Bulletin of Chełm. Section of Matemat. Computer Sci. 2008;1:141-149.
 • [13] Olejarz-Mieszaniec E. Ocena efektywności testowania komputerowego z wykorzystaniem klasycznych i nieklasycznych metod analizy wyników. 16 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Komputer w Edukacji. Akademia Pedagogiczna: Kraków; 2006. www.ap.krakow.pl/ptn/ref2006/Olejarz.pdf.
 • [14] Hurek J, Sztejnberg A. Analiza porównawcza wyników zastosowania procedur tradycyjnego testowania pisemnego i procedur komputerowego testowania w pełni adaptacyjnego w pomiarze osiągnięć studentów, Mezinarodni seminar: Soudobe trendy v chemickem vzdelavani. Hradec Kralove: Sbornik Prednasek, Gaudeamus, Univerzita Hradec Kralove; 2006.
 • [15] Szaleniec H. Dylematy rozwoju systemu egzaminów w Polsce. Egzaminy Naszych Uczniów. 2008;2:5-9.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_cdem-2013-0005
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.