Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 6 | 2 | 90-99

Article title

Assessment of the Impact of One-Year Training in Acrobatic Rock'n'Roll on Overall Motor Coordination in Eight-Year-Old Children

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The purpose of the research was to assess the level of overall motor coordination in children practising sport dance - namely, acrobatic rock'n'roll - against the background of their peers who did not dance. The evaluation also included the lateral differentiation of overall motor coordination and skills of kinaesthetic movement differentiation.Material/Methods: The research was conducted in a group of 64 persons aged eight. The research group consisted of thirty children who had practised acrobatic rock'n'roll for a year. The clinical control group was formed by nineteen schoolgirls and fifteen schoolboys who did not practise any sport dance. The research participants' motor coordination level was evaluated by means of a test with the use of Starosta's coordination-meter. The same test was used to assess the lateral differentiation of the turning jump and to evaluate the participants' skill of kinaesthetic movement differentiation.Results: After one year of practice the research group achieved better results as far as their skills of kinaesthetic differentiation and of movement symmetrisation were concerned.Conclusions: After one-year training, both the boys and girls who practiced sport dance showed a higher level of overall motor coordination than non-training children of the same age.

Publisher

Year

Volume

6

Issue

2

Pages

90-99

Physical description

Dates

received
1 - 1 - 2014
accepted
1 - 6 - 2014
online
15 - 7 - 2014

Contributors

 • University School of Physical Education in Krakow, Poland Department of Leisure and Biological Recreation
author
 • Acrobatic Rock'n'Roll Club Podwawelski Krakow, Poland

References

 • 1. Juras G, Waskiewicz Z. Czasowe, przestrzenne oraz dynamiczne aspekty koordynacyjnych zdolnosci motorycznych [Temporal, spatial, and dynamic aspects of coordination motor skills]. Katowice: AWF; 1998. Polish.
 • 2. Raczek J, Mynarski W, Ljach W. Teoretyczno-empiryczne podstawy ksztaltowania i diagnozowania koordynacyjnych zdolnosci motorycznych [Theoretical and empirical foundations for developing and diagnosing motor coordination skills]. Katowice: AWF; 1998. Polish.
 • 3. Ljach W. Ksztaltowanie zdolnosci motorycznych dzieci i mtodziezy. Podrecznik dla nauczycieli, trenerow i studentoow [Developing motor skills in children and youth. Handbook for teachers, trainers and students]. Warszawa: COS; 2003. Polish.
 • 4. Rynkiewicz T. Struktura zdolnosci motorycznych oraz jej lokalne i globalne przejawy [Structure of motor skills and its local and global manifestations] Poznan: AWF; 2003. Polish.
 • 5. Olex-Zarychta D, Juras G. Differences in some aspects of co-ordination between the twin and single-born subjects. J Hum Kinetics. 2007;17:63-74.
 • 6. Katic R, Bonacin D, Padovan M, Blazevic S. Phylogenetically conditioned possibilities of the realization and of the development of complex movements at the age of 7 Years. Collegium Antopol. 2001;25(2):573-583.
 • 7. Witkowski Z, Gargula L, Ljach W. Factor structure of technical and coordination potential of soccer players aged 15-18. J Hum Kinetics. 2006;15:83-95.
 • 8. Mansour MM. The effect of developing some coordination capabilities by using novel equipments on improving performance level and sport confidence in modern dance. World J Sport Sci. 2010;3:109-115.
 • 9. Starosta W. Globalna i lokalna koordynacja ruchowa w wychowaniu fizycznym i w sporcie [Global and local motor coordination in physical education and sport]. Warszawa: Miedzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Gorzow Wielkopolski, Zamiejscowy Wydzial Kultury Fizycznej; 2006. Polish.
 • 10. Nishioka GAC, Dantas PMS, Filho JF. Dermatoglyphics, somatotypical profile and basic physical qualities results of modern dancers of Deborah Colker Movement Center. Fitness Performance J. 2007;6(5):331-337. DOI: 10.3900/fpj.6.5.331.e[Crossref]
 • 11. Kuzminska O. Taniec w teorii i praktyce [Dancing in theory and practice]. Poznan: AWF; 2002. Polish.
 • 12. Bers DM, Fill BM. Coordinated feet and the dance of ryanodine receptors. Science. 1998;281:790-791. DOI: 10.2307/2896209[Crossref]
 • 13. Bobo M, Yarbrough M. The effects of long-term aerobic dance on agility and flexibility. J Sport Med Phys Fit. 1999;39(2):165-168.
 • 14. Fostiak D. Koordynacja ruchowa u zawodnikow towarzyskiego tanca turniejowego [Motor coordination in sport ballroom dance competitors]. In: Starosta W, editor. Koordynacja ruchowa w sporcie [Motor coordination in sports]. Warszawa - Gorzow Wielkopolski: Miedzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sporto-wej; 1990, 71-78. Polish.
 • 15. Fostiak D. Asymetria czynnosciowa w badaniach koordynacji ruchowej i jej zmiennosc w rocznym cyklu treningowym u zawodnikow tanca sportowego [Functional asymmetry in motor coordination tests and its variability within one-year training cycle in sport dance competitors]. In: Szot Z, editor. Sport gim-nastyczny i taniec w badaniach naukowych [Gymnastics and sport dance in scientific research]. Gdansk: AWF, 2001, 57-63. Polish.
 • 16. Golomer E. Spectral Analysis of adult dancers sways: Sex and interaction vision-prioprioception. Int J Neurosci. 2000;105:15-26. DOI: 10.3109/00207450009003262[PubMed][Crossref]
 • 17. Starosta W, Karpinska A. Uwarunkowania rozwoju koordynacji ruchowej w tancu na podstawie wynikow badan uczennic szkol baletowych [Determinants of the development of motor coordination in dancing on the basis of examinations in ballet schools pupils]. Warszawa: Miedzynarodowe Stowarzyszenie Motory-ki Sportowej. Gorzow Wielkopolski, Zamiejscowy Wydzial Kultury Fizycznej; 2009. Polish.
 • 18. Rozanska D. Level of coordination motor abilities in children practising Polish social dances. Pol J Sport Tourism. 2008;15:37-42.
 • 19. Koszczyc T, Sekita B. Transfer bilateralny w zakresie sily i szybkosci ruchow na przykladzie transferu rozgrzewki [Bilateral transfer of movement strength and speed based on the example of the warming up transfer]. In: Koszczyc T, editor. Transfer w procesie wychowania fizycznego [Transfer in the process of physical education]. Wroclaw: AWF; 2000, 151-162. Polish.
 • 20. Maric J, Baic M, Sertic H, Vujnovic I. Metric characteristics of selected tests for the evaluation of basic training status in top level wrestlers. In: Milanovic D, Prot F, editors. Proceedings of the 4th International scientific conference Kinesiology. Zagreb: Faculty of Kinesiology; 2005, 435-438.
 • 21. Starosta W. Symetria i asymetria ruchow cztowieka [Symmetry and asymmetry of human movements]. In: Osihski W, editor. Motorycznosc cztowieka - jej struktura, zmiennosc i uwarunkowania [Human motorics. Its structure, variability, and conditions]. Poznan: AWF; 1993, 121-145. Polish.
 • 22. Rylko A. Metody analizy statystycznej [Methods of statistical analysis]. Krakow: AWF; 1989. Polish.
 • 23. Hirtz P. Schwerpunkte der koordinativ-motorischen Vervollkommung im der Klass Sportunterich der Kla-sen 1 bis 10 [Importance of motor coordination improvement during physical education classes in forms 1 to 10] Koerperzeihung. 1978;1:340-343. German.
 • 24. Fostiak D. Koordynacja ruchowa u zawodnikow gimnastyki artystycznej, lyzwiarstwa figurowego i spor-towego tanca towarzyskiego [Motor coordination in competitors in rhythmic gymnastics, figure skating, and sport ballroom dance]. Gdansk: AWF; 1996. Polish.
 • 25. Raczek J, Mynarski W, Ljach W. Ksztaltowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolnosci motorycz-nych. Podrecznik dla nauczycieli, trenerow i studentow [Developing and diagnosing motor coordination skills. Handbook for teachers, trainers, and students]. Katowice: AWF; 2002. Polish.
 • 26. Osinski W. Antropomotoryka [Antropomotorics]. Poznan: AWF; 2003. Polish.[PubMed]
 • 27. Lyakh V. Senzitivnyje periody razvitja koordinacjonnych sposobnostiej dietiej w shkolnom vozrastje [Sensitive periods of the development of motor coordination abilities in schoolchildren]. Teorija i Praktika Fiziczeskoj Kultury. 1990;3:14-24. Russian.
 • 28. Mleczko E. Przebieg i uwarunkowania rozwoju funkcjonalnego dzieci krakowskich miedzy 7 a 14 rokiem zycia [The progress and conditions of functional development of Krakow's children aged seven to fourteen]. Krakow: AWF; 1991. Polish.
 • 29. Hirtz P. Koordinative Fahigkeiten im Schulsport [Coordinaiton skills in physical education]. Berlin: Volk Und Wissen; 1985. German.
 • 30. Lipka-Nowak D. Rock'n'roll akrobatyczny - teoria i praktyka [Acrobatic rock'n'roll - theory and practice]. Krakow: Wydawnictwo Fal; 2011. Polish.
 • 31. Starosta W. Podstawowe zdolnosci koordynacyjne, ich struktura i znaczenie dla odnoszenia sukcesow w sportowych tancach turniejowych [Basic coordination skills, their structure and significance for achieving success in sport dance competitions]. In: Starosta W, editor. Sport gimnastyczny i taniec w badaniach naukowych [Gymnastics and sport dance in scientific research]. Gdansk: Wydawnictwo DJ; 2001. Polish.
 • 32. Zabrocka A, Sawczyn S. Efektywnosc ksztaltowania koordynacyjnych zdolnosci motorycznych u tancerzy tanca sportowego na poczatkowym etapie szkolenia [Efficiency of the development of motor abilities in sport dancers in early stages of training]. Rocznik Naukowy. 2010;20:48-56. Polish.
 • 33. Uzunovic S. The Transformation of strength, speed and coordination under the influence of sport dancing. Phys Educ Sport. 2008;6(2):135-146.
 • 34. Uzunovic S, Kostic R, Miletic D. Motor status of competitive young sport dancers - Gender differences. Acta Kinesiol. 2009;3(1):83-88.
 • 35. Mihaljevic D, Srhoj L, Katic R. Motor abilities at belly dance in elementary female schoolers. Collegium Antropol. 2007;31(3):817-822.
 • 36. Kostic R, Miletic D, Jocic D, Uzunovic S. The influence of dance structures on the motor abilities of preschool children. Phys Educ Sport. 2002;1(9):83-90.
 • 37. Srhoj L. Effect of motor abilities on performing the Hvar folk dance Cicilion in 11-year-old girls. Collegium Antropol. 2002;26(2):539-543.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_bjha-2014-0009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.